Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

- Vi er ikke motstandere av konkurranse. Det betyr bare at vi må skjerpe oss. Men kvaliteten på barnehagetilbudet i dag er bra, og vi frykter unødvendige nedleggelser av gode barnehageplasser, sier styrer i Helgerud barnegård, Kristin Eriksrud, til nettstedet barnehage.no.

Eriksrud frykter i likhet med flere andre styrere i allerede etablerte private barnehager at gode barnehageplasser vil gå tapt i Lier. Bakgrunnen for frykten er to større barnehageaktører som ønsker å etablere til sammen tre barnehager i Lier kommune.

Det er to år siden målet om full barnehagedekning ble oppnådd i Lier, og i følge barnehage.no er det ikke forventet noen betydelig økning i barnetallene de kommende årene. Etableringen av tre forholdsvis store barnehager vil derfor kunne skape et overskudd på barnehageplasser.

- Vi frykter dessuten en skjevhet i den geografiske fordelingen av plasser. Det kan føre til at det ikke blir de beste barnehagene som forsvinner, sier Eriksrud, og får støtte av Anita Sønsteby i Bakkeli barnehage.

- Kampen om kundene vil bli stor, forteller Solfrid Stene Lyngås i Akebakken barnehage. - Vi er redde for hva som vil skje hvis det etableres så mye som tre nye barnehager her. De eldste barnehagene, som kanskje sliter litt med lokalene fra før, vil nok rammes hardest, tror Lyngås.

Ramune Bakken i Lier kommune bekrefter overfor barnehage.no at kommunen er i dialog med to større aktører som ønsker å etablere seg. - Det drøftes tre forslag til nye barnehager. En barnehageaktør ønsker å etablere to barnehager, den andre en barnehage. Aktørene sitter på tomter som allerede er regulert til barnehageformål, sier Bakken til barnehage.no.

Bakken forteller at de utgangspunktet har sagt at de ønsker bare én ny barnehage i Lier, og at det verken er ønskelig eller behov for tre stykker. - Vi diskuterer nå hvilke av disse prosjektene som skal prioriteres. Etter sommeren vil det bli lagt en plan for hvor kommunen vil med barnehagene, og i hvilket område vi ønsker en eventuell ny barnehage, sier Bakken.

Les mer om denne saken på barnehage.no

6 kommentarer

Mandag 3. august 2009 15:51: B Arnesen
Nå må Lier kommune ved Ramune Bakken passe seg. Hun kan nå være i ferd med å rasere det gode tilbudet Lier har på barnehagesiden. Hun må for all del sørge for at det offentlige tilbudet består. Alle vet at private aktører kun er ute etter profitt. De kutter på personale, utstyr, læremidler og kompetanse. Nei Ramune Bakken nå må du slutte med din snikprivatisering av de offentlige barnehageplassene. Hvis ikke kan vi love deg politisk bråk og oppvask!
Tirsdag 4. august 2009 16:19: Jørnis
B Arnesen nå snakker du om ting du ikke har peiling på. Lier har 3 kommunale barnehager og 21 private heldagsbarnehager. Hadde det ikke vært for de private aktørene hadde ikke Lier hatt full barnehagedekning pr. def. (alle barn som har fyllt 1 år før 1. august det året de skal begynne i barnehage og søkt barnehageplass har fått et tilbud om plass i en barnehage) I følge brukerundersøkelsene er foreldrene like eller mer fornøyde i de private barnehagene. Jeg har jobbet i både kommunale og private barnehager og er helt uenig i det du skriver om kutt i personal, læremidler og kompetanse. Jeg har selv hatt flere barn pr voksen i kommunal barnehage, vi hadde mindre penger til innkjøp av materiell og til kursing av personell i den kommunale barnehagen. Kravene til pedagoger er lik uavhengig om du er kommunal eller privat. At det er noen store barnehageaktører i andre kommuner som tjener penger på drift av barnehager, betyr ikke at barnehagene blir dårligere for det. Er det noe som er uklart B Arnesen?
Onsdag 5. august 2009 12:08: B Arnesen
Jørnis, jeg kjenner til at du har profittmotiver bak det du skriver. Du har eierandeler i en privat barnehage og ønsker privatiseringsraseringstiltakene velkommen. Men alle vet at dersom kommunen privatiserer ytterligere undergaver de kvaliteten i barnehagene, de undergraver de offentlig ansattes rettigheter og de undergraver det gode tilbudet barna har rett på. Jørnis, er det noe du lurer på?
Onsdag 5. august 2009 21:04: Jørnis
B Arnesen, du har helt rett i at jeg har eierandeler i en privat barnehage. Det er sånn det er å være forelder i en privat foreldredrevet barnehage. Noe profittmotiv kan det nok ikke sies å være i det jeg skriver. (Da det å ta utbytte i en foreldredrevet barnehage ikke er lov og derfor ikke lar seg gjøre) Tviler sterkt på at kvaliteten på barnehagene går ned om de blir privatisert. Da brukerundersøkelser heller viser det motsatte. De offentlige ansattes rettigheter er sikret i lovverket, og ikke truet av at det kommer flere barnehager. Det er jo heller ikke snakk om å privatisere de eksisterende kommunale barnehagene. Så skjønner ikke helt hva poenget ditt er, men det er ikke sikkert du skjønner heller. Kravene til det gode tilbudet barn har rett på, er likt om de er i en privat eller en kommunal barnehage. Lov om barnehager og Rammeplanen er lik både for de private og de offentlige. Ta deg en is og kjøl deg ned B Arnesen, de private barnehagene er kommet for å bli. Sorry ;(
Lørdag 8. august 2009 00:00: B Arnesen
Jørnis, du bekrefter det jeg skriver. Du skriver selv: "du har helt rett i at jeg har eierandeler i en privat barnehage". Det virker som om du forsøker å avlede oppmerksomheten ved å påpeke at det ikke er lov å ta ut utbytte i private barnehager. Jeg skrev om profitt. Profitt kan være så mangt. Det kan være i form av høyere lønn, redusert arbeidstid med disproporsjonal reduksjon i lønn, job-security, spesialfordeler til ditt barn osv. Det som ofte skjer i private barnehager er at det kuttes på utstyr, personell, fagkompetanse m.v. slik at ansatte (som deg?) kan gå hjem kl. 14:00 for så å ligge å sole seg på verandaen. Og det er barna som må lide for det. Du skriver at de offentliges rettigheter er sikret igjennom lovverket. Med all respekt, dette er sprøyt. Lovverket og forskriftene kan endres. Du skriver at kravene er de samme. Kravene ja. Men hva med kontrollen i private barnehager, med folk som deg som sitter på eiersiden, og er ute etter profitt? Kontrollen blir det så som så med. Det er tydelig på det du skriver at jeg har truffet spikeren på hodet. Nå må kommunen våkne opp og redusere antall private barnehager. De må ta sitt ansvar og bygge opp det vi behøver av offentlige barnehager som kan erstatte alle de private ad-hoc barnehagene som har sprunget opp. En barnehage skal ikke drives som et firma. På lik linje skal ikke sykehus, politi, kollektiv transport, vannforsyning, strømforsyning og andre samfunnskritiske oppgaver driver som et firma. Om vi får ryddet opp i dette her, kan profitthungrige folk som deg drive med noe annet. Du må da velge om du vil jobbe som andre folk eller om du ønsker å ligge på balkongen store deler av dagen. Og ta det rolig nå Jørnis. Du har blitt avslørt!
Søndag 9. august 2009 00:58: Jørnis
B Arnesen, jeg prøver ikke og avlede oppmerksomheten bort fra det du skrev om profitt. Jeg gikk ut fra at du mente å ta utbytte da det er dette de fleste henger seg opp i. Dette kan jeg forstå da hovedinntektskildene til barnehager er fra statlige og kommunale tilskudd. I tillegg kan man få maks 2330 i foreldrebetaling.
Nå skal jeg prøve å svare deg på det du skriver om profitt.
1. Høyere lønn- Man kan både i kommunal og privat barnehage få høyere lønn enn tariff. Da tariff er en minstelønn.
2. Redusert arbeidstid- Pedagogiske ledere og førskolelærere har noe man kaller for ubunden tid. Pedagogiske ledere har 4 timer i uken satt av til ubunden tid hvis man arbeider i full stilling, 37,5 times uke. Disse 4 timene er ikke bundet til å tas ut på arbeidsplassen. Dette er det samme både i kommunal og privat barnehage. At man få redusert arbeidstid uten trekk i lønn er for meg helt ukjent.
3. Job security- man har nok ingen større trygghet for sin arbeidsplass i en privat kontra en kommunal barnehage. Jeg tror at hvis man gjør en god jobb, vil man ha en trygg jobb uavhengig om det er i en kommunal eller privat barnehage. Selv i nedgangstider vil en jobb i barnehage være forholdsvis trygg.
4. Spesialfordeler til ditt barn- hva du mener med det er uvisst. Man kan i noen kommunale og private barnehager ha mulighet for barnehageplass i den barnehagen man jobber. Nå er det full barnehagedekning i Lier og da er vel ikke det så veldig stort problem lenger.

Det du skriver at ofte skjer i private barnehager er en bløff. Jeg har som tidligere skrevet jobbet i både kommunal og privat barnehage. Hvor du har dine meninger og synspunkter fra er for meg uinteressant, men de kan neppe stamme fra barnehagesektoren.

I den kommunale barnehagen jeg jobbet i, hadde vi flere barn pr ansatt, mindre penger å handle utstyr for, vi fikk kun gå på gratis kurs i arbeidstiden, (ingen vikar ble satt inn) vikar ved sykdom ble først satt inn etter at arbeidsgiverperioden var over, det vil si etter 16 dager. Kravet til fagkompetanse er likt både i kommunal og privat barnehage.
Da jeg jobbet i kommunal barnhage kunne jeg gå hjem klokka 1330 annenhver fredag og sole meg på verandaen. Hvis det var sol da.
At brukerundersøkelser viser at foreldrene er mer fornøyde i de private barnehagene enn i de kommunale må jo bety at vi gjør en god jobb og at barna trives.

Private Ad hoc barnehager er et populistisk uttrykk. De aller fleste private barnehagene er drevet på et ideelt og ikke profittmotivert grunnlag. Den eneste profitten er at man har full barnehagedekning. Det er vel ikke de 120 000 barna og foreldrene deres som går i private barnehager så lei seg for.

Den siste tredjedelen av innlegget ditt er bare svada og egentlig ikke verdt å kommentere. Men jeg skal prøve allikevel.
Ditt drømmescenario hvor sykehus, tannleger, barnehager, skoler, bensinstasjoner, strømforsyning og andre samfunnskritiske oppgaver kun var offentlige er en saga blott.

Jeg skal avslutte med en liten hilsen fra prest og forfatter Karsten Einar Isachsen,
”du eier din egen irritabilitet”.

Flere saker fra arkivet

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Tapte på målstreken

Foss barnehage var med helt til slutt i P4 konkurranse om de 100 000 kronene --

Friluftsliv hele året

Dambråtan barnehage har vært kreativ for å skaffe flere barnehageplasser. Løsningen ble opprettelse av en gruppe som praktiserer friluftsliv hele dagen og hele året som her på en fin vinterdag.

Pressemelding

Drammenregionens brannvesen IKS har i dag oppfordret barnehager, beredskapsansvarlige med flere til å sette i gang forebyggende tiltak i barnehagene.

Oppgraderte uteområdene

Både store og små i Tranby barnehage gikk lei av at all sand på mystisk vis endte opp alle andre steder enn der den skulle være, nemlig i sandbassenget på lekeplassen

100 000 kr til opprustning?

-Stem på oss, sier Emilie og Johanne. Foss barnehage er blant de tre som er med i finalerunden som radiokanalen P4 og Norges største utleieselskap har satt i gang,

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Akebakken barnehage i brann

Sent i går kveld ble Akebakken barnehage på Tranby overtent av flammer.

Barnehage med sjel

Pedagogisk leder Iren Vilhelmshaugen Bern, Maren Mathiesen Hagen og styrer Jørn Inge Axelson, er tre av 120-130 som lørdag feiret Bakkeli barnehages 40 - årsjubileum.

Ikke bare småpenger

- Et grovt overslag viser at Lier kommune har "spart" rundt èn million kr i lønnsmidler, sier Kariann Reime, økonomirådgiver i stab- og støtteenheten i Lier kommune.

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

Borgestad barnehage offisielt åpnet

Borgestad barnehage på Nordal ble offisielt åpnet tirsdag 14. februar

Luciafeiringen i Tranby Barnehage

Et blinkskudd fra barnehagen på Tranby

Lang, lang, rekke

I forbindelse med ”Kulturminnedagen” på Lier Bygdetun ble familieboka Lang, lang rekke presentert. Buskerud Bygdekvinnelag har samlet barneviser og barneleker i bokform. De har mottatt hele 1400-1500 bidrag, så det er bare et utvalg som er kommet med i boka.

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Mistanke om påsatt brann

Politiet avhører ungdom etter brannen i Akebakken barnehage på Tranby for tre uker siden

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Utsikten barnehage stiller ut

Fredag og lørdag er det stor salgsutstilling

Skeptisk til utbyggingsplanene

Nina E. Johnsen (V) og flere andre lokalpolitikere frykter nedbygging av veksthusnæringen --

Hva med denne?

Hjørdis Prestkvern viser frem noe av det som tilbys ved loppemarkedet på Lier voksenopplæring i morgen.

Stempeltreff i Lier

Stempeltreff Heia barnehage lørdag.

Bilder fra brannen

Sindre Jansson Haverstad har sendt oss bilder fra brannen på Tranby.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

- En kjempefin vinter

Mange barnehagebarn og ansatte fryder seg over den snørike vinteren.

Resultater fra Kanada Rundt

Fullstendig resultatliste for Kanada Rundt 2007

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Tragisk dødsfall

Under en hyggestund kl tolv i dag fikk ei femårig jente i en barnehage i Lier en pølsebit i halsen

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Opptak til barnehager i 2010

Søknadsfrist for barnehageplass fra høsten 2010 er 1. mars.

Æret lysets helgen

"Sancta Lucia" lød det i mange barnehager og skoler i dag tidlig i Lier, her representert med 3. klasse ved Hegg skole

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Pådriver i 14 år

Da Gunnar Haldorsen kom med i Lier Hørselslag i 1995 gikk han rett inn i styret ---

Karius, Baktus og Tannfeen

Et prosjekt endte i en forestilling med små skuspillere som sang og danset, da Veslefrikk Barnehage feiret at Torbjørn Egners tanntroll er 50 år.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Stor tilstrømning, tross glatt vei

- Det var såpeglatt utover dagen på veien opp mot Eiksetra. Vi prøvde å strø, men nullføret er vanskelig. Grusen forsvinner. De som var heldige å komme opp fikk en fin dag, sier Turid Avdal, vertinne på Eiksetra

Bare èn ledig plass

Førskolelærer Kristin Myre ser frem til å utvide Valstadhaug kortidsbarnehage til en fulltidsbarnehage på nyåret, her med Mille Lothe-Lyngås som får flere venner å leke med.

Sancta Lucia, Sancta Lucia --

I barnehager og på barneskoler ble det sunget til minne om den kvinnelige martyr fra Sicilia.

Frykter flere gressbranner

Brannvesenet har måttet rykke ut til flere gressbranner de siste dagene, og med en skogbrannindeks på rundt 100 frykter de ytterligere branner denne uken.

Vant stafetten

Buskeruds 1. lag ble juniormester i langrenn, og Ole-Vidar Eriksrud gikk en bra etappe på 2. laget

Ønsker hybelhus for sesongarbeiderne

Lier kommune ber Miljøverndepartementet avklare om de kan tillate bygging av hybelhus på landbrukseiendommer.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Vi tenner julegrana i Kraftkollen lørdag 29/11 kl. 17.00

Fakkeltoget starter fra parkeringsplassen ved Rotuveien kl 16.00. Tranby skolekorps selger fakler. Bruk parkeringsplassen, parker langs veien og ved Akebakken barnehage. Beregn god tid opp til julegrana.

Litt ustabilt vær, men godt skiføre

God preparing, fin og bred løype lokket mange skiløperne til Kanada på søndag. Yngstemann vi møtte var Ole Aleksander Horn fra Øverskogen. Han er bare 5 og et halvt år, men elsker å gå på ski. Han tar med seg skia til Dambråtan barnehage hver dag. Så kommer han også fra en skiløperinteressert familie ----

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Brannstasjonen åpnet dørene for barnehagene

5 åringene fra Lier hadde en opplevelsesrik dag på brannstasjonen

Gratis trening i hele sommer

På Hestesletta ved Hennumarka tilbys det organisert trening to dager i uken denne sommeren

Litt knall og fall

SFO-ansatte hadde det morsomt og fikk i tillegg styrket kompetansen, da vinteraktivitetskurset ble arrangert på Oddevall.

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Derfor streiker de

- Yrker som krever høyere utdanning er blitt lavest prioritert i lønnsoppgjøret, hevder Utdanningforbundet

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

I fokus i Drammenshallen

Maren Jansson Haverstad (på bildet) og Gøran Sørheim, begge fra Tranby, som fikk utviklingstipend fra Drammen kommune på onsdag sier at det inspirerer til videre satsing --

Tilbake i Lier

- Ane Jakobsen Bjerke (her th sammen med Ingunn Sørum) med sin toppserieerfaring og fine holdninger er et løft for vårt seniorlag, sier trener Brede Nybråten.

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Vi besøker Liers spisesteder: Nøstehagen

”Nøstehagen kafé” står det på skiltet ved Nøsteveien, og litt usikre og tvilende svinger vi inn på parkeringsplassen og besøker stedet.

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Full fart på Sylling stadion

- og fornøyde deltakere i alle klasser under årets Kanada Rundt

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

- Lier stadion i ny drakt?

- SpaBra og Liungen jobber med en varmeløsning som vi håper er klar til vintersesongen 2009/2010, sier Knut Grothaug i Liungen IF

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

SV og SP vil fjerne spilleautomatene i Lier

Laila Tryde (SP) og Christine Soot Sandli (SV) ba om en melding til formannskapet i Lier 27. april om å få oversikt over alle spilleautomater i Lier Kommune.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Godt støttapparat

Bilene var fulle av skiutstyr og bagasje, da noen Lierløperne dro av gårde til helgas Hovedlandsrenn i Steinkjer.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

«Blåste en lang marsj i været»

Musikantene, her representert ved Tranby skolekorps, holdt takten og rytmen oppe og sørget for en fin og tradisjonsrik 17. - maistemning mellom bygene

Spor etter skiløpere ---

- Plastflaska er det som ligger igjen etter en av de små, ivrige skiløperne som trente i det som var ei fin skiløypa for et par uker siden ---

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Fotballens festdager

- Cirka 500 foreldre stiller opp for at fotballglade unger fra hele distriktet kan boltre seg på Stoppen, sier Liungens Knut Grothaug