Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 30b15df1480eba0d35f137dd440b344f

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Dannevig, som også er leder av Lier Arbeiderparti, sier følgende til Liernett i dag:
- Jeg slutter meg i hovedsak til kommentarene fra Karl Bellen om denne sak. Flertallet i Planutvalget var meget samstemt i sin behandling og vedtak om saken.

Vi forutsetter nå at grøntbeltet blir gjenoprettet iht planmyndighetenes forutsetninger for etablering av virksomheten i området.

Planutvalget har fattet en beslutning om at skiltreglene iht Lier Kommunes reglement om dette blir overholdt, også for Bauhaus. Bokstavstørrelser på bygget må derfor være i ht dette reglements bestemmelser til enhver tid.

I kjølvannet av denne saken, også med henvisning til skiltpraksis på Liertoppen, har likevel Planutvalget bedt administrasjonen i Lier Kommune om å utarbeide eventuelle forslag til til mindre endringer for ekstraordinært store bygninger som Bauhaus og Liertoppen, under forutsetning av at dette fortsatt skal være estetisk og arkitektonisk forsvarlig, og at skilt skal holdes under gesims. Planutvalget vil behandle dette når slike vurderinger fra administrasjonen foreligger.

Her må presiseres at det for Bauhaus ikke gitt tillatelse til midlertidig skiltning med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter."

Liernett har forsøkt å få kommentarer fra flere medlemmer, uten å få respons
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode