Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b0dab89b67e353f1f6bbd1c682a39238

Ønsker hybelhus for sesongarbeiderne

Lier kommune ber Miljøverndepartementet avklare om de kan tillate bygging av hybelhus på landbrukseiendommer.

Kommunen har i den senere tid fått flere søknader om oppføring av slike bygninger med plass til fra seks til 50 personer, skriver HegnarOnline.

Lier kommune skriver i følge HegnarOnline i sitt brev til departementet at de er i tvil om hvordan de skal behandle sakene, og om de i det hele tatt kan godkjenne dem. Søknadene skal gjelde oppføring av bygninger i LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder). Kun bygge- og anleggsaktivitet som har direkte tilknytning til stedbunden næring er tillatt i slike områder.

Kommunen frykter at enkelte av disse boligene kun vil benyttes i sommersesongen, og at man da vil sitte igjen med tomme hybelhus resten av året som kan leies ut på det åpne markedet til personer som ikke har noen tilknytning til landbruket.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 20. august 2008 07:05: Bård Strand
Det er bra at noen begynner å se på gode løsninger for human innkvartering av sesongarbeiderne. Løsningen synes å ligge i dagen. Når vi i bygg-og anleggsbransjen har behov for arbeidskraft på et sted hvor riktig arbeidskraft må bringes inn utenfra, så gjør vi to ting, som også Liers arbeidsgivere i landbruket bør vurdere: 1) Vi betaler anstendig lønn, og 2) Vi setter opp midlertidig brakkerigg for den perioden arbeiderne behøver bosted, om vi ikke får leid egnede bosteder i nærheten.
Etablering av brakkerigger for inntil 4 mnds varighet blir ikke hindret av reguleringsformål eller andre formalia og kan etableres så snart kommunen er varslet under forutsetning av at man overholder relevante bestemmelser i lovverket, som bl.a. brannkrav etc.
Lier AP ser frem til at kommunen og næringen finner frem til gode løsninger før neste sesong, og vil bringe denne dialogen opp som en del av kommunens næringspolitiske arbeid i Miljøutvalget.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode