Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Rammene i Rådmannens forslag til handlingsprogram for drift og investeringer er en naturlig tilpasning til en ny økonomisk hverdag for Lier kommune. Endringene i Regjeringens forslag til finansiering av kommunene slår meget dårlig ut for Lier, fastslår Zapffe.

- Vi får beholde en lavere andel av egne skatteinntekter og får dårligere uttelling av rammetilskuddet. Dette betyr en mindreinntekt på over kr 10 mill pr år fra og med 2011.

Utsettelse av investeringsprosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, og vi må se om disse prosjektene kan realiseres med en annen type finansiering. Kulturhuset vil nødvendigvis også komme i faresonen i og med at vi tydelig har sagt at kulturhus ikke skal komme til fortrengsel for nytt sykehjem og ny Hegg skole, men i tillegg til.

- Med hensyn til finansiering av nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole, kan en OPS-løsning (Offentlig-Privat-Samarbeid) være aktuell?

- Ja, det er en av de alternative som vi må se nærmere på, svarer Zapffe.

- Utfordringen frem til vedtak er i kommunestyret i desember blir å foreta en grundig gjennomgang og prioritering innenfor de rammer som ligger i rådmannens beslutningsgrunnlag.

Forrige artikkel:Må spare 60 millionerNeste artikkel:Negativ til bygging av kulturhus nå

Flere artikler

© 2020 Sylling Hardcode

Nytt fra Sylling Hardcode nå: cpm.wiki