Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 97347065c059f584280cae71e89b87fc

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

- Høyre valgte å utsette saken om svømmehallen med begrunnelse i at de ikke hadde nok opplysninger. Dette forsår jeg ikke helt da alle saksopplysninger etter min mening lå på bordet. Det er imidlertid kutyme at når noen ber om utsettelse av en sak ut fra nevnte begrunnelse så blir det innvilget. Dette bør ikke brukes taktisk. uttaler Evju.
- Resultatet av saksutsettelsen er imidlertid at STENGING av SVØMMEHALLEN ikke ble behandlet og debattert, understreker hun.

- I Rådmannens beslutningsgrunnlag/budsjettforslag så finnes det ikke penger til Svømmehallen. Rådmannens forslag innebærer at svømmehallen skal stenges.

Det betyr at dersom ingen politikere, eller politiske partier sier noe eller legger inn penger til svømmehallen i sine budsjettforslag så er svømmehallen STENGT for PUBLIKUM uten at dette har vært behandlet som sak.

Tirsdag 14. desember legger de politiske partiene frem sine budsjettforslag som består av endringer i forhold til Rådmannens beslutningsgrunnlag/budsjettforslag.

De partiene som ikke legger inn penger til svømmehallen i sitt budsjettforslag har stilletiende akseptert stenging av hallen.

Forrige artikkel:Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsettingNeste artikkel:Seier for Fagforbundet
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 30. november 2010 07:37: Truls Hallingstad
Denne taktikken er ikke nytt fenomen; men tvert imot en innarbeidet praksis i lokalpolitikken. Den går ut på å legge kontroversielle saker inn i handlingsplanen (budsjettet) i stedet for å la dem bli behandlet og avgjort som enkeltsaker. For i sak om budsjett og langtids handlingsplan er det en innarbeidet praksis at det til slutt blir to komplette pakker å ta stilling til. I Lier vil det være et valg mellom å stemme for Høyres eller Arbeider-partiets budsjettforslag, der begge har lagt inn kontroversielle saker som ønskes avgjort mot store velgergruppers vilje. Uavhengige, som ikke har bundet seg til et av de to partiene med lydighet ved budsjettbehandling, er forpliktet etter loven til å stemme, og får oftest velge mellom pest og kolera.
Tirsdag 30. november 2010 13:03: Mikal Lorentzen
Jeg siterer Søren Falch Zapffes kommentar i et annet innlegg om svømmehallen.

\"Utrolig hvordan man kan bli tolket !

Lier Høyre ønsker fortsatt drift av Lierhallen. Vi har så langt gått inn for alternativ 2 i utredningen som betyr full drift i alle ukedagene.

Årsaken til utsettelsen i formannskapet er at det har kommet innspill fra ulike brukergrupper om å finne fornuftige løsninger slik at hallen også kan ha et tilbud i helgene. Vi vil gjerne se nærmere på dette før saken sluttbehandles.

Dersom vi ved andre tiltak kan øke inntektene og/eller redusere kostnadene med rundt kr 50 000 pr måned kan dagens drift videreføres.

Vår utfordring til de ulike brukergrupper er å være med på en dugnad for å få dette til !

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier\"
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode