Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0a650e7e8d0640d01c443331707029a9

- Utøvere og brukere taper når tjenester privatiseres

Mens media og myndigheter avdekker svært kritikkverdige og ulovlige forhold rundt Adeccos sykehjemsdrift, ønsker deler av kommunestyret mer privatisering av de kommunale tjenestene. Det har Fagforbundets Astrid Isene og Knut Røssum sterke innvendinger mot.

I annen etasje i det gamle Hegsbrohuset, nesten så langt det er mulig å komme fra ordførerkontoret i konglomeratet av bygninger som kalles Lier rådhus, sitter Fagforbundets to fremste talsmenn i kommunen, Astrid Isene og Knut Røssum. De er bekymret fordi yrkesgrupper som allerede er dårlig stilt, kommer enda dårligere ut hvis oppgavene deres blir konkurranseutsatt. At brukerne får problemer, bekymrer dem også.

Bekymringen deres er ikke blitt mindre av at privatisering er blitt aktualisert ved at deler av kommunestyret i Lier går inn for privatisering av hjemmehjelptjenesten og hjemmesykepleien. Begrunnelsen er innsparing og at konkurranse skjerper leverandørene. Det har Isene og Røssum liten tro på.

- Skal noen drive billigere, merkes det snart på de ansattes lønninger, for det er ikke mange andre steder å hente pengene, sier de. Erfaringen viser at lavest mulig tilbud nesten alltid fører til brudd på de ansattes rettigheter til lønn, arbeidstid og pensjon.

Men erfaringen viser vel også at private firmaer oppnår en rasjonaliseringsgevinst som tungrodde kommuneadministrasjoner aldri er i nærheten av?

- Lier kommune har vist stor evne til å rasjonalisere tjenestene som leveres, og har lagt vekt på at rasjonaliseringen må ta hensyn til både brukere og utøvere av tjenestene. De private aktørene er derimot mest opptatt av inntekter og overskudd, noe vi får bekreftet nå om dagen når forholdene rundt Adeccos sykehjemsdrift rulles opp. Mens ansatte har slitt uten overtidsgodtgjørelse, har millionoverskuddene rullet av sted til de utenlandske eierne.

Hva er læringen av det som kommer frem om Adecco?

- Det er blant annet at uorganiserte ansatte er nokså hjelpeløse når de står overfor en arbeidsgiver med store ressurser. I Adecco er de ansatte blitt pålagt overtid og arbeidsbetingelser i strid med norske lover og bestemmelser, men de har ikke nådd frem. Det skremmer dessuten at tilsynet ikke for lang tid siden har avdekket og påtalt de kritikkverdige og ulovlige forholdene.

”Holder du kjeft, har du det all right. Ellers får du et problem”, fortalte en ansatt på Ammerudlunden sykehjem i fjor. Men å holde kjeft betyr å akseptere forholdene slik de er, og å finne seg i endringene som ledelsen bestemmer.

Adecco er vel ikke noe typisk eksempel?

- Adecco er dessverre ikke noe unntak, men snarere regelen når det gjelder konkurranseutsetting, mener Knut Røssum, og legger til at det bak de private selskapenes fine ord og vellykte omvisninger skjuler seg en helt annen virkelighet.

Forholdene som er avdekket ved Adeccos sykehjem går ikke bare utover de ansatte.
– Bestemor er kommet på anbud, sier Astrid Isene og peker på at brukerne av tjenestene også blir tapere når tjenestene konkurranseutsettes.

Selv om det er konkurranseutsetting av sykehjem som har vært i fokus i det siste, er det verdt å merke seg at det er mange andre samfunnsoppgaver der både ansatte og brukere er utsatt for tilsvarende problemer.

- Lavlønnsyrkene er spesielt utsatt, sier Røssum og nevner renholdere og bussjåfører som eksempler. Vi kan ikke godta at de yrkesgruppene som allerede tjener minst, skal presses mest.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 7. mars 2011 20:04: Helsearbeider
Med et sykefravær på nesten 10% i Lier kommune bør absolutt denne type konkurranseutsatte tjenester vurderes for å skjerpe konkurransen. Det kan da ikke være spesielt god personalpolitikk eller økonomi i å drive disse tjenestene i det sporet som har vært praktisert de siste tiårene. Tilsyn med de private aktørene skal man selvsagt ha og stille store krav til de ulike leverandørene. For Lier kommune sin del utgjør dette faktisk titalls millioner i sparte skattekroner - hvert år!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode