Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

"Stordriftsfordeler" gir store kostnader

- En av Fremskrittspartiets viktigste saker er effektivisering av offentlig sektor. Offentlig sektor må bli mer brukervennlig. Lier kommune er til for innbyggerne, ikke motsatt.

Rfd et fordyrende mellomledd

Et område hvor det er nødvendig med store endringer er organiseringen av søppeltømmingen (renovasjon). Dette utføres i dag i Lier av Drammensregionens Renovasjonsselskap IKS (Rfd). Det er i tillegg til Lier åtte eierkommuner. Tanken bak opprettelsen av et slikt selskap var stordriftsfordeler. Dette viser seg bare i meget begrenset utstrekning å være tilfelle. Et standardgebyr for en ”stor familie” koster i dag hele kr. 3 650,-. Lier FRP mener at hele organiseringen av renovasjonen bør vurderes. Det er ikke Rfd som faktisk gjør jobben. Rfd er en bestillerorganisasjon med  18 – atten - ansatte. En rekke private firmaer gjør den faktiske søppeltømmingen.  Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke Rfd er et fordyrende mellomledd.

FRP godtar ikke denne høye prisen. Søppeltømmingen bør konkurranseutsettes. Argumentet om at søppeltømming er for viktig til å overlates til private firmaer holder ikke her. Lier kommune skal være oppdragsgiver direkte i forhold til de private og ikke Rfd som nå. 

Søppeltømmingen er for dyr, mener Lier Frp

Det heter seg at søppeltømmingen skjer til selvkost. Det er mulig, men Lier kommunestyre har ikke fått seg presentert tall som viser hvordan selvkost er beregnet. Det er uansett ikke slik at selvkost innebærer at det ikke er mulig med forbedringer. Ved å konkurranseutsette virksomheten vil det fort vise seg om det er mulig å drive bedre og mer effektivt enn det som gjøres i dag.

Ønsker spesifisert regning
Et viktig punkt i vårt program for de fire kommende årene er at innbetalingsblanketten eller et vedlegg til denne for kommunale avgifter og gebyr skal innholde konkrete og forståelige informasjoner om hvordan beløpet er beregnet, hvor mye av beløpet som går til administrasjon m.v. Innbyggerne har krav på å få vite hva pengene brukes til. Innsyn og åpenhet i forvaltningen er tradisjonell og gjenkjennelig FRP politikk.

Det må uansette være et generelt prinsipp at de kommunale avgiftene ikke øker mer enn den alminnelige prisstigningen i samfunnet. Dette har Lier FRP foreslått i kommunestyret en rekke ganger. Kun FRPs sju representanter har stemt for.

Renovasjon er bare en av mange viktige kommunale oppgaver som utføres av selskaper eid av en kommune eller av flere selskaper i felleskap (IKS). I forbindelse med behandlingen av Lier kommunes eierstrategi for selskaper og eierandeler forslo vi at det burde være begrensninger på å benytte såkalte styregrossister i selskap Lier kommune var involvert i. Styremedlemmene må ha tid til å gjøre en skikkelig jobb. Problemstillingen ble av de øvrige partiene, også Lier Høyre, karakterisert som irrelevant. Det er beklagelig, men vi kommer til å ta opp dette problemet når vervene skal fordeles etter kommunevalget.

Lars Haugen          Arne Liudalen
Leder Lier FRP      Kommunestyrerepresentant for FRP

Forrige artikkel:And the winner is …Neste artikkel:Kulturprisen: 40 dager igjen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 20. juli 2011 21:25: Runar
"Et viktig punkt i vårt program for de fire kommende årene er at innbetalingsblanketten eller et vedlegg til denne for kommunale avgifter og gebyr skal innholde konkrete og forståelige informasjoner om hvordan beløpet er beregnet, hvor mye av beløpet som går til administrasjon m.v.". Jaha. Og hvor mye kommer administrasjonen av dette idiotiske forslaget til å koste og hvem må betale regningen?
Torsdag 21. juli 2011 12:07: Joachim
Slår de ikke inn åpne dører her? Så vidt jeg kan lese av innlegget, er allerede tømmingen satt på anbudskonkurranse. Og noen må jo administrere dette, og FrP er normalt sett for større enheter (kommunesammenslåing) for å løse slike oppgaver?
Torsdag 28. juli 2011 14:30: ola
Det som bør ses mer på er vedlikeholdet av veiene i Lierdalen. Dette må ha hvert ett ekstremt nedprioritert område i flere år. Det er tragisk den måten vedlikeholdet blir utført på og ALT er bare midlertidig og dårlig utført sådant.
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode