Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2b30d63e3893e3061300096e30739de6

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Naturvernforbundet arbeider for å minske biltrafikkens miljøødeleggende virkninger. De fleste vet i dag at biltrafikken er blant de største bidragsytere til den menneskeskapte globale klimaødeleggelsen og lokale utslipp av kreft- og allergifremkallende stoffer. NiL er derfor forbauset over at utredningens ulike alternativer kun legger til rette for økt veikapasitet for å møte den prognoserte trafikkøkning frem mot år 2040. Vi hadde ventet at Statens vegvesen, som i denne sammenheng er blitt tildelt en oppgave der deres forslag sterk vil påvirke arealbruken, forurensningsgraden og støybildet, hadde brukt sin ekspertise til å finne frem til og, parallelt med en miljøvennlig veibygging, å foreslå tiltak for å dempe trafikkveksten i området.

Naturvernforbundet i Lier mener at ut fra totale miljøhensyn er alternativene III de beste. Men på grunn av at de statlige bevilgninger spres utover mange småprosjekter vil disse alternativene ikke være aktuelle. I vårt naboland Sverige bevilges det til noen få store prosjekter som er planlagt i sin helhet ut fra en totalvurdering – et system vi mener burde brukes også i Norge.

Naturvernforbundet i Lier ser alvorlige mangler i Konsekvensutredningen fra Statens vegvesen:

Ettersom alternativene I eller II vil være de som vil ha en mulighet for å bli gjennomført innen vårt veifinansieringssystem, vil NiL anbefale at disse alternativene modifiseres i forhold til planene til Statens vegvesen:

Egil Berg og Erik Jacobsen
Naturvernforbundet i Lier

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 8. september 2007 09:08: Nina E. Johnsen
Takk for at dere taler den som ingen eller liten stemme har, sin sak! Lier venstre kan slutte seg til alle de svakhetene i veisystemet som dere påpeker.
Søndag 9. september 2007 13:52: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Et veldig bra innspill fra Naturvernforbundet som hovedsakelig er i samsvar med de føringer også vår Studiegruppe har kommet frem til .
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode