Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Falske opplysninger om politiske motstanderes standpunkter eller de faktiske forhold er en velkjent taktikk på Høyre-siden. Forvirring av velgerne , slik at de stemmer i Høyres retning, er Høyres spesialitet.

I Lier har vi stort sett vært spart for dette, selv om Lier Høyre v. Terje Sagvolden og Søren Falck Zapffe gjorde et grovt overtramp i pressen der Lier Arbeiderparti ble beskyldt for å ha forsinket finansieringsplanene for Dagslet-Linnes tunnelen fordi vi av miljøvernhensyn fikk vedtatt utredning av alternativ trase Dagslet-Viker. Forsinkelsen skyldes nye retningslinjer for bompengeordninger vedtatt av Stortinget, og hadde ingenting med Lier AP å gjøre. Dette overtramp fra Lier Høyre er grundig tilbakevist i pressen. Forvirring i , og beroligelse av , velgerne synes også å være Terje Sagvoldens mål når han forteller i media at ny 4 –felts motorvei egentlig ikke skal bygges slik Statens Vegvesens nå prosjekterer . De 14 veitraseene Lierposten har kunnet fortelle om på Lierstranda skal forsvinne fra jordens overflate, forteller Sagvolden, de skal graves ned!. Kanskje skal ”grønne menn” fra Mars gjøre dette om natten, mens vi sover. Hvem vet Det er i hvert fall ikke Statens Vegvesen som skal stå for gravingen. Vi har ikke ofret mye tid på Sagvoldens science fiction , i det vi har full tillit til at velgere som kjenner forholdene i Ytre Lier er intelligente nok til bare å le av disse eventyrfortellingene.

Men nå er kanskje en ny sak på gang, denne gang fra Høyres Fylkesorganisasjon.: I Oslo og i andre kommuner har Arbeiderpartiet blitt systematisk utsatt for en svertelseskampanje i forbindelse med eiendomskatt som Oslo Arbeiderparti er imot. Det samme kan skje her. Lier Arbeiderparti har mottatt indikasjoner på at Høyresiden i Buskerud nå på ny forbereder seg på et liknende fremstøt der innbyggerne i vår region skal skremmes bort fra Arbeiderpartiets lister. Man vil fokusere på eiendomsskatt i kommunen og fortelle at det lokale Arbeiderparti egentlig er FOR eiendomsskatt på folks boliger. Selv om AP programmet i de enkelte kommuner sier noe annet.

Dukker slike skremselsbilder opp i presse-annonser eller avisinlegg må alle i Lier være klar over følgende:

-Lier Arbeiderparti har ikke eiendomsskatt på sitt program for perioden 2007-2011 !

-Lier Arbeiderparti stemte MOT eiendomsskatt siste gang SV foreslo dette i forbindelse med behandling av kommunebudsjettet

-Dagens ordning med eiendomsskatt er usosial , tilfeldig og urettferdig og passer ikke i Lier.

-FrP’s fokus på eiendomsskatt er derfor politisk uaktuell i Lier, og ingen må tro på slikt budskap om Høyre forsøker å spre samme forvirring og tvil hos velgerne.

Mathias B. Dannevig
Leder Lier Arbeiderparti

Kommunestyrevalg

19 kommentarer

Fredag 7. september 2007 13:21: Søren Falch Zapffe
Hvem forvirrer hvem ?

Det er nok Ap selv som er hovedårsaken til forvirringen om eiendomsskatt. For 4 år siden gitt Nittedal Ap til valg på ikke å innføre eiendomsskatt. Et år senere innførte de eiendomsskatt. Mer er vel ikke å si ..........
Fredag 7. september 2007 13:37: Søren Falch Zapffe
Hem forvirrer hvem - del 2

Og siden Mathias stadig er innom finansiering av RV 23. Jeg sitter tilfeldigvis på et referat fra møte om RV 23 Linnes-Dagslet fra 26. april 2005 mellom Akershus, Buskerud, Lier, Røyken, Hurum og Drammen. Der står det svart på hvitt Lier kommunestyres vedtak om utredning av lang tunnel stopper videre utredning av bompengeinnkreving (på Måna som i dag) for gjennomføring av prosjektet.
Fredag 7. september 2007 13:53: Christine Soot Sandli, gruppeleder SV
Til Mattias Dannevigs opplysning: SV har ikke fremmet forslag om å innføre eiendomsskatt på mange år. SV har fremmet budsjettforslag sammen med ditt parti, Arbeiderpartiet de siste 4 årene. Vi har fremmet et tilleggsforslag for noen år siden om å utrede hva eiendomsskatt ville bety av inntekter for Lier kommune. Det er ikke det samme som å fremme forslag om innføring av eiendomsskatt.
I de trange årene før forrige stortingsvalg, og vi fikk den rødgrønne regjeringen som har overført flere midler til kommunene, mente vi eiendomsskatt var et godt alternativ til ostehøvel-nedskjæringene som hadde pågått i mange år.
Med den regjeringen vi har i dag, og med lovnader om at kommunene også fremover skal få økte midler er ikke eiendomsskatt et aktuelt tema.
Fredag 7. september 2007 14:27: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Hvor befinner du deg Søren? I Nittedal Høyre ? Og jeg i Nittedal Arbeiderparti?

Søren, hør nå her: Jeg betaler eiendomsskatt, jeg. Men ikke i Lier. Skatten betales til Grimstad Kommune der jeg har sommerhus. Og hvem tror du har makta i Kommunestyret der , Søren? Jo Fremskrittspartiet er største parti i byen ( 8 rep) og på toppen sitter en Høyre-ordfører med 7 rep i Kommunestyret! Dessverre har SV og Arbeiderpartiet tilsammen bare 9 av 35 representanter i byens kommunestyre, men eiendomsskatt er innført som bare det ! Høyre og Fremskrittspartiet i fellesskap adminstrerer andre steder i landet et hopetall med kommuner hvor det kreves eiendomsskatt av innbyggerne.

Skal vi i Lier AP av disse grunner lage kampanjer om at Lier Høyre på slik bakgrunn kan mistenkes for å innføre eiendomskatt i Lier ? Denne kampanjen dere nå kjører er svært usakelig og skaper bare det Terje Sagvolden kaller politikerforakt.Og velgerforvirring slik jeg påpeker i artikkelen ovenfor La oss holde oss til hva som skjer og sies i Lier , og la andre kommuner streve med sitt.

Dokumenter fra 2005 ? Jeg gjentar at Stortinget vedtok i 2006/2007 nye retningslinjer for bompengefinansiering som effektivt avskriver Måna som finansieringskilde for RV 23 Dagslet-Linnes. Det er kun 50 pct av brukerne i Oslofjordtunellen som kommer ut på Linnes. Dermed er det ikke tilstrekkelig sammenheng mellom bruk av Oslofjordtunellen og det nye veiprosjektet hos oss. Utredningen av Dagslet-Viker har derfor ikke hatt fnugg av innvirkning på finansiering av RV 23 prosjektet i Lier. Slik er det bare.

Christine Soot Sandli har endel gode poenger, og jeg ser at jeg feilaktig har sagt at SV i forrige periode ville innføre eiendomsskatt. Nå husker jeg forslaget fra SV bedre, og det var ganske riktig en vurdering SV ville ha. Dette beklager jeg. Christines poeng med den nye Regjering kan ellers ikke understrekes nok.
Fredag 7. september 2007 15:43: Karl Bellen
Kjære Mathias.
Ta en telefon til din partifelle og fylkesordfører. Han kan kanskje forklare Lier AP. hvordan det hele gikk til. Meg er blitt referert at han var meget skuffet de han ikke kunne sluttføre forhandlingene.

Forøvrig ønsker jeg alle partier lykke til med siste valgkampdag.
Kanskje vi møtes på Kunst rett Vest, gjerne i klosteret i Sylling eller på Bygdetunet på søndag. Der kan vi kjøre hest og vogn med Truls Hallingstad ved tømmene fra kl 13.00.

Karl Bellen Lier Høyre.
Fredag 7. september 2007 19:20: Rune Elven
Det er kanskje ikke noe stort poeng, men om folk med villaer i mangemillionersklassen hadde kastet inn en femhundrelapp i måneden i kommunekassa - ville dette med gjennomsnittlig eiendomsskattetakst ha utgjort fire ganger så mye penger som den vedtatte nedhøvlingen av skole og helse.

Man må gjerne stå for at eiendomsskatt er usosialt, men det er ingen grunn til å forfekte at det ikke finnes noen annen mulighet neste gang man høvler ned viktige budsjetter. Spørsmålet får bli om det er viktigst å ta vare på barn og eldre eller Truls sin femhundrelapp. Med unntak av SV velger alle partier å gå til valg på å verne om femhundrelappen - og naturligvis finnes det ei og anna gammel tante med minstepensjon, som sitter på verdier i millionklassen, og ikke på tørre møkka vil realisere disse verdiene i kroner og øre, men det er ikke poenget her...
Fredag 7. september 2007 19:41: Thorvald Lerberg
Hyggelig om du kommer på Bygdetunet til søndag, Karl. Jeg harr faktisk aldri møtt deg der. Hyggelig er det også at du ønsker folk velkommen til kunstutstilling på klosteret i Sylling. Hvordan tror du det hadde sett ut på Klosteret om du og dine partifeller hadde fått det som dere ville i pukkverkssaken? Du kan jo spørre Ragnar Hauge om du tar deg en tur oppom. Du fikk deg et fint miljøpolitisk ettemæle i bygda der.
Fredag 7. september 2007 20:02: Mathias B. Dannevig , Leder Lier AP
En diskusjon om eiendomsskatt er nok ikke så enkel som det Rune legger opp til her. Her er det en rekke forhold som spiller inn, bl.a knyttet til rettferdige beskatningsprinsipper, betalingsevne osv,osv. Slik denne skatteordningen rammer, og slik den er bygget opp rundt tilfeldige og forskjellig praksis i forskjellige kommuner har altså Lier AP bestemt seg for at dette vil vi ikke ha på programmet hos oss. Mer detaljert diskusjon rundt prinsipp og praksis om eiendomsbeskatningen i Norge kan vi ta på et senere tidspunkt.
Akademisk er saken interessant, og har mange sider.
Fredag 7. september 2007 20:10: Rune Elven
Poenget er at det er et alternativ. Et flertall av norske kommuner har innført eiendomsskatt, og Lier har valgt å droppe det. Jeg tolker det dithen at Mathias og resten av Arbeiderklassen mener det er bedre å hente pengene på skole og helse - greit nok, men kom ikke å si at dette er eneste mulighet.
Fredag 7. september 2007 22:01: Truls Hallingstad
I likhet med Mathias har jeg eiendom i en kommune med eiendomsskatt, om det kan kalles eiendom, et krypinn uten vei, vann eller avløp, og med beitedyr på alle fire sider av "eiendommen". Kommunen heter Høyanger, den første i Norge som solgte kraftaksjene sine, senere E-verket sitt, og forøvrig synes å stelle penger som en uteseiler på fylla. Har nettopp bygd badeland!!
MEN FEILEN ER AT EIENDOMSSKATT ER DEN ENESTE MULIGHETEN EN KOMMUNE HAR NÅR DEN BRUKER MER PENGER ENN GAVENE DE SKIFTENDE REGJERINGER GIR. Da Stortinget fratok kommunene retten til å finansiere seg selv og dekke budsjettet med utlikning av skatt av innbyggernes (velgernes) inntekt og formue, gikk selvstyre over til forvaltning, ( ca 1950).
En del av skatten vi betaler kalles riktignok kommuneskatt, men det er lenge siden kommunenes andel var lik det nominelle skattøre.
Fredag 7. september 2007 23:13: Truls Moen
En ting forundrer meg, sitter denne Mathias B. Dannevig foran PCèn hele dagen, eller gjør han et skikkelig dagsverk som de fleste av oss andre?
Det er utrolig at det går an å skrive så mye til enhver tid og i tillegg gjøre jobben sin!!!
Når du Mathias trekker frem Grimstad kommune, så er du jammen heldig at dette er en av de få kommunene med borgerlig styre og eiendomsskatt. Men fakta er at 80 % av de kommunene som har innført eiendomsskatt har enten en Ap, SV eller Sp ordfører, altså rød-grønt.
Jeg minnes også 16. desember 2003 da vi måtte snu alle steiner for å få HP til å gå i hop.Den kvelden i kommunestyret sa nemlig Mathias Dannevig at en av de tingene man måtte se nærmere på var om man også i Lier måtte vurdere eiendomsskatt.Så når Tonje Evju på Liernett sier at hun er for skatt, så er jammen ikke veien lang for innføring av eiendomsskatt i Lier kommune.. Høyre er garantisten for at den usosiale eiendomsskatten ikke blir innført i Lier kommune de neste 4 årene heller!!
Fredag 7. september 2007 23:57: Karl Bellen
Torvald
Jeg har ofte barnebarn med på bygdetunet. Et sted vi må støtte og ta vare på. Fantastisk dugnadsånd.
Pukkverket i Sylling var før min tid som politiker.
Klosteret har ikke lidd noen nød etter at det ble startet. Kan ikke tenke meg at de som utøver kunst i dette bygget har hørt en pip derfra. Det er ingen som klager over støy eller støv. Det forstyrrer ingen. Men det har satt et sår i natauren. Dette kan du se fra Øverskogen. Dette lille uttaket er det massetaket i Lier som skaper minst problemer. Men det er ikke pent sett på nært hold.
Rett heller blikket mot Lyngås og Meren. Her er det problemer. Det er stor enighet i Planutvalget at her må noe gjøres.
Godt valg.

Karl Bellen Lier Høyre.
Lørdag 8. september 2007 01:07: Thorvald Lerberg
Ja akkurat. Da bygdefolket bestred lovligheten av den virksomheten som skulle settes i gang, og Kommunestyret ble tvunget til å slå retrett, ble det nåværende minimassuttaket igjen som et plaster på prestisjesåret. Jeg kan ikke huske deg som noen tydelig motstander av kommunens planer, men om du husker annerledes er det sikkert godt for nattesøvnen.Nå kan du som bevisst miljøpolitiker, finne ut om drifta der oppe foregår etter de strenge konsesjonsreglene som ble gitt. Så kan du foreslå at videre ødeleggelse av en av Østlandets mest karakteristiske åssider stoppes, og at stedet så langt det er mulig føres tilbake til slik det opprinnelig var.
Lørdag 8. september 2007 01:20: Jon Tharaldsen
Jeg synes Hallingstad er inne på noe vesentelig her, I en tid der det ser ut for at noen, ser seg tjent med en politikk som fører til at man sakte men sikkert har fått ærfare, at kommune Norge er i den situasjon hvor låneopptak til fellesskapets infrastruktur er høyere en overføringer fra felleskassen.
Skal tro hvem det er som på sikt tjener stort på dette dere??
Tror ikke vi finner så mange dem på venstresiden i norsk politikk eller??
Lørdag 8. september 2007 14:00: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Til Truls Moen:

Om min jobb og arbeidssituasjon som Truls er så interessert i: Jeg jobber effektivt og har ingen problemer med å følge debatten mellom de andre arbeidsslagene. Dessuten er jeg en god skribent som ikke bruker tid på innleggene.

Så til eiendomsskatten: I de harde tider under Erna, da kommunene ble sulteforet av Høyre-regjeringen , sa jeg kanskje at eiendomsskatt måtte vurderes pga den høye gjeldsbyrden Lier Høyre hadde bidratt til å dra Lier Kommune inn i etter 30 års sammenhengende styre.

Så har vi altså vurdert dette, men besluttet i forrige periode å stemme mot forslag om at Kommunen skulle utrede slik skatt, fremmet av SV. Vår beslutning har bl.a også sammenheng med at dagens system for eiendomsskatt i kommunene har mange uheldige, tilfeldige og urettferdige sider.

Det er klart at hvis en Høyre-Regjering , kombinert med et Høyre-styre i en kommune , kjører denne kommunens økonomi så mye på ræva at eiendomsskatt ikke er til å unngå, så er løpet kjørt.

Men der er vi heldigvis ikke i Lier. Til tross for et ulidelig langt Høyre-styre. Etter at VÅR Regjering på ny har gitt kommunene pusterom er Liers økonomi slik stelt at eiendomsskatt ikke er aktuelt i neste periode.

Godt valg alle sammen!
Lørdag 8. september 2007 18:20: Truls Moen
Før jeg avslutter denne valgkampen må jeg gi noen kommentarer til Mathias. I motsetning til han er jeg ingen god skribent, og har ihvertfall ikke tid til å lage innlegg innimellom mine pasienter.
Når du sier at "vi kjører økonomien så mye på ræva"så hadde jeg trodd og håpet at du ville brukt det samme uttrykket som du nevnte i debatten i kommunestyret tirs 16.12.03 ca.kl 17.10, nemlig uttrykket stabbesteiner.Da advarte du mot disse stabbesteinene og brukte uttrykket 3 ganger.
Ellers er nok ikke innbyggerne i Lier enige med deg i at vi har hatt " et ulidelig langt Høyre-styre". De gir oss tillit gang på gang, og tenker nok som så " Never change a winning team" når de sitter og titter utover den vakre, veldrevne og trivelige Lierbyga.
Men, godt valg til alle, også til Mathias.
Lørdag 8. september 2007 19:07: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Kjære Truls,

Vel er det så at jeg ofte blir beskyldt for å være stor i kjeften, og som opprinnelig Bergenser har jeg jo en del å arvegods å stri med.

Men jeg synes din kommentar er veldig urettferdig, og du har tydeligvis ikke lest innlegget mitt skikkelig slik at du mistolker.

Jeg skrev ikke at Lier Høyre hadde kjørt økonomien i Lier på "ræva". Det jeg skrev var helt generelt, at en kommune( i ubestemt form) styrt av Høyre i kombinasjon med en Høyre-Regjering kunne føre til en slik økonomi at eiendomsskatt ble tvunget frem. Dette var et helt generelt bilde, uten referanse til Lier overhodet.

Les innlegget mitt en gang til så ser du hva jeg mener. Vi har mye å sette fingeren på hos dere, men vi Lier AP har aldri beskyldt Lier Høyre for å ha kjørt Liers økonomi "på ræva".

Godt valg til alle - også til Truls
Søndag 9. september 2007 21:21: Ole M. Evensen
Et parti må programfeste om at det ikke skal innføres eoiendoms-skatt dersom velgerne skal føle seg trygge. I Lier høyres program står det klart og tydelig: Nei til innføring av eiendomskatt. Har Lier AP noe lignede, hvis ikke kan ikke velgerne være sikre.
Så til AP`s utspill om at Lier høyre forfordeler egne sypatisører ved boligutbygging. Har vi fått en skitten valgkamp nå?????.
Søndag 9. september 2007 21:27: Bård Strand, Lier AP
Betyr det Ole Martin Evensen at Lier Høyre er for dødsstraff? Jeg kan nemlig ikke se at det står i deres program at dere er i mot det.

Lier Høyre vet utmerket godt at Lier AP er i mot eiendomsskatt. Det er en åpenbart skitten valgkamp om du tillegger en motstander holdninger eller standpunkter du vet vi ikke han.

Lier velgerne kan være trygge:

Lier AP kommer ikke til å stemme for innføring av eiendomsskatt i Lier kommune i kommende periode heller.

mvh
Bård

Flere saker fra arkivet

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Fremmet demokratiske holdninger og verdier

- Med Terje Sagvoldens altfor tidlige bortgang har Lierskogen-samfunnet mistet en fremtredende spiller i det politiske miljøet, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E Strand.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Stortingsrepresentant gjester Ap

Torgeir Michaelsen (29) fra Buskerudbenken innleder til debatt når Lier Arbeiderparti holder sitt årsmøte på mandag

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Hvem er våre nye landsmenn?

Shefqet Avdimetaj, ansatt på NAV, Lier vil fortelle om sin erfaring som flyktning i Norge på Lier Arbeiderpartis åpne møte torsdag

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Hva stemmer liungene?

Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Kunnskapsrik og optimistisk

Det er bare to av de mange honnørord om forskeren og lokalpolitikeren Terje Sagvolden. Hans bortgang har vakt stor sorg hos alle som kjente han i Lier.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Politikerforakt

Hjertesukk fra Terje Sagvolden

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.