Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ba9a3ec34b29fef2f892419a90a87ea3

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Kolberg er uten tvil en av landets dyktigste og mest innflytelsesrike politikere.

Det er trist at Kolbergs engasjementet ikke har kommet i løpet av de ni foregående årene som asylmottaket har vært i drift. Vi ber også velgerne merker seg at engasjementet til Kolberg kommer etter flere uker med stort lokalt politisk og folkelig engasjement i saken. Kolberg kommer på banen ca. seks uker etter at FRPs leder Siv Jensen besøkte naboene til mottaket. Det er videre verdt å merke seg at Kolberg, slik han utlegges i DT, er positiv til mottaket på Lierskogen, da anlegget etter hans mening er velegnet.

Så vidt vi oppfatter påtok Kolberg seg ombudsmannsrollen for å få anlagt sykehus på Gullaug. Dette viste seg å være et dødskyss til hele Gullaug-alternativet.

Det knytter seg etter vår mening også stor spenning til om Kolberg er like interessert i ombudsmannsrollen for naboer til asylmottak etter høstens kommunevalg. Det er et sikkert valgkamptegn at politikere som tilhører partier som er positive til en stor og ukontrollert asyltilstrømming ca 1,5 måneder før valget forsøker å fremstå som realister i innvandringssaker. Dette er et like sikkert valgkamptegn som at ARK - Arbeiderpartiets rikskringkastning - trår til ca. tre uker før selve valget.

Lier FRP har ved flere anledninger tatt til orde for at saken om asylmottak på Lierskogen egner seg meget godt for lokale folkeavstemninger. Dette er selvsagt Arbeiderpartiet i mot. I samsvar med partiets elitetenkning kan ikke folk flest få uttale seg i slike viktige saker. Dette må etter Aps mening avgjøres av politikere og byråkrater.

Lier FRP mener at en folkeavstemning vil være til god hjelp for Martin Kolberg i ombudsmannsrollen. Med et tydelig råd fra Liers befolkning vil han stille enda sterkere i forhold til asylentusiaster i AP, SV og SP. En folkeavstemning vil også være en viktig påminnelse som kan forhindre at Kolbergs interesse for saken dabber av etter valget i september.

Det er prisverdig at Kolberg vil stille en rekke krav til UDI mht driften av asylmottaket. Lier FRP savner likevel et par meget viktige krav på denne listen. Stikkordsmessig kan dette sammenfattes slik; mottaket må gjøres lukket, dersom ikke lukking lar seg gjennomføre må det foreligge garantier for at personer av den type DT skrev om tidligere i uke plassers på Lierskogen hvis de etter endt soning defineres som ”ikke-returnerbare”. Vi viser her til saken om den utviste asylsøker som fikk skattekort av norske myndigheter, jobb på MacDonalds i Drammen og så voldtok en 29 år gammel kvinne. Det er heller ikke stilt krav omfanget av driften på mottaket eller varigheten av driften.

Det grunnleggende problemet er at asylpolitikken er ute av kontroll.

Knut Eilert Sørnes, ordførekandidat Lier FRP

Lars Haugen, leder Lier FRP

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode