Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble nektet å bli sendt til sykehus. Hun hadde tidligere vært på Ullevaal sykehus for en undersøkelse. Resultatet fra prøvene viste at hun hadde alvorlige problemer med blant annet jernmangel. En overlege ved Ullevål mente at hun måtte til Legevakten med en gang. Ullevaal sykehus tok kontakt med både mottaksleder og med mottakets helsetjeneste, men uten at det hjalp. Også NOAS ved avdelingsleder Sylo Taraku, ba mottaket om å kjøre henne til Legevakten, på bakgrunn av anbefalingen fra Ullevaal, men mottaket nektet det. 

Mottaksleder, Harald Nesset sier til NOAS at de bare forholder seg til helsetjenesten på mottaket. Omsider fikk NOAS kjørt henne til Legevakten på Drammens sykehus, der hun øyeblikkelig ble innlagt på sykehuset for videre behandling (hennes hemoglobinprosent var 5,1). - Vi prøver nå å få henne overført til et ordinært mottak, der hun kan få legetilsyn, sier Sylo Taraku i NOAS

 

Sterk avstand fra påstanden

Leder av Lier Statlige Ventemottak tar sterk avstand fra påstanden fra NOAS` representant om at en kvinne ved mottaket ble nektet behandling. - Dette er kort og godt ikke tilfelle, sier Harald Nesset

 - Jeg er opprørt, sier Harald Nesset. - Jeg er ikke blitt spurt. Ventemottaket har både sykepleier og lege på mottaket. Kvinnen hadde fått time hos legen tidligere i uka, men møtte ikke. Hun var satt opp på ny time til mandag. Vi kan ikke la NOAS eller andre umiddelbart komme inn for å kjøre noen til sykehus. Vi gjør selv avtaler med sykehuset på vegne av helsekontoret når en beboer er syk og henvender seg til oss. I dette tilfellet fikk vi ingen slik henvendelse fra beboeren, sier Nesset.

- Vi har en utmerket helsetjeneste ved mottaket, som jeg har full tillit til, og i løpet av de seks årene vi har drevet mottaket på Lierskogen har det aldri skjedd at en beboer ikke har fått nødvendig og tilstrekkelig legehjelp. Ved den minste tvil konfererer vi med helsekontoret, eller vakttelefonen dersom det er utenfor ordinær arbeidstid, og sørger for transport til legevakt eller sykehus. Dette er noe som skjer med jevne mellomrom, og vi er godt vant med slike situasjoner, sier Nesset videre.

Overprøver overlege

- Kvinnen begrunner at hun ikke møtte til time, fordi hun er blitt fortalt at legebehandling ikke er aktuelt, siden hun likevel skal sendes ut, sier avdelingsleder Taraku. - Hun fikk bare beskjed om å ta paracet..

Sylo Taraku, reagerer på at helsetjenesten ved Lier Statlige Mottak overprøver en overlege ved Ullevall sykehus. Han reagerer også på at han ble truet med anmeldelse til politiet.

Han fikk omsider kontakt med den syke kvinnen og fikk likevel kjørt kvinnen til sykehus til Legevakta i Drammen, der hun umiddelbart ble innlagt fredag kveld og fikk blodoverføring.

- Jeg kan ikke skjønne at Ventemottaket tok sjansen på å la være og kjøre henne til legevakta, fordi hennes situasjon kunne være livstruende. Jeg synes det er høy terskel for å få nødvendig medisinsk hjelp ved Ventemottaket, sier Sylo Taraku.

Lier ventemottak Lierskogen

5 kommentarer

Lørdag 15. mars 2008 15:21: Åshild Hande
Det er forferdelig at et medmenneske skal bli behandlet på den måten..vi er alle like mye verdt og alle har rett til legebehandling. At kvinnen ikke møtte på legetimen tidl er ikke rart når de allerede har fortalt at hun ikke vil få noen legebehandling når hun likevel skal ut..
Nei, det virker som om det ikke finnes medmenneskelighet lenger,at det eneste myndighetene bryr seg om er å spare penger og slettes ikke å ta vare på sine medmennesker..sørgelig at ting har blitt sånn..og en stor skam. Bare man selv har det godt så er det ett fett hvor mye en annen lider...fysj
Søndag 16. mars 2008 12:30: Nufri Lekaj
Det er beklagelig at mottaket ikke tar ansvar for saken men vil vise om at "mottakens helsetjeneste" var tilstreklig. Her man ser at asylsøkere generelst loves legehjelp i den tilden de venter på asylsøknaden (Tryggderettighetene) som for alle oss men man har en annen "prasktisering" av rettighetene soden "de" er her "bare" kort tid og skal sendes tilbake. Saken her bør vare en ringebjelle for mundoghetene for å se på problemene når det gjelder legehjep for asylsøkere, i verste fall bør man "trekke tilbake" retighetene som er lovet dem som medlemer av Tryggdesystemet.
Mandag 17. mars 2008 01:22: Raman Dhawan
"Det har aldri skjedd"...( noe lignende ), sier leder på mottaket. Det skjedde i dette tilfelle og han må være ydmyk for slike situasjoner der nettopp påtrengende nødvendig helsehjelp krever strakstiltak. De beste har brent seg på slike situasjoner. Vær litt ydmyk nå, Nesset. Hvi du er opprørt så blir jeg faktisk bekymret for hvilken type vurderinger det gjøres ved påtrengende nødvendig helsehjelp, der alle må kunne yte hjelp og bistand, includert NOAS.
Mandag 17. mars 2008 11:35: Nina E. Johnsen
Undertegnede er nektet adgang til Lierskogen Ventemottak. En slik episode som vi var vitne til i helgen gir grunn til dyp bekymring. Situasjonen blir enda mer håpløs fordi beboerne nærmest er avsondret fra å ha kontakt med humanitære organisasjoner og andre som ønsker å være ombud. Hvordan skal man nå fram til beboere som kjenner seg avvist på alle hold? Det er på tide at hele ventemottaksordningen får en grundig evaluering gjennom en åpen og konstruktiv debatt! Vi sitter med tilstrekkelig erfaring ved Ventemottaket i Lier, til å prøve disse opp i mot intensjonen i stortingsvedtaket fra 2005.
Mandag 17. mars 2008 13:25: Claude Bernhard
Her er en situasjon hvor flere involverte mot bedrevitende uttaler seg om noe de enten ikke vet noe om eller kommer med direkte usannheter. Dessuten virker det som man fra Liernetts side fremstiller saken uten å sjekke fakta. I utgangspunktet fremsettes det direkte usannheter og det gis tavshetsbelagte opplysninger fra Sylo Taraku, hvilket i seg selv ganske alarmerende. I bunn og grunn er det faktisk Norske myndigheter (UDI) som har satt premissene for hvilke tilbud det skal gis til aylsøkere som har fått endelig avslag og som faktisk oppholder seg ulovlig i landet. Hvis NOAS mener at det er noe galt ved Lier statlige mottak, må de henvende seg til myndighetene og ikke angripe folk, som utfører en jobb i forhold til gitte regler.

Flere saker fra arkivet

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Til sykehus etter utforkjøring

En lysmast havnet i veibanen og føreren havnet på sykehus etter utforkjøring ved Fosskollen i natt.

Fikk melding om spøkelser på Lier sykehus

Natt til nyttårsaften fikk politiet melding om spøkelser i de gamle bygningene på Lier sykehus.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Amfetamin, sykkeulykke og kollisjon

Liung pågrepet i Drammen, syklist veltet på Tranby og to biler kolliderte på E-18.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Kvinne påkjørt i gangfelt

Sjåføren, en mann fra Lier, sier han ble blendet av solen.

Det mest hjemsøkte stedet i Norge?

Bli med på vandring i de nedlagte avdelingene på Lier sykehus. På nettet.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Brann i Kvernbakken

To menn ble sendt til sykehus etter eksplosjon i parafinovn.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Knuste vinduer på Lier sykehus

To menn i 20-årene har erkjent ruteknusingen.

På sykehus etter utforkjøring

Bilføreren havnet på sykehus og det ble store materielle skader da en bil kjørte ut av veien i natt.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Til sykehus etter MC-ulykke

Motorsykkel veltet ved Lyngåskrysset i ettermiddag.

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Hjernehinnebetennelse i Lier

Kommunen iverksetter strakstiltak. En elev ved Tranby ungdomsskole skal ha blitt innlagt på sykehus i natt med smittsom hjernehinnebetennelse.

Lierbedrift med suksess i Sverige

Ansvarlig for utvikling og levering Jan Morten Andersen (t.h.) og daglig leder Harald Lysdahl i Health Tech AS lager datasystemer som styrer medisinflyten på sykehus. I fjor fikk de et gjennombrudd i Sverige, og bidro til den solide norske eksportveksten over grensen i fjor.

Flytter til falleferdig sykehus

- Barn og unge fortjener ikke så dårlige forhold i 2008, uttalte Reidar Lauritsen, fra Sylling til Drammens Tidende i går, som en kommentar til at utviklingshemmede barn og voksne må flytte til Lier sykehus for å spare penger

Må ligge på gulvet

Det er nå så mange akuttpasienter på Lier sykehus at flere av dem må ligge på madrasser på gulvet

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Ikke bare bare å bli gammel --

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito.

Sykehusinnbruddet: Full undersøkelse

Det har vært innbrudd og skadeverk i flere av bygningene på Lier sykehus. Se bildene!

Tatt for hærverk på Lier sykehus

Politiet pågrep søndag kveld en mann som er mistenkt for hærverket på Lier sykehus. Ødeleggelsene beløper seg til langt over en million kroner.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Narkotika, rus og branntilløp

I Lier ble det ingen stille romjulsdag for politiet i går.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

Uverdig start på festdagen

Ungdommelig flatfyll på Lierskogen og søpleruss ved Amtmannssvingen.

Kvinnen på eggen

Ukens petit er skrevet av Gunnar Langsrud, Beito

Politiet tok liung med djevlehorn

En sterkt ruset liung med mye på samvittigheten og djevlehorn på hodet ble innbrakt av politiet i natt.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

AUF-er fra Lier skuddskadet

Han er innlagt på Ullevaal sykehus, men alt tyder på at det vil gå bra etter operasjonen.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Dramatisk i Danmark

Den unge ATV-kjøreren Lise Christine Wam (her sammen med pappa Torbjørn og bror Tor-Erik) ble brakt til sykehus etter at hun ble påkjørt to ganger.

Sterk sykkelprestasjon

16-åringen Andreas Haverstad spurtet i går inn til fjerdeplass i konkurranse med de beste i Norden.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Marsjdeltakere på sykehus

Et ektepar fra Svelvik havnet på sykehus etter å ha blitt påkjørt av en annen deltaker under Thorleif Haug Skifestival i går --

Kollisjon og tyveri av sykkel og rusbrus

En liung ble tatt for sykkel- og rusbrustyveri og to biler kolliderte på Lierskogen

Lege i Amerika med røtter i Lier

Dr. Jesse Hennum på Abbott sykehus i Minneapolis er tredje generasjons innvandrer og har røtter på Søndre Hennum.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Et lite stykke psykiatrihistorie

Selv om de gamle bygningene på Lier sykehus står og forfaller, er de gamle bygningene vel så godt besøkt som de som fremdeles er i drift.

Dramatisk ved Damtjern

Lierkvinne i 70-årene kolliderte med autovern og annen bil etter vinglete kjøring.

Av veien i Sigdal

Lierdame til sykehus etter å ha kjørt av veien ved Solumsmoen i Sigdal.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Truet statsråden

En 35 år gammel mann fra Lier er siktet for drapstrusler mot statsråd Bjarne Håkon Hanssen

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Omkom på Ringeriksveien

En person er omkommet og en er hardt skadd etter utforkjøring mellom Lier og Sylling i natt

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Brann på Lier sykehus

Brøt ut brann på to rom - mistanke om at brannen var påsatt

Vill biljakt gjennom Lier i natt

Tre personer ligger på sykehus etter at de med stjålet bil kjørte over en spikermatte og inn i en politibil. OPPDATERT KL 08.50

Ikke noe med sex å gjøre

- Tenk om jeg kunne bedt henne med på skitur, skriver ukens petitskribent Gunnar Langsrud på Beito.

6000 kr til barneavdeling

Heia skole har samlet inn penger på joggedag og triathlonløp.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

P4s Sommerturné

Håkon fikk hilse på Idol Tone i Drammen

Hyller "Mor Vestsida"

Liernett synes det passet riktig bra å gi Månedens blomst til Laila Stensen dagen før morsdagen

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

- Helt vilt!

En spontan og kjempeglad Kristoffer Helgerud sa dette i kveld, etter at han tidligere i dag fikk beskjed om at han var blitt utpekt som finaledommer til Cupfinalen på Ullevaal 8. november.

"Seiglivet virus"

Ukens petit av Gunnar Langsrud, Beito

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Barmhjertighetens dag falt sammen med Kulturminnedagen på By

Vår medisinske kulturarv var mottoet for årets kulturminnedag på Bygdetunet. At dagen falt sammen med barmhjertighetsdagen i kirken, kan være et tegn på at alt i verden ikke er tilfeldig. Nå har medisinere og teologer historisk sett et ulikt utgangspunkt når det gjelder forståelsen av sykdom og lidelse, men begge grupper er i dag enige om at når helsa skranter, er det greit å sette sin lit til medisinene.

Playboy og våpen til småunger

Er det bare vi som ser dette?

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Julen - mange barns mareritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet HJEMMET.

Kusk for de kongelige

Sølvmøy og Snerta med kusk Runar Bye fra Holmin Fjordhester i Sylling kjørte Dronning Sonja og Kong Harald med følge innover Krokskogen på søndag

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Storfilm fra Lier denne våren?

Se traileren til «Løgnene på Lier» om Lier sykehus