Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 84cce00360e9571416d523bf90d07024

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Det har vært meget interessent å følge utviklingen til AP ”strategene T. Svendsen og M. Dannevig i RV 23-saken.
Første utspill var et en lang tunnel ikke tok så mye av dyrket mark som en kort tunnel ville gjøre. Da det dukket opp klare signaler om at så ikke var tilfelle, noe som bl.a. førte til at Lier bondelag trakk seg ut av denne kampanjen.
Neste fremstøt var å hevde at den lange tunnelen ville være bedre i forhold til miljøet. I tillegg foreslo M. Dannevig at tungtransporten skulle belastes med økte bompenger, for å redusere trafikken på nåværende veitrase. Hva hensikten med dette utspillet skulle være er meget usikkert, tekkes velgere i sitt nabolag som har lidt i mange år pga all transport forbi ”husveggene”?
AP hevdet videre at tunnelalternativ Dagslet - Viker ikke ville bli dyrere totalt enn alternativet Dagslet – Linnes

Da så konsekvensutredningen fra Statens veivesen (SVV) kom, ble følgende fakta lagt frem:
Det korte tunnelalternativ var bedre med hensyn til miljø enn det lange.
Det korte alternativ ville bli langt billigere, ca 1,2 mrd enn det lange
Videre viste konsekvensutredningen at det antagelig må komme en vei i Linnes område selv med den tunnel Dagslet – Viker.
Selv disse opplysningene kunne ikke repr. Dannevig akseptere, det måtte være noe feil og han har siden prøvd på flere måter å finne ut hvordan AP skulle komme ut av denne situasjonen.
Situasjonen ble ikke bedre etter at samferdselsministeren slapp nyheten om at kor tunnel ikke behøvde ny konsekvensutredning den var allerede gjennomført tidligere, det var mer usikkerhet angående den lange tunnelen
Det siste utspill var at Høyre sitt forslag om tunnel Dagslet – Linnes ikke inneholdt elementer i forhold til miljø og trafikkstøy. Høyre har foreslått kort tunnel, men selvfølgelig at alle tiltak tas i bruk for å begrense støy samt verne om miljøet.
I disse spørsmål er det helt sentralt at alle politikerne står samlet, da får vi til et bredt vei-forlik basert på det korte alternativ.
Fra at høyre var alene om sitt alternativ har nå de øvrige partier sluttet seg til, først SV, Krf, SP og den vinglete ordførerkandidaten til Frp har visst etter hvert kommet til dette standpunkt. K. O. Markussen hadde meget tidlig et innlegg i DT om at han (ikke Frp?) bl.a. skulle bestemme hvor Rv 23 skulle gå. Siden har det vært stille fra den fronten.

Ole Marius Evensen
listekandidat Lier høyre

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 7. september 2007 23:57: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre følger nok ikke helt med i saken.

Lier Høyre har lenge fremstått som Statens vegvesens forlengede arm i Lier kommunestyre. Statens vegvesen dikterer hovedvegsystemet i ytre Lier, og Lier Høyre følger. I et forsøk på å drive veisaken fremover, har Lier Ap fremmet forslag om mulig forlik, gitt at de strengeste miljøkrav kan legges på det alternativet som vegvesenet dikterer. Dette har Lier Høyre prøvd å følge opp ved å skramle sammen en rekke punkter som liksom skal være forpliktende miljøtiltak for Rv 23. Det vi ser er at mange av kravene er irrelevante og i noen tilfelle meningsløse. Dersom vi legger en positiv fortolkning til grunn, går Lier Høyre inn for miljøtilpasninger som koster i overkant av 1.100 millioner kroner, i tillegg til foreliggende kostnadsramme. Som kuriosum kan nevnes en sentral høyre-politiker som drømmer om lokk over Rv23, med ukjent kostnad.
Miljøtilpasningene gjør alternativet til vegvesenet og Lier Høyre like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker. Men, hovedalternativene med tunnel til Viker har imidlertid et betydelig potensial for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.
Dette viser at kostnadsforskjeller mellom hovedalternativene ikke er et relevant argument; miljøtilpasningene gjør at den dikterte løsningen fra Statens vegvesen og miljøløsningen med tunnel til Viker koster det samme. Det Lier Ap i tillegg har slått fast, er at miljøløsningen til Viker gir langt bedre effekt for ytre Lier innenfor viktige temaer som nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og ikke minst støy. Denne positive effekten vil kunne forsterkes av større grad av muligheter til å styre trafikken og veiens utforming enn i det dikterte alternativet. Den langsiktige effekten er også bedre hva angår landbruket i ytre Lier og samfunnsutviklingen, spesielt på Lierstranda/¬Gjelsten-utbyggingen.
Vi håper på mer rasjonalitet og kritisk tenkning i veisaken i ytre Lier.
Tone E Svendsen
Kommunestyrekandidat for Lier Ap
Lørdag 8. september 2007 00:48: Jon Tharaldsen
Det er nesten litt komisk å lese dette.Jeg tror det hadde vært lurt å gått litt stille i dørene Ole Marius. Det var faktisk ditt eget parti, som gjorde det mulig, å få til et flertall i Lier kommunestyre, for å se på om Vikeralternativet var en mulig løsning, for påkopling av Rv 23 til E 18. Og jeg kan forsikre deg om at dette er spørsmål som har vært rimelig debatert i alle leire. Så jeg synes det er trist å høre at du kommer med etterslengere i Siv Jensen stil. Det er du jammen for god til Ole Marius.
Forøvrig har jeg hele tiden ønsket meg tunell direkte fra Bjørnstad krysset i Røyken, direkte til Kirkelinna, Hvor påkjøringsrampene er på plass for lenge siden. Da kunne man fått nødutgang fra jernbanetunellen, man kunne fått påstignings overgang nord-syd øst-vest Og ikke minst hadde man sluppet å få forurensningen av diesel sotpartikkeler opp Lierbakkene Når 50 tonn skal true seg i gang opp bakkene fra om trent stillesstående. Men tenk du! Det bare lo de av Det ble nok for dyrt det også selv om jeg prøvde meg allerede da de holdt på å bygge Oslofjord forbindelsen bygging og kostnadene var mye lavere enn i dag.
Lørdag 8. september 2007 14:29: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Evensens innegg er ikke helt patent og oppdatert.

Sagt veldig enkelt ville vi ha den beste løsningen for Lier. RV 23 til E.18 v. Viker i ett slag. Så var vi ferdig med saken for overskuelig fremtid. Ingen nye salami-biter med tunnel til Linnes og så nye 25 år å vente før neste stykke. Dette vil ikke Statens Vegvesen og Lier Høyre, og SVV fremlegger en utredning om RV 23 til Viker ( vårt trasealternativ) som pga de valg SVV selv gjør om kryssløsningene på Viker, ikke er gjennomførbar. Samtidig tvinger man Lier Kommune til en utsettelse av prosjektet pga innsigelsesvarsel hvis ikke Statens Vegvesens godkjente alternativ velges.av kommunen.Da går toget for Nasjonal Transportplan 2010-2014

Og så kommer det viktige: I valget mellom her å stå ved vårt opprinnelge standpunkt, og dermed få hele veiprosjektet på stedet hvil, eller å få på plass en løsning NÅ, har vi altså vært konstruktiv og søkt en løsning for alles beste.

Dette kaller du "kanossagang". Det er det kanskje, en kanossagang til Vegvesenets kontorer, frembrakt av Statens Vegvesen som sammen med deres agenter i Lier, Lier Høyre, ikke har talt innbyggernes interesse i denne sak. Vår situasjon har da blitt at "Kan vi ikke nå få den vi elsker, så får vi ordne oss slik at vi kan elske den vi får".

Så spørs det da om Lier Høyre vil gi innbyggerne de miljøløsninger de ber om. Dette er miljøløsninger som ALDRI ville blitt foreslått av Statens Vegvesen hvis ikke Lier Arbeiderparti har fighted så intest for et miljøalternativ de siste år som vi har gjort. Lier Høyre har opp til nå vært FULLSTENDIG LIKEGYLDIG og gjordt INGENTING for de tusen som blir rammet av den korte tunnelens nye trase og miljøforurensning.

Vi får vente å se. Selv har jeg ikke de store forhåpninger hvis vi skal legge Høyres historikk til grunn. I Lier Høyre er man mest opptatt av Terje Sagvoldens drømmerier om "Lier Brygge" og "hele RV 23 nedgravd" enn om dagens knallharde realiteter. Men de andre partier, inkludert FrP ,ser ut til å ha skjønt at tiden nå er inne for en samlet løsning vi alle kan enes om. Så får vi se om innbyggerne i Ytre Lier kan få en miljøløsning , ikke på grunn av, men på tross av Lier Høyre.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode