Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble nektet å bli sendt til sykehus. Hun hadde tidligere vært på Ullevaal sykehus for en undersøkelse. Resultatet fra prøvene viste at hun hadde alvorlige problemer med blant annet jernmangel. En overlege ved Ullevål mente at hun måtte til Legevakten med en gang. Ullevaal sykehus tok kontakt med både mottaksleder og med mottakets helsetjeneste, men uten at det hjalp. Også NOAS ved avdelingsleder Sylo Taraku, ba mottaket om å kjøre henne til Legevakten, på bakgrunn av anbefalingen fra Ullevaal, men mottaket nektet det. 

Mottaksleder, Harald Nesset sier til NOAS at de bare forholder seg til helsetjenesten på mottaket. Omsider fikk NOAS kjørt henne til Legevakten på Drammens sykehus, der hun øyeblikkelig ble innlagt på sykehuset for videre behandling (hennes hemoglobinprosent var 5,1). - Vi prøver nå å få henne overført til et ordinært mottak, der hun kan få legetilsyn, sier Sylo Taraku i NOAS

 

Sterk avstand fra påstanden

Leder av Lier Statlige Ventemottak tar sterk avstand fra påstanden fra NOAS` representant om at en kvinne ved mottaket ble nektet behandling. - Dette er kort og godt ikke tilfelle, sier Harald Nesset

 - Jeg er opprørt, sier Harald Nesset. - Jeg er ikke blitt spurt. Ventemottaket har både sykepleier og lege på mottaket. Kvinnen hadde fått time hos legen tidligere i uka, men møtte ikke. Hun var satt opp på ny time til mandag. Vi kan ikke la NOAS eller andre umiddelbart komme inn for å kjøre noen til sykehus. Vi gjør selv avtaler med sykehuset på vegne av helsekontoret når en beboer er syk og henvender seg til oss.  I dette tilfellet fikk vi ingen slik henvendelse fra beboeren, sier Nesset.

- Vi har en utmerket helsetjeneste ved mottaket, som jeg har full tillit til, og i løpet av de seks årene vi har drevet mottaket på Lierskogen har det aldri skjedd at en beboer ikke har fått nødvendig og tilstrekkelig legehjelp. Ved den minste tvil konfererer vi med helsekontoret, eller vakttelefonen dersom det er utenfor ordinær arbeidstid, og sørger for transport til legevakt eller sykehus. Dette er noe som skjer med jevne mellomrom, og vi er godt vant med slike situasjoner, sier Nesset videre.

 

Overprøver overlege

- Kvinnen begrunner at hun ikke møtte til time, fordi hun er blitt fortalt at legebehandling ikke er aktuelt, siden hun likevel skal sendes ut, sier avdelingsleder Taraku. - Hun fikk bare beskjed om å ta paracet..

Sylo Taraku, reagerer på at helsetjenesten ved Lier Statlige Mottak overprøver en overlege ved Ullevall sykehus. Han reagerer også på at han ble truet med anmeldelse til politiet.

Han fikk omsider kontakt med den syke kvinnen og fikk likevel kjørt kvinnen til sykehus til Legevakta i Drammen, der hun umiddelbart ble innlagt fredag kveld og fikk blodoverføring.

- Jeg kan ikke skjønne at Ventemottaket tok sjansen på å la være og kjøre henne til legevakta, fordi hennes situasjon kunne være livstruende. Jeg synes det er høy terskel for å få nødvendig medisinsk hjelp ved Ventemottaket, sier Sylo Taraku.

Forrige artikkel:Flott Lier-innsats i BirkenNeste artikkel:God påske

Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 15. mars 2008 15:21: Åshild Hande
Det er forferdelig at et medmenneske skal bli behandlet på den måten..vi er alle like mye verdt og alle har rett til legebehandling. At kvinnen ikke møtte på legetimen tidl er ikke rart når de allerede har fortalt at hun ikke vil få noen legebehandling når hun likevel skal ut..
Nei, det virker som om det ikke finnes medmenneskelighet lenger,at det eneste myndighetene bryr seg om er å spare penger og slettes ikke å ta vare på sine medmennesker..sørgelig at ting har blitt sånn..og en stor skam. Bare man selv har det godt så er det ett fett hvor mye en annen lider...fysj
Søndag 16. mars 2008 12:30: Nufri Lekaj
Det er beklagelig at mottaket ikke tar ansvar for saken men vil vise om at "mottakens helsetjeneste" var tilstreklig. Her man ser at asylsøkere generelst loves legehjelp i den tilden de venter på asylsøknaden (Tryggderettighetene) som for alle oss men man har en annen "prasktisering" av rettighetene soden "de" er her "bare" kort tid og skal sendes tilbake. Saken her bør vare en ringebjelle for mundoghetene for å se på problemene når det gjelder legehjep for asylsøkere, i verste fall bør man "trekke tilbake" retighetene som er lovet dem som medlemer av Tryggdesystemet.
Mandag 17. mars 2008 01:22: Raman Dhawan
"Det har aldri skjedd"...( noe lignende ), sier leder på mottaket. Det skjedde i dette tilfelle og han må være ydmyk for slike situasjoner der nettopp påtrengende nødvendig helsehjelp krever strakstiltak. De beste har brent seg på slike situasjoner. Vær litt ydmyk nå, Nesset. Hvi du er opprørt så blir jeg faktisk bekymret for hvilken type vurderinger det gjøres ved påtrengende nødvendig helsehjelp, der alle må kunne yte hjelp og bistand, includert NOAS.
Mandag 17. mars 2008 11:35: Nina E. Johnsen
Undertegnede er nektet adgang til Lierskogen Ventemottak. En slik episode som vi var vitne til i helgen gir grunn til dyp bekymring. Situasjonen blir enda mer håpløs fordi beboerne nærmest er avsondret fra å ha kontakt med humanitære organisasjoner og andre som ønsker å være ombud. Hvordan skal man nå fram til beboere som kjenner seg avvist på alle hold? Det er på tide at hele ventemottaksordningen får en grundig evaluering gjennom en åpen og konstruktiv debatt! Vi sitter med tilstrekkelig erfaring ved Ventemottaket i Lier, til å prøve disse opp i mot intensjonen i stortingsvedtaket fra 2005.
Mandag 17. mars 2008 13:25: Claude Bernhard
Her er en situasjon hvor flere involverte mot bedrevitende uttaler seg om noe de enten ikke vet noe om eller kommer med direkte usannheter. Dessuten virker det som man fra Liernetts side fremstiller saken uten å sjekke fakta. I utgangspunktet fremsettes det direkte usannheter og det gis tavshetsbelagte opplysninger fra Sylo Taraku, hvilket i seg selv ganske alarmerende. I bunn og grunn er det faktisk Norske myndigheter (UDI) som har satt premissene for hvilke tilbud det skal gis til aylsøkere som har fått endelig avslag og som faktisk oppholder seg ulovlig i landet. Hvis NOAS mener at det er noe galt ved Lier statlige mottak, må de henvende seg til myndighetene og ikke angripe folk, som utfører en jobb i forhold til gitte regler.
Flere artikler

© 2020 Sylling Hardcode

Nytt fra Sylling Hardcode nå: cpm.wiki