Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Liungene kan stole på høyre, se hva det politiske regnskap viser!
Målet om full barnehagedekning er nådd. Stipend til lærere innen realfag. Nye helsestasjoner for å styrke helsefremmede og forebyggende arbeid. Opprettet flere legesentre for å styrke primærhelsetjenesten. Utviklet bygdetunet ved å gi fast bidrag hvert år. Har støttet spredt boligbygging i de områder der det er praktisk mulig. Opprettholdt krav om kort tunnel Dagslet - Linnes som den beste løsning for Rv 23, men selvfølgelig med miljøalternativ og minst mulig bruk av dyrket mark. Arbeidet aktivt for å hindre godsterminal og containerhavn i Lier er oppnådd ved at den blir plassert i Drammen (Holmen). Høyre har vært en pådriver for å få nytt sykehus til Gullaug, der særlig vår ordfører (Ulla) har gjort en formidabel innsats.
Liungene skal være vite om vårt klare standpunkt mot eiendomsskatt, det er ikke klart hva de sosialistiske partiene vil i neste periode.
Vi har hele tiden vært positive til utbyggingsprosjekter og i fremtiden er det viktig at det tas ennå bedre hensyn til miljøfaktorer ved slik utbygging. Gjelsten´s Lierstranda-prosjekt har hele tiden hatt vårt parti`s støtte og vil bli en spennende sak i tiden fremover.
Lier har startet planleggingen av nytt sykehjem, særlig for å møte de utfordringer som kommer om 6-10 år. I tillegg har partiet tatt initiativ til å få kartlagt behovet for sykepleiere, hjemmehjelpere og ansatte til å ivareta medisinutlevering til brukerne. Vi må også satse på samarbeid og samhandling med de private aktørene innen omsorgssektoren. Det vil bety bedre utnyttelse av samfunnsressursene.

Ole Marius Evensen
listekandidat Lier høyre

Kommunestyrevalg

17 kommentarer

Lørdag 1. september 2007 17:31: Mathias B. Dannevig
Ja,ja Ole Marius, selvskryt føles kanskje bra. Men mange i Lier er nå lei av 30 års Høyre-styre og kunne tenke seg litt forandring. Lier Arbeiderparti er alternativet til dette.Og ikke skrem med denne eiendomsskatten nå igjen da! Du vet at Lier Arbeiderparti ikke har slikt på sitt program. Det er DERE innbyggerne har grunn til å frykte: Et Høyre-FrP flertall i Lier vil kunne ødelegge Lier Kommune som innbyggernes servicebedrift og leverandør av sosiale tjenester. Vårens skillsmisse med Marcussen viser at dere ikke har kontroll på ham.Og enda mindre kontroll får dere med FrP- fremgang Men Ulla sier likevel nå at samarbeid med FrP vil skje hvis de to får flertall i det nye kommunestyre. Så noen vilje til oppgjør med FrP finnes ikke i Lier Høyre. hvis det kan true taburettene. Fra før har dere praktisert FrPs ideologiske forbud mot etablering av nye kommunale barnehager, og nedstemt Arbeiderpartiets forslag om rimeligere hjemmehjelptjenester for lav-inntektsgruppene av eldre.Samt mot Arbeiderpartiets stemmer kuttet ned vedlikeholdsbevilgenger til kommunale bygninger. Det blir skikkelig dyrt når forfallet kommer. Hva blir den neste FrP ideologien dere hopper på? Nedlegging av SFO? Skal Røde Kors eller Lier IL overta dette? Nøstehagen-pasienter ut på anbud? Full stopp i all kommunal støtte til fritidsklubber og generelt kulturliv i Lier? Generell tillatelse til oppføring av nye bygninger uansett størrelse, og uansett hvordan dette kan ødelegge for naboer, natur og boligmiljø i omgivelsene? Det kan bli nifst å være Lier - innbygger de neste 4 år hvis man på noe vis er avhengig av kommunale tjenester og Lier Høyre sammen med FrP bekler posisjonene. Folkens: Skygg unna og stem Lier Arbeiderparti !
Lørdag 1. september 2007 18:11: Søren Falch Zapffe
Nå er det noe som har gått meg hus forbi ....... Jeg trodde det var Lier Ap og Lier Fremskrittsparti som utgjorde Liers svar på "Tuppen og Lillemor"!!

vidt jeg skjønner har disse partiene blitt enige om samarbeid både før og etter valget. Dette har jeg lest i både Dagens Næringsliv og Aftenposten ...og da må det jo være sant.

Lier Høyre har gjennom sitt politiske regnskap dokumentert resultatet vi har oppnådd i perioden 2003-07. Vi går nå til valg på et utfordrende og ambisiøst program for perioden 2007-11 og ber om liungenes tilslutning.

Lier Høyre og Ulla er ivrige etter fortsatt å jobbe for Lier !!!!!
Lørdag 1. september 2007 21:28: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyres behov for å slå seg på brystet blir tragi-komisk. Etter 30 år er dere fartsblinde og uten evne til å aktivt å forme Liersamfunnet. Store aktører som Statens vegvesen, Sykehuset Buskerud og Gjelsten overtar rollen som premissgivere i kommunen. Jo mer jeg har sett hvor lite Liers politikere gjorde for å sikre kommunen før trafikken fra Oslofjordtunnelen kom, jo mer sjokkert blir jeg. Og så har vi luftslottet til Sagvollen, der han ikke ser at det blir effektivt forhindret av veiutviklingen som han støtter. Statens vegvesen sier selv at det ikke er plass til trafikken fra Lierstranda-utviklingen om Rv23 trafikken ledes frem til Strandbrua. Klarer Lier Høyre å koble konkret handling i nåtid til luftslott? Nei, tydeligvis ikke.
Søndag 2. september 2007 10:46: Bård Strand, Lier AP
Det er ikke vanskelig å oppfylle løfter, når man ikke lover , eller gjør, noe som helst. Dette har vært Lier Høyres suksesshistorie i Lier de siste 30 år. Ingen standpunkter frontes, alt overlates til rådmannen og administrasjonene. De gangene administrasjonen trår feil, fraskriver Lier Høyre seg alt ansvar og påtar seg en makelig rettferdig harme. For øvrig, bare smil og sympati. Lier er på denne måten gjort til en apolitisk kommune.
Lier AP vil ta tilbake et politisk ansvar for de tjenester kommunen produserer og de holdninger kommunen står for. Med AP ordfører vil det ikke bli avisoverskrifter som i DT 1. september hvor Ulla står frem og hevder hun ikke ble varslet om husleieøkningene. Det er ordførerens jobb å være underrettet. Men dette er Lier Høyres deniability. Man ønsker ikke å være underrettet om ubehagelige sannheter i Lier kommune. Så kan man late som om man er forurettet om noen skulle klage.
Lier Høyre er i Lier politikken som de tre apene, en med hendene for munnen, en for ørene og en for øynene.
Og nei, Lier AP har ingen samarbeidsavtale med Lier FrP. Naturligvis. Det har derimot Lier Høyre hatt i mange år.
Stem for aktivitet og ansvar, ikke mer blår i øynene! Stem AP og ikke minst, stem på Tonje Evju som den kommende ordfører i Lier. Kommunen fortjener friske koster, og politisk ansvar for utviklingen. Kommunen skal løse problemene, ikke bare administrere dem!
Mandag 3. september 2007 23:28: Jon Tharaldsen
Jeg lurer på om du må ha glemt noe Ole Marius jeg synes vel det er litt på kanten å ta hele æren for alt som Lier arbeiderparti, har vært uenig i, med den borgelige fløyen i Liers kommunestyre for inneværende periode. Riktig nok har Zapffe stort sett hatt føringen i de økonomiske sakene, men uten kommunestyrets borgelige støttespillere hadde det vært lite Høyre hadde fått igjennom. Så jeg synes den æres den som æres bør Ole Marius og da tenker jeg spessielt på Kristelig folkeparti som kjøpslo til seg varaordføreren ved forrige korsvei ellers vil jeg nevne Lier Senterparti, Lier Fremskritsparti og Lier venstre litt til og fra. Du fremhever det private initiativ innfor pleie og omsorg så opp i skyene. Jeg har mine svigerforeldre som du kjenner meget godt i privat omsorgsbolig, Pleien kommer litt sånn pø om pø til gårds her med hjemmesykepleien, men omsorgen Ole Marius den har Høyre med sine medsympatisører effektivisert bort. Og jeg må spørre deg etter som det høres ut som du har oppskriften klar, Hvordan effektiviserer man en gammel krok som mærmest bare eksister på et sykehjem eller bor hjemme uten at medmenneskes verdighet får lide??
Eller et barn i oppvekst og læring for den sakens skyld?? Store ord og fett valgflesk sklir lett ned Ole Marius, Bare så synn du har probleme med å forstå hvor stort sykefravær slik framferd fører til, du tråkker jo på de ansatte i kommunen som da uheldigvis ikke er private og suverene i dine øyne. Beklager å måtte si det Ole Marius men de jeg har fått melding fra i dag ønsket seg ikke en arbeidsgiver som deg.
Tirsdag 4. september 2007 10:59: Ulla Nævestad
Bård Strand sitter selv i generalforsamlingen for Lier boligselskap AS sammen med de øvrige av oss politikere i formannskapet. Han vet meget godt at det ikke informerers om enkelthusleier i generalforsamlingen, som har ett møte i året i henhold til aksjeloven . Boligselskapet har sin løpende kontakt med administrasjonen i Lier kommune, -selvfølgelig ikke med ordføreren.
De som får økt husleie har imidlertid full anledning til å kontakte oss politikere. Jeg har ikke blitt kontaktet i det tilfelle som ble omtalt i Drammens Tidende i forrige uke, til tross for at leien ble varslet allerede 1. juli. Jeg har heller ikke blitt varslet fra administrasjonen.
Jeg registrerer at jeg nå får kritikk for å reagere overfor administrasjonen når jeg gjennom pressen får informasjon om "ubehagelige sannheter", som Bård Strand skriver.
Det skulle bare mangle at jeg ikke griper inn når noe er galt! Det har jeg gjort så lenge jeg har vært ordfører, og det kommer jeg til å fortsette med hvis jeg blir valgt igjen! De er sannelig mitt løfte
til Liers innbyggere!
Tirsdag 4. september 2007 16:31: Jon Tharaldsen
Ja så kom Ulla på banen da dere! Men jeg må få si at Lier bolig selskap A/S Slik jeg kjenner det gjennom rollen som hovedverneombud i Lier kommune er meget vanskelig å forholde seg til. Kanskje det er for mange kokker på dette kjøkken, i alle fall er koordineringen i byggesaker veldig vanskelig å forholde seg til.
Hvem som skal ha Æren for opplegget rundt Gifstadprosjektet som drar slik i langdrag får dere bli enige om, men at kostnadene øker betydelig når man skal prosjektere to ganger forde det ble for dyrt med heis og ventilasjon! Tja hva kostet det tro og byggetiden som strekker seg over så lang tid med på plussninger når det gjelder materialer og prisvekst ellers. Kanskje prisen for det første prosjektet hadde blitt det samme som det blir nå? Det tror nå jeg. Men det jeg synes var veldig vanskelig er at ingen syntes å ville ta ansvaret for prosjektet, de jeg spurte sa " Dette har ikke vi bestemt" Så da så. Er det lurt å ha en sånn måte å drive kommunal eiendomsforvaltning på da tro???
Tirsdag 4. september 2007 17:42: Velger på vandring
Frps ordførerkandidat i Lier har antydet et nært samarbeid med Ap uavhengig av valgutfallet. Nå virker det som om Ap ikke vil være bekjent av "forlovelsen". Kan Frp, Ap eller andre få fram holdbare fakta om denne saken?
Onsdag 5. september 2007 08:18: Bård Strand, Lier AP
Hei Ulla!
En fin unnamanøver du forsøker, men ansvaret ligger hos deg. Jeg har ikke kritisert deg for å riste administrasjonen. Dersom de ikke har sørget for å holde deg orientert så er det noe du selvsagt skal ta tak i innad. Derimot kritiserer jeg deg for utad å gjemme deg bak ansattes mulige feil, når du selv har ansvaret for å være orientert. Det er ikke god ledelse.
Som medlem i generalforsamlingen, formannskapet, er jeg naturligvis ikke fornøyd med at vi ikke fikk informasjon om at selskapet ville komme med slike drastiske husleieøkninger. Det skulle vi blitt informert om, og ansvaret for at den informasjonen skulle kommet til oss ligger hos deg. I tillegg var rådmannen tilstede og hadde en selvstendig mulighet til å informere oss, men ansvaret for dette ligger hos deg som øverste leder. Slik må det være for ikke å ende i et system hvor den øverste leder kan børste bort enhver ubehagelig sannhet ved å hevde at en lenger ned i systemet ikke har gjort jobben sin.
Jeg oppfatter ditt løfte til velgerne som at du skal rydde opp om noen som blir utsatt for noe uakseptabelt er i den heldige situasjon at de får mediene til å lage oppslag om det.
Lier APs løfte til velgerne vil være å sørge for at slike uakseptable utslag IKKE skal skje ved å ha et systematisk arbeid omkring de mest sårbare gruppene. Ikke alle klarer å få mediefokus på sine problemer, men problemene er ikke mindre av den grunn.
Under et Lier AP styre i Lier kommune vil kommunens oppgave bli definert til å skulle fjerne problemene, ikke bare administrere dem. Derfor bør velgerne krysse for Tonje Evju, og la din rubrikk stå tom ved ordførervalget til helgen.
mvh
Bård
Onsdag 5. september 2007 08:46: Velger på vandring
Det er neppe noen nyhet at Bård Strand vil at folk skal stemme på en annen enn Ulla Nævestad. Derimot ville det være en nyhet om Ap og Frp kunne redegjøre for omfanget av det påståtte samarbeidet mellom de to partiene. Den nyheten vil nok ha betydning for hvor krysset settes.
Onsdag 5. september 2007 09:02: Bård Strand, Lier AP
Hei velger på vandring!
Situasjonen mellom Lier AP og Lier FrP er den at etter bruddet mellom FrP og de øvrige partier på høyresiden i Lier, har Lier FrP støttet enkelte forslag fra vår, og SVs, side. Dette gjelder viktigst av alt en justering av inneværende års budsjett med en million mer enn Høyre ønsket til omsorg for syke og eldre i Lier. Et forslag FrP som del av Høyre-flertallet tidligere hadde stemt mot, men som de fri fra åket hadde mulighet til å støtte. Deretter bidro FrP til at Lier APs samarbeid med Lier IL ble kronet med en beslutning som radikalt kan bedre idrettens kår i Lier. Et slikt idrettssamarbeid mellom AP og FrP mot Høyre er kjent fra bl.a. Oslo.
Fra før har Lier AP og Lier FrP hatt lik oppfatning om at beboerne i ytre Lier må skjermes mot unødvendig støy- og støvforurensning når R-23 endelig skal fjernes fra Gullaug og Lahell. Og begge partier har i lang tid hatt et ønske om mer utbygging i et grønt Lier, mens H har latt seg baste og binde av SP som helst ser at alle boliger går i arv i Lier.
Slik sett har Lier AP og Lier FrP funnet frem til at vi kan prate sammen om de saker vi antar vi kan finne frem til enighet i, til beste for kommunens innbyggere.
Dette endrer ikke på at det er et hav av forskjell mellom Lier AP og Lier FrP på det ideologiske nivå. Lier AP står for felleskapsløsninger, og et felles samfunnsansvar for at ingen enkeltmennesker går til grunne, et inkluderende syn hvor alle i Norge skal ha de samme juridiske rettigheter og praktiske muligheter. Lier AP har heller ingen frykt for mennesker av annen herkomst enn den tradisjonelt norske, eller med annen seksuell legning enn den heterofile eller et annet levesett enn det tradisjonelle ekteskapet. Vi ønsker velkommen også de som er annerledes enn oss selv, og vi vil kjempe i mot en annerledeshet som er ekskluderende, enten den er representert ved FrP's politikk eller religiøs fundamentalisme. Lier AP oppfatter også at enkeltmenneskets eller en bedrifts ønske om å skape profitt for seg og sine ikke alltid vil sikre en best mulig kvalitet på den omsorg vi alle på et eller annet tidspunkt har behov for. Lier AP mener også at en del ressurser ikke skal være i privat eie, men forvaltes til beste for oss alle sammen. På slike områder opplever vi at Lier AP og Lier FrP ikke kan finne frem til et grunnlag for samarbeid, med unntak av at også Lier FrP erkjenner at Lier Everk fortsatt skal være i kommunalt eie. Skulle Lier FrP forandre på noe av dette, ta avstand fra fremmedfrykt og akseptere at alle med lovlig opphold i Norge skal få en individuell frihet til å bosette seg i landet, også i Lier, så ville vi i Lier AP se på dette som svært positivt.
Som du ser ligger det an til at Lier AP kan samarbeide med Lier FrP om enkeltsaker, på samme måte som vi samarbeider med alle andre partier i de saker det faller naturlig. I andre saker og sammenhenger, derimot, vil et samarbeid med Lier FrP både være umulig og unaturlig, slik det også er med andre partier. Slik har det selvsagt alltid vært. Det nye er at etter bruddet mellom Lier FrP og Lier Høyre så har FrP hatt frihet til å gjøre felles sak med Lier AP der de har ment at det er riktig. Det har ført til et par svært gode resultater for Liers befolkning i de siste møterunder.
mvh
Bård
Onsdag 5. september 2007 11:27: Velger på vandring
Bård Strand skrev: "Slik sett har Lier AP og Lier FrP funnet frem til at vi kan prate sammen om de saker vi antar vi kan finne frem til enighet i, til beste for kommunens innbyggere." Unnskyld meg, men er ikke det en grunnleggende forutsetning i kommunestyret?

Viktigere er det kanskje å legge merke til at Bård Strand og Mathias B. Dannevig gir litt forskjellige versjoner av samarbeidet mellom Frp og Ap. Kan noen fra Frp gi sin versjon av saken?
Onsdag 5. september 2007 11:47: Bård Strand, Lier AP
Hei igjen velger på vandring!
Joda, du har helt rett i at slik bør det være, kommunestyrets partier bør samarbeide til innbyggernes beste. Men så er det slik at det teknisk sett inngås allianser for bl.a. fordeling av de politiske vervene og i noen tilfeller og i noen gra også om politiske standpunkter og stemmgivning, og ikke minst om hvem som gjennomfører felles forberedende gruppemøter. I inneværende periode har FrP, inntil ganske nylig, deltatt i gruppemøtene i samarbeid med H, SP, KrF og V, mens Lier AP har delt grupperom med SV. Nå sitter FrP ikke i noe gruppemøte med andre partier. Det har helt klart gjort det lettere å få til en god dialog foran møtene, og dette ga seg et helt klart utslag i den millionen som vi fikk kommunestyret med på, men som Høyre uttalte at var pest eller kolera. Det ville ikke vært mulig mens FrP delte rom med de øvrige høyrepartiene.
En eventuell forskjell mellom min og Mathias beskrivelse av situasjonen er rent semantisk, for de faktiske forhold er kjent for oss begge. Men bergenseren er kanskje en litt bedre skribent enn undertegnede?
mvh
Bård
Onsdag 5. september 2007 15:54: Ulla Nævestad
Bård Strand fortsetter å spille uvitende, jeg håper i alle fall for hans egen del at det er et spill. Han fortsetter å hevde at ordfører og hovedutvalgsleder skulle "ha holdt seg informert" om husleieøkningene i et bofellesskap i Lier. Bård Strand bør i anstendighetens navn fortelle hvordan dette skulle ha skjedd.
Det kan virke som om Bård Strand tror at Lier kommune drives etter parlamentarisk modell, ikke etter formannskapsmodellen.
Lier boligselskap er et aksjeselskap som forvalter over hundre boliger i Lier. Enhver oppegående person vil se at ordfører og hovedutvalgsleder ikke på eget initiativ til enhver tid kjenner økninger i husleien for den enkelte bolig. Lier everk er et tilsvarende aksjeselskap. Vi spør faktisk ikke daglig om det forventes økning i strømprisen heller. Vi er helt avhengige av å FÅ informasjon, enten fra administrasjonen eller fra de berørte selv.
Bård Strands forsøk på å forlede velgerne avsløres dersom man ser på de reglementer for arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon som Bård Strand selv har vært med på å vedta:
Jeg sakser fra avsnittet "ordførerens oppgaver i.f.t rådmannen":

"Ordføreren som er bindeledd mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen, skal arbeide for et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen, i samsvar med prinsippene for ansvars- og arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon, i Lier kommune. Ordføreren sørger for at disse prinsippene blir gjort kjent for og fulgt opp av kommunens folkevalgte."

(Alle folkevalgte har fått disse dokumentenene, også Bård Strand)

Jeg sakser videre fra samme dokument:

"Ordføreren og rådmannen skal gjensidig holde hverandre underrettet om saker og forhold som angår kommunen".

Fra prinsippdokument vedr. politikk og administrasjon i Lier kommune sakses følgende:
"Rådmannsansvaret":
"Alle saker som man vet har spesiell politisk interesse/oppmerksomhet legges frem for politisk behandling".
Og:
"Det utarbeides gode rutiner for informasjon og rapportering til politisk nivå".
Av dette bør også Bård Strand kunne utlede at rådmannen har ansvaret for at informasjonsflyten fra administrasjonen til oss politikere skjer på en god måte, ikke minst i saker som åpenbart har politisk oppmerksomhet. At informasjonen har sviktet her er beklagelig. Jeg har derfor bedt om at også dette belyses i en utredning vedrørende alle sider ved denne saken.
Onsdag 5. september 2007 23:50: Ole M. Evensen
Det har visst falt mange tungt for brystet at vi i Høyre viser hva som er opfylt av vårt program for perioden 2003-07. At flere av disse sakene er det vært enighet om eller flertall for i kommunestyre rokker ikke ved det essensielle, løftene er innfridd.
Det virker som det er meget sror grad av misunnelse som er ute å går hos AP, og det skal tas på alvor for det viser at høyre og partiets allierte har lykkes og at befolkningen har vært fornøyd. Det vil de også fortsatt være med Ulla som ordfører og et sterkt høyre.
Jeg kan ikke unnlate å undre meg over AP og særlig Dannevig og Svendsens ulike utspill i veisaken og kort eller lang tunnel. Først var det bruk av jordbruksarealer som var i fokus, mest ved det korte alternativet, så var det at lang tunnel ville være best for miljøet. Når så problemene for beboerne langs nåværende veitrase kom opp i media, var Dannevigs forslag: økt avgiftene for tyngere lastebiler.
SVV sin konsekvensutredning viste altså stikk motsatte resultat av hva AP reprsentantene hevdet, mindre bruk av jordbruksareal, det beste miljøalternativ totalt og som ikke det var nok et betydelig billigere alternativ. Da slo Dannevig til igjen, høyre hadde et dårlig miljøaltenativ for det korte tunnelalternativ, hvor har han det fra?
Høyre har hele tiden ment at det korte alternativet var best, men selvølgelig at alle relevante forhold som støy og andre miljfaktorer skal løses på best mulig måte.
Torsdag 6. september 2007 10:25: Bård Strand, Lier AP
Hei Ulla!
Jeg stusser over at du som kommunens øverste leder og tillitsvalgte flagger en kritikk av rådmannens skjøtsel av sitt oppdrag her på nettet i full offentlighet. Jeg ville foretrukket at du selv tok ansvaret utad, og vasket skittentøyet bak lukkede dører. Men det får så langt bli en sak mellom dere.

Imidlertid har jeg, tross min langt fremskredne alder, fått med meg at vi ikke har parlamentarisk system i Lier kommune. Hadde vi hatt det, tør jeg anta at hovedutvalgslederen for HMS-utvalget ville ryddet kontoret sitt i disse dager. Tilsvarende er det gått noen år siden vi hadde formannskapslov i Norge. I dag er det kommuneloven som gjelder, og inneholder regler om formannskapet. Ikke et eneste sted der står det at ordføreren ikke er kommunens fremste tillitsvalgte og dermed leder. Av loven fremgår derimot det motsatte, ordføreren er den øverste politiske leder og kommunens administrasjon er underlagt politisk styring.

At Liers orfører er i tvil om dette etter tolv år i stolen er mildt sagt merkelig. Kanskje er det derfor Lier Høyre så gladelig overlater alt i kommunen til administrasjonen? Det går jo som regel bra, og når det ikke gjør det, kan Ulla innta en populistisk moralsk indignasjon og tilsynelatende opptre handlekraftig.

Men det er nå en gang slik at en leder (det ligger liksom i ordet) ikke bare kan sette seg tilbake i godstolen og vente på at informasjon skal komme rekende. Derfor har altså kommunestyret vedtatt et reglement som Ulla viser til. Men dette er ikke nok. Det må følges opp og holdes ved like, de forskjellige aktørene må minnes på det og det må til enhver tid presiseres hvilke type informasjon som skal fremlegges. Parallellen din til everket er god. Everket informerer sine eiere på en svært god måte, og jeg har oppfattet informasjonen fra dem slik at de ikke venter seg noen dramatisk høye prisnivåer denne vinteren så langt, men selvsagt en økt pris i forhold til det nåværende lave nivået. Og så får vi påse at de uoppfordret kommer tilbake med ny informasjon om de skulle se et annet bilde foran seg. Fordi dramatiske økninger i strømprisen vil være politisk interessant. Da kan du og vi andre som politikere enten vurdere tiltak, som eier eller beredskapsmyndighet eller helse- og sosialmyndighet. Ikke minst, vi kan informere befolkningen om dette på et tidlig tidspunkt.

Dette skulle vært ivaretatt også hva husleiene i Lier angår. Og det er ordførerens ansvar, Ulla. Å sørge for at slik informasjon kommer frem til oss som folkevalgte. Vi er ideelt sett folkevalgte for å ivareta befolkningens og brukernes interesser, ikke overse dem. Rådmannen er verktøyet, ordføreren den ansvarlige.

Derfor altså, Tonje Evju som Liers ordfører i de neste fire år!
mvh
Bård
Fredag 7. september 2007 12:42: Bård Strand, Lier AP
Ole Marius Evensen forsøker i sitt opprinnelige innlegg å så tvil om Lier APs standpunkt om eiendomsskatt, til tross for at han kjenner det svært godt.

Det kan vi avklare med en gang:
-Lier AP kommer også i neste periode til å stemme i mot eventuelle forslag om innføring av eiendomsskatt i Lier kommune, ikke minst fordi en rødgrønn regjering sørger for at det er unødvendig.

Derfor kan velgerne i Lier stemme AP i trygg forvissning om at vi ikke vil ha eiendomsskatt i Lier! Stemmer dere inn ny AP-regjering også ved valget i 2009, blir det overhode ikke aktuelt med slik skatt.

Godt valg!
Bård

Flere saker fra arkivet

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier Høyre har fokus på miljøet

Lier Høyre hadde fredag Børge Brende på besøk for å orientere om oppryddingen på Lierstranda og flomødeleggelser langs Lierelva.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Lier Høyre feirer kommunevalget

Partikassa er slunken, men stemningen er høy når Lier Høyre i dag holder årsmøte med besøk av stortingsrepresentanter og andre nøkkelpersoner fra partiet.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Spennende kamp mot fjorårets beste lag

Lier volleyballklubb – Nyborg 1-3

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Ingen kommunal streik

Det så lenge ut til at 129 kommuneansatte i Lier skulle bli tatt ut i streik

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

- Fakta ikke kommet fram

Det sier Kay Evensen, administrerende direktør i Bauhaus, som svar på kritikken av firmaets utbygging på Liertoppen

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)