Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8bf1b8d7f8f4938fee956d951e4b01c3

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

- Vi er ikke motstandere av konkurranse. Det betyr bare at vi må skjerpe oss. Men kvaliteten på barnehagetilbudet i dag er bra, og vi frykter unødvendige nedleggelser av gode barnehageplasser, sier styrer i Helgerud barnegård, Kristin Eriksrud, til nettstedet barnehage.no.

Eriksrud frykter i likhet med flere andre styrere i allerede etablerte private barnehager at gode barnehageplasser vil gå tapt i Lier. Bakgrunnen for frykten er to større barnehageaktører som ønsker å etablere til sammen tre barnehager i Lier kommune.

Det er to år siden målet om full barnehagedekning ble oppnådd i Lier, og i følge barnehage.no er det ikke forventet noen betydelig økning i barnetallene de kommende årene. Etableringen av tre forholdsvis store barnehager vil derfor kunne skape et overskudd på barnehageplasser.

- Vi frykter dessuten en skjevhet i den geografiske fordelingen av plasser. Det kan føre til at det ikke blir de beste barnehagene som forsvinner, sier Eriksrud, og får støtte av Anita Sønsteby i Bakkeli barnehage.

- Kampen om kundene vil bli stor, forteller Solfrid Stene Lyngås i Akebakken barnehage. - Vi er redde for hva som vil skje hvis det etableres så mye som tre nye barnehager her. De eldste barnehagene, som kanskje sliter litt med lokalene fra før, vil nok rammes hardest, tror Lyngås.

Ramune Bakken i Lier kommune bekrefter overfor barnehage.no at kommunen er i dialog med to større aktører som ønsker å etablere seg. - Det drøftes tre forslag til nye barnehager. En barnehageaktør ønsker å etablere to barnehager, den andre en barnehage. Aktørene sitter på tomter som allerede er regulert til barnehageformål, sier Bakken til barnehage.no.

Bakken forteller at de utgangspunktet har sagt at de ønsker bare én ny barnehage i Lier, og at det verken er ønskelig eller behov for tre stykker. - Vi diskuterer nå hvilke av disse prosjektene som skal prioriteres. Etter sommeren vil det bli lagt en plan for hvor kommunen vil med barnehagene, og i hvilket område vi ønsker en eventuell ny barnehage, sier Bakken.

Les mer om denne saken på barnehage.no

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 3. august 2009 15:51: B Arnesen
Nå må Lier kommune ved Ramune Bakken passe seg. Hun kan nå være i ferd med å rasere det gode tilbudet Lier har på barnehagesiden. Hun må for all del sørge for at det offentlige tilbudet består. Alle vet at private aktører kun er ute etter profitt. De kutter på personale, utstyr, læremidler og kompetanse. Nei Ramune Bakken nå må du slutte med din snikprivatisering av de offentlige barnehageplassene. Hvis ikke kan vi love deg politisk bråk og oppvask!
Tirsdag 4. august 2009 16:19: Jørnis
B Arnesen nå snakker du om ting du ikke har peiling på. Lier har 3 kommunale barnehager og 21 private heldagsbarnehager. Hadde det ikke vært for de private aktørene hadde ikke Lier hatt full barnehagedekning pr. def. (alle barn som har fyllt 1 år før 1. august det året de skal begynne i barnehage og søkt barnehageplass har fått et tilbud om plass i en barnehage) I følge brukerundersøkelsene er foreldrene like eller mer fornøyde i de private barnehagene. Jeg har jobbet i både kommunale og private barnehager og er helt uenig i det du skriver om kutt i personal, læremidler og kompetanse. Jeg har selv hatt flere barn pr voksen i kommunal barnehage, vi hadde mindre penger til innkjøp av materiell og til kursing av personell i den kommunale barnehagen. Kravene til pedagoger er lik uavhengig om du er kommunal eller privat. At det er noen store barnehageaktører i andre kommuner som tjener penger på drift av barnehager, betyr ikke at barnehagene blir dårligere for det. Er det noe som er uklart B Arnesen?
Onsdag 5. august 2009 12:08: B Arnesen
Jørnis, jeg kjenner til at du har profittmotiver bak det du skriver. Du har eierandeler i en privat barnehage og ønsker privatiseringsraseringstiltakene velkommen. Men alle vet at dersom kommunen privatiserer ytterligere undergaver de kvaliteten i barnehagene, de undergraver de offentlig ansattes rettigheter og de undergraver det gode tilbudet barna har rett på. Jørnis, er det noe du lurer på?
Onsdag 5. august 2009 21:04: Jørnis
B Arnesen, du har helt rett i at jeg har eierandeler i en privat barnehage. Det er sånn det er å være forelder i en privat foreldredrevet barnehage. Noe profittmotiv kan det nok ikke sies å være i det jeg skriver. (Da det å ta utbytte i en foreldredrevet barnehage ikke er lov og derfor ikke lar seg gjøre) Tviler sterkt på at kvaliteten på barnehagene går ned om de blir privatisert. Da brukerundersøkelser heller viser det motsatte. De offentlige ansattes rettigheter er sikret i lovverket, og ikke truet av at det kommer flere barnehager. Det er jo heller ikke snakk om å privatisere de eksisterende kommunale barnehagene. Så skjønner ikke helt hva poenget ditt er, men det er ikke sikkert du skjønner heller. Kravene til det gode tilbudet barn har rett på, er likt om de er i en privat eller en kommunal barnehage. Lov om barnehager og Rammeplanen er lik både for de private og de offentlige. Ta deg en is og kjøl deg ned B Arnesen, de private barnehagene er kommet for å bli. Sorry ;(
Lørdag 8. august 2009 00:00: B Arnesen
Jørnis, du bekrefter det jeg skriver. Du skriver selv: "du har helt rett i at jeg har eierandeler i en privat barnehage". Det virker som om du forsøker å avlede oppmerksomheten ved å påpeke at det ikke er lov å ta ut utbytte i private barnehager. Jeg skrev om profitt. Profitt kan være så mangt. Det kan være i form av høyere lønn, redusert arbeidstid med disproporsjonal reduksjon i lønn, job-security, spesialfordeler til ditt barn osv. Det som ofte skjer i private barnehager er at det kuttes på utstyr, personell, fagkompetanse m.v. slik at ansatte (som deg?) kan gå hjem kl. 14:00 for så å ligge å sole seg på verandaen. Og det er barna som må lide for det. Du skriver at de offentliges rettigheter er sikret igjennom lovverket. Med all respekt, dette er sprøyt. Lovverket og forskriftene kan endres. Du skriver at kravene er de samme. Kravene ja. Men hva med kontrollen i private barnehager, med folk som deg som sitter på eiersiden, og er ute etter profitt? Kontrollen blir det så som så med. Det er tydelig på det du skriver at jeg har truffet spikeren på hodet. Nå må kommunen våkne opp og redusere antall private barnehager. De må ta sitt ansvar og bygge opp det vi behøver av offentlige barnehager som kan erstatte alle de private ad-hoc barnehagene som har sprunget opp. En barnehage skal ikke drives som et firma. På lik linje skal ikke sykehus, politi, kollektiv transport, vannforsyning, strømforsyning og andre samfunnskritiske oppgaver driver som et firma. Om vi får ryddet opp i dette her, kan profitthungrige folk som deg drive med noe annet. Du må da velge om du vil jobbe som andre folk eller om du ønsker å ligge på balkongen store deler av dagen. Og ta det rolig nå Jørnis. Du har blitt avslørt!
Søndag 9. august 2009 00:58: Jørnis
B Arnesen, jeg prøver ikke og avlede oppmerksomheten bort fra det du skrev om profitt. Jeg gikk ut fra at du mente å ta utbytte da det er dette de fleste henger seg opp i. Dette kan jeg forstå da hovedinntektskildene til barnehager er fra statlige og kommunale tilskudd. I tillegg kan man få maks 2330 i foreldrebetaling.
Nå skal jeg prøve å svare deg på det du skriver om profitt.
1. Høyere lønn- Man kan både i kommunal og privat barnehage få høyere lønn enn tariff. Da tariff er en minstelønn.
2. Redusert arbeidstid- Pedagogiske ledere og førskolelærere har noe man kaller for ubunden tid. Pedagogiske ledere har 4 timer i uken satt av til ubunden tid hvis man arbeider i full stilling, 37,5 times uke. Disse 4 timene er ikke bundet til å tas ut på arbeidsplassen. Dette er det samme både i kommunal og privat barnehage. At man få redusert arbeidstid uten trekk i lønn er for meg helt ukjent.
3. Job security- man har nok ingen større trygghet for sin arbeidsplass i en privat kontra en kommunal barnehage. Jeg tror at hvis man gjør en god jobb, vil man ha en trygg jobb uavhengig om det er i en kommunal eller privat barnehage. Selv i nedgangstider vil en jobb i barnehage være forholdsvis trygg.
4. Spesialfordeler til ditt barn- hva du mener med det er uvisst. Man kan i noen kommunale og private barnehager ha mulighet for barnehageplass i den barnehagen man jobber. Nå er det full barnehagedekning i Lier og da er vel ikke det så veldig stort problem lenger.

Det du skriver at ofte skjer i private barnehager er en bløff. Jeg har som tidligere skrevet jobbet i både kommunal og privat barnehage. Hvor du har dine meninger og synspunkter fra er for meg uinteressant, men de kan neppe stamme fra barnehagesektoren.

I den kommunale barnehagen jeg jobbet i, hadde vi flere barn pr ansatt, mindre penger å handle utstyr for, vi fikk kun gå på gratis kurs i arbeidstiden, (ingen vikar ble satt inn) vikar ved sykdom ble først satt inn etter at arbeidsgiverperioden var over, det vil si etter 16 dager. Kravet til fagkompetanse er likt både i kommunal og privat barnehage.
Da jeg jobbet i kommunal barnhage kunne jeg gå hjem klokka 1330 annenhver fredag og sole meg på verandaen. Hvis det var sol da.
At brukerundersøkelser viser at foreldrene er mer fornøyde i de private barnehagene enn i de kommunale må jo bety at vi gjør en god jobb og at barna trives.

Private Ad hoc barnehager er et populistisk uttrykk. De aller fleste private barnehagene er drevet på et ideelt og ikke profittmotivert grunnlag. Den eneste profitten er at man har full barnehagedekning. Det er vel ikke de 120 000 barna og foreldrene deres som går i private barnehager så lei seg for.

Den siste tredjedelen av innlegget ditt er bare svada og egentlig ikke verdt å kommentere. Men jeg skal prøve allikevel.
Ditt drømmescenario hvor sykehus, tannleger, barnehager, skoler, bensinstasjoner, strømforsyning og andre samfunnskritiske oppgaver kun var offentlige er en saga blott.

Jeg skal avslutte med en liten hilsen fra prest og forfatter Karsten Einar Isachsen,
”du eier din egen irritabilitet”.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode