Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5b50cd381c5a29fa4996577437e52f71

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Rådmannen fant ingen nye momenter og foreslo at planutvalget skulle opprettholde sitt vedtak fra forrige møte. Flere medlemmer hadde innlegg til saken, og konklusjonen var at vedtaket sist var godt begrunnet og at det ikke var noen grunn til å gjøre om dette.

Einar Hovde fra venstre fremmet motforslag om at man støttet rådmannens opprinnelige forslag og ga midlertidig dispens til bruk av eksisterende anlegg frem til Asker har behandlet søknaden om tilkobling til kommunalt nett. Dette ble nedstemt av de tolv andre.

Daglig leder ved ventemottaket, Harald Nesset (bildet), ba utvalget ta hensyn til at det allerede er bevilget penger til utbyggingen, og at søknaden er sendt til Asker. Han mente planutvalget ikke kunne laste UDI for at VEAS ikke har behandlet ferdig søknaden, og poengterte at det anlegget som er tenkt brukt i mellomtiden er dokumentert godt nok.

Saken går nå til behandling hos fylkesmannen.

Forrige artikkel:Skandalevedtak i planutvalget?Neste artikkel:Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode