Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c20927e155245db059c5dc3cfe0a1801

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Falske opplysninger om politiske motstanderes standpunkter eller de faktiske forhold er en velkjent taktikk på Høyre-siden. Forvirring av velgerne , slik at de stemmer i Høyres retning, er Høyres spesialitet.

I Lier har vi stort sett vært spart for dette, selv om Lier Høyre v. Terje Sagvolden og Søren Falck Zapffe gjorde et grovt overtramp i pressen der Lier Arbeiderparti ble beskyldt for å ha forsinket finansieringsplanene for Dagslet-Linnes tunnelen fordi vi av miljøvernhensyn fikk vedtatt utredning av alternativ trase Dagslet-Viker. Forsinkelsen skyldes nye retningslinjer for bompengeordninger vedtatt av Stortinget, og hadde ingenting med Lier AP å gjøre. Dette overtramp fra Lier Høyre er grundig tilbakevist i pressen. Forvirring i , og beroligelse av , velgerne synes også å være Terje Sagvoldens mål når han forteller i media at ny 4 –felts motorvei egentlig ikke skal bygges slik Statens Vegvesens nå prosjekterer . De 14 veitraseene Lierposten har kunnet fortelle om på Lierstranda skal forsvinne fra jordens overflate, forteller Sagvolden, de skal graves ned!. Kanskje skal ”grønne menn” fra Mars gjøre dette om natten, mens vi sover. Hvem vet Det er i hvert fall ikke Statens Vegvesen som skal stå for gravingen. Vi har ikke ofret mye tid på Sagvoldens science fiction , i det vi har full tillit til at velgere som kjenner forholdene i Ytre Lier er intelligente nok til bare å le av disse eventyrfortellingene.

Men nå er kanskje en ny sak på gang, denne gang fra Høyres Fylkesorganisasjon.: I Oslo og i andre kommuner har Arbeiderpartiet blitt systematisk utsatt for en svertelseskampanje i forbindelse med eiendomskatt som Oslo Arbeiderparti er imot. Det samme kan skje her. Lier Arbeiderparti har mottatt indikasjoner på at Høyresiden i Buskerud nå på ny forbereder seg på et liknende fremstøt der innbyggerne i vår region skal skremmes bort fra Arbeiderpartiets lister. Man vil fokusere på eiendomsskatt i kommunen og fortelle at det lokale Arbeiderparti egentlig er FOR eiendomsskatt på folks boliger. Selv om AP programmet i de enkelte kommuner sier noe annet.

Dukker slike skremselsbilder opp i presse-annonser eller avisinlegg må alle i Lier være klar over følgende:

-Lier Arbeiderparti har ikke eiendomsskatt på sitt program for perioden 2007-2011 !

-Lier Arbeiderparti stemte MOT eiendomsskatt siste gang SV foreslo dette i forbindelse med behandling av kommunebudsjettet

-Dagens ordning med eiendomsskatt er usosial , tilfeldig og urettferdig og passer ikke i Lier.

-FrP’s fokus på eiendomsskatt er derfor politisk uaktuell i Lier, og ingen må tro på slikt budskap om Høyre forsøker å spre samme forvirring og tvil hos velgerne.

Mathias B. Dannevig
Leder Lier Arbeiderparti

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 7. september 2007 13:21: Søren Falch Zapffe
Hvem forvirrer hvem ?

Det er nok Ap selv som er hovedårsaken til forvirringen om eiendomsskatt. For 4 år siden gitt Nittedal Ap til valg på ikke å innføre eiendomsskatt. Et år senere innførte de eiendomsskatt. Mer er vel ikke å si ..........
Fredag 7. september 2007 13:37: Søren Falch Zapffe
Hem forvirrer hvem - del 2

Og siden Mathias stadig er innom finansiering av RV 23. Jeg sitter tilfeldigvis på et referat fra møte om RV 23 Linnes-Dagslet fra 26. april 2005 mellom Akershus, Buskerud, Lier, Røyken, Hurum og Drammen. Der står det svart på hvitt Lier kommunestyres vedtak om utredning av lang tunnel stopper videre utredning av bompengeinnkreving (på Måna som i dag) for gjennomføring av prosjektet.
Fredag 7. september 2007 13:53: Christine Soot Sandli, gruppeleder SV
Til Mattias Dannevigs opplysning: SV har ikke fremmet forslag om å innføre eiendomsskatt på mange år. SV har fremmet budsjettforslag sammen med ditt parti, Arbeiderpartiet de siste 4 årene. Vi har fremmet et tilleggsforslag for noen år siden om å utrede hva eiendomsskatt ville bety av inntekter for Lier kommune. Det er ikke det samme som å fremme forslag om innføring av eiendomsskatt.
I de trange årene før forrige stortingsvalg, og vi fikk den rødgrønne regjeringen som har overført flere midler til kommunene, mente vi eiendomsskatt var et godt alternativ til ostehøvel-nedskjæringene som hadde pågått i mange år.
Med den regjeringen vi har i dag, og med lovnader om at kommunene også fremover skal få økte midler er ikke eiendomsskatt et aktuelt tema.
Fredag 7. september 2007 14:27: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Hvor befinner du deg Søren? I Nittedal Høyre ? Og jeg i Nittedal Arbeiderparti?

Søren, hør nå her: Jeg betaler eiendomsskatt, jeg. Men ikke i Lier. Skatten betales til Grimstad Kommune der jeg har sommerhus. Og hvem tror du har makta i Kommunestyret der , Søren? Jo Fremskrittspartiet er største parti i byen ( 8 rep) og på toppen sitter en Høyre-ordfører med 7 rep i Kommunestyret! Dessverre har SV og Arbeiderpartiet tilsammen bare 9 av 35 representanter i byens kommunestyre, men eiendomsskatt er innført som bare det ! Høyre og Fremskrittspartiet i fellesskap adminstrerer andre steder i landet et hopetall med kommuner hvor det kreves eiendomsskatt av innbyggerne.

Skal vi i Lier AP av disse grunner lage kampanjer om at Lier Høyre på slik bakgrunn kan mistenkes for å innføre eiendomskatt i Lier ? Denne kampanjen dere nå kjører er svært usakelig og skaper bare det Terje Sagvolden kaller politikerforakt.Og velgerforvirring slik jeg påpeker i artikkelen ovenfor La oss holde oss til hva som skjer og sies i Lier , og la andre kommuner streve med sitt.

Dokumenter fra 2005 ? Jeg gjentar at Stortinget vedtok i 2006/2007 nye retningslinjer for bompengefinansiering som effektivt avskriver Måna som finansieringskilde for RV 23 Dagslet-Linnes. Det er kun 50 pct av brukerne i Oslofjordtunellen som kommer ut på Linnes. Dermed er det ikke tilstrekkelig sammenheng mellom bruk av Oslofjordtunellen og det nye veiprosjektet hos oss. Utredningen av Dagslet-Viker har derfor ikke hatt fnugg av innvirkning på finansiering av RV 23 prosjektet i Lier. Slik er det bare.

Christine Soot Sandli har endel gode poenger, og jeg ser at jeg feilaktig har sagt at SV i forrige periode ville innføre eiendomsskatt. Nå husker jeg forslaget fra SV bedre, og det var ganske riktig en vurdering SV ville ha. Dette beklager jeg. Christines poeng med den nye Regjering kan ellers ikke understrekes nok.
Fredag 7. september 2007 15:43: Karl Bellen
Kjære Mathias.
Ta en telefon til din partifelle og fylkesordfører. Han kan kanskje forklare Lier AP. hvordan det hele gikk til. Meg er blitt referert at han var meget skuffet de han ikke kunne sluttføre forhandlingene.

Forøvrig ønsker jeg alle partier lykke til med siste valgkampdag.
Kanskje vi møtes på Kunst rett Vest, gjerne i klosteret i Sylling eller på Bygdetunet på søndag. Der kan vi kjøre hest og vogn med Truls Hallingstad ved tømmene fra kl 13.00.

Karl Bellen Lier Høyre.
Fredag 7. september 2007 19:20: Rune Elven
Det er kanskje ikke noe stort poeng, men om folk med villaer i mangemillionersklassen hadde kastet inn en femhundrelapp i måneden i kommunekassa - ville dette med gjennomsnittlig eiendomsskattetakst ha utgjort fire ganger så mye penger som den vedtatte nedhøvlingen av skole og helse.

Man må gjerne stå for at eiendomsskatt er usosialt, men det er ingen grunn til å forfekte at det ikke finnes noen annen mulighet neste gang man høvler ned viktige budsjetter. Spørsmålet får bli om det er viktigst å ta vare på barn og eldre eller Truls sin femhundrelapp. Med unntak av SV velger alle partier å gå til valg på å verne om femhundrelappen - og naturligvis finnes det ei og anna gammel tante med minstepensjon, som sitter på verdier i millionklassen, og ikke på tørre møkka vil realisere disse verdiene i kroner og øre, men det er ikke poenget her...
Fredag 7. september 2007 19:41: Thorvald Lerberg
Hyggelig om du kommer på Bygdetunet til søndag, Karl. Jeg harr faktisk aldri møtt deg der. Hyggelig er det også at du ønsker folk velkommen til kunstutstilling på klosteret i Sylling. Hvordan tror du det hadde sett ut på Klosteret om du og dine partifeller hadde fått det som dere ville i pukkverkssaken? Du kan jo spørre Ragnar Hauge om du tar deg en tur oppom. Du fikk deg et fint miljøpolitisk ettemæle i bygda der.
Fredag 7. september 2007 20:02: Mathias B. Dannevig , Leder Lier AP
En diskusjon om eiendomsskatt er nok ikke så enkel som det Rune legger opp til her. Her er det en rekke forhold som spiller inn, bl.a knyttet til rettferdige beskatningsprinsipper, betalingsevne osv,osv. Slik denne skatteordningen rammer, og slik den er bygget opp rundt tilfeldige og forskjellig praksis i forskjellige kommuner har altså Lier AP bestemt seg for at dette vil vi ikke ha på programmet hos oss. Mer detaljert diskusjon rundt prinsipp og praksis om eiendomsbeskatningen i Norge kan vi ta på et senere tidspunkt.
Akademisk er saken interessant, og har mange sider.
Fredag 7. september 2007 20:10: Rune Elven
Poenget er at det er et alternativ. Et flertall av norske kommuner har innført eiendomsskatt, og Lier har valgt å droppe det. Jeg tolker det dithen at Mathias og resten av Arbeiderklassen mener det er bedre å hente pengene på skole og helse - greit nok, men kom ikke å si at dette er eneste mulighet.
Fredag 7. september 2007 22:01: Truls Hallingstad
I likhet med Mathias har jeg eiendom i en kommune med eiendomsskatt, om det kan kalles eiendom, et krypinn uten vei, vann eller avløp, og med beitedyr på alle fire sider av "eiendommen". Kommunen heter Høyanger, den første i Norge som solgte kraftaksjene sine, senere E-verket sitt, og forøvrig synes å stelle penger som en uteseiler på fylla. Har nettopp bygd badeland!!
MEN FEILEN ER AT EIENDOMSSKATT ER DEN ENESTE MULIGHETEN EN KOMMUNE HAR NÅR DEN BRUKER MER PENGER ENN GAVENE DE SKIFTENDE REGJERINGER GIR. Da Stortinget fratok kommunene retten til å finansiere seg selv og dekke budsjettet med utlikning av skatt av innbyggernes (velgernes) inntekt og formue, gikk selvstyre over til forvaltning, ( ca 1950).
En del av skatten vi betaler kalles riktignok kommuneskatt, men det er lenge siden kommunenes andel var lik det nominelle skattøre.
Fredag 7. september 2007 23:13: Truls Moen
En ting forundrer meg, sitter denne Mathias B. Dannevig foran PCèn hele dagen, eller gjør han et skikkelig dagsverk som de fleste av oss andre?
Det er utrolig at det går an å skrive så mye til enhver tid og i tillegg gjøre jobben sin!!!
Når du Mathias trekker frem Grimstad kommune, så er du jammen heldig at dette er en av de få kommunene med borgerlig styre og eiendomsskatt. Men fakta er at 80 % av de kommunene som har innført eiendomsskatt har enten en Ap, SV eller Sp ordfører, altså rød-grønt.
Jeg minnes også 16. desember 2003 da vi måtte snu alle steiner for å få HP til å gå i hop.Den kvelden i kommunestyret sa nemlig Mathias Dannevig at en av de tingene man måtte se nærmere på var om man også i Lier måtte vurdere eiendomsskatt.Så når Tonje Evju på Liernett sier at hun er for skatt, så er jammen ikke veien lang for innføring av eiendomsskatt i Lier kommune.. Høyre er garantisten for at den usosiale eiendomsskatten ikke blir innført i Lier kommune de neste 4 årene heller!!
Fredag 7. september 2007 23:57: Karl Bellen
Torvald
Jeg har ofte barnebarn med på bygdetunet. Et sted vi må støtte og ta vare på. Fantastisk dugnadsånd.
Pukkverket i Sylling var før min tid som politiker.
Klosteret har ikke lidd noen nød etter at det ble startet. Kan ikke tenke meg at de som utøver kunst i dette bygget har hørt en pip derfra. Det er ingen som klager over støy eller støv. Det forstyrrer ingen. Men det har satt et sår i natauren. Dette kan du se fra Øverskogen. Dette lille uttaket er det massetaket i Lier som skaper minst problemer. Men det er ikke pent sett på nært hold.
Rett heller blikket mot Lyngås og Meren. Her er det problemer. Det er stor enighet i Planutvalget at her må noe gjøres.
Godt valg.

Karl Bellen Lier Høyre.
Lørdag 8. september 2007 01:07: Thorvald Lerberg
Ja akkurat. Da bygdefolket bestred lovligheten av den virksomheten som skulle settes i gang, og Kommunestyret ble tvunget til å slå retrett, ble det nåværende minimassuttaket igjen som et plaster på prestisjesåret. Jeg kan ikke huske deg som noen tydelig motstander av kommunens planer, men om du husker annerledes er det sikkert godt for nattesøvnen.Nå kan du som bevisst miljøpolitiker, finne ut om drifta der oppe foregår etter de strenge konsesjonsreglene som ble gitt. Så kan du foreslå at videre ødeleggelse av en av Østlandets mest karakteristiske åssider stoppes, og at stedet så langt det er mulig føres tilbake til slik det opprinnelig var.
Lørdag 8. september 2007 01:20: Jon Tharaldsen
Jeg synes Hallingstad er inne på noe vesentelig her, I en tid der det ser ut for at noen, ser seg tjent med en politikk som fører til at man sakte men sikkert har fått ærfare, at kommune Norge er i den situasjon hvor låneopptak til fellesskapets infrastruktur er høyere en overføringer fra felleskassen.
Skal tro hvem det er som på sikt tjener stort på dette dere??
Tror ikke vi finner så mange dem på venstresiden i norsk politikk eller??
Lørdag 8. september 2007 14:00: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Til Truls Moen:

Om min jobb og arbeidssituasjon som Truls er så interessert i: Jeg jobber effektivt og har ingen problemer med å følge debatten mellom de andre arbeidsslagene. Dessuten er jeg en god skribent som ikke bruker tid på innleggene.

Så til eiendomsskatten: I de harde tider under Erna, da kommunene ble sulteforet av Høyre-regjeringen , sa jeg kanskje at eiendomsskatt måtte vurderes pga den høye gjeldsbyrden Lier Høyre hadde bidratt til å dra Lier Kommune inn i etter 30 års sammenhengende styre.

Så har vi altså vurdert dette, men besluttet i forrige periode å stemme mot forslag om at Kommunen skulle utrede slik skatt, fremmet av SV. Vår beslutning har bl.a også sammenheng med at dagens system for eiendomsskatt i kommunene har mange uheldige, tilfeldige og urettferdige sider.

Det er klart at hvis en Høyre-Regjering , kombinert med et Høyre-styre i en kommune , kjører denne kommunens økonomi så mye på ræva at eiendomsskatt ikke er til å unngå, så er løpet kjørt.

Men der er vi heldigvis ikke i Lier. Til tross for et ulidelig langt Høyre-styre. Etter at VÅR Regjering på ny har gitt kommunene pusterom er Liers økonomi slik stelt at eiendomsskatt ikke er aktuelt i neste periode.

Godt valg alle sammen!
Lørdag 8. september 2007 18:20: Truls Moen
Før jeg avslutter denne valgkampen må jeg gi noen kommentarer til Mathias. I motsetning til han er jeg ingen god skribent, og har ihvertfall ikke tid til å lage innlegg innimellom mine pasienter.
Når du sier at "vi kjører økonomien så mye på ræva"så hadde jeg trodd og håpet at du ville brukt det samme uttrykket som du nevnte i debatten i kommunestyret tirs 16.12.03 ca.kl 17.10, nemlig uttrykket stabbesteiner.Da advarte du mot disse stabbesteinene og brukte uttrykket 3 ganger.
Ellers er nok ikke innbyggerne i Lier enige med deg i at vi har hatt " et ulidelig langt Høyre-styre". De gir oss tillit gang på gang, og tenker nok som så " Never change a winning team" når de sitter og titter utover den vakre, veldrevne og trivelige Lierbyga.
Men, godt valg til alle, også til Mathias.
Lørdag 8. september 2007 19:07: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Kjære Truls,

Vel er det så at jeg ofte blir beskyldt for å være stor i kjeften, og som opprinnelig Bergenser har jeg jo en del å arvegods å stri med.

Men jeg synes din kommentar er veldig urettferdig, og du har tydeligvis ikke lest innlegget mitt skikkelig slik at du mistolker.

Jeg skrev ikke at Lier Høyre hadde kjørt økonomien i Lier på "ræva". Det jeg skrev var helt generelt, at en kommune( i ubestemt form) styrt av Høyre i kombinasjon med en Høyre-Regjering kunne føre til en slik økonomi at eiendomsskatt ble tvunget frem. Dette var et helt generelt bilde, uten referanse til Lier overhodet.

Les innlegget mitt en gang til så ser du hva jeg mener. Vi har mye å sette fingeren på hos dere, men vi Lier AP har aldri beskyldt Lier Høyre for å ha kjørt Liers økonomi "på ræva".

Godt valg til alle - også til Truls
Søndag 9. september 2007 21:21: Ole M. Evensen
Et parti må programfeste om at det ikke skal innføres eoiendoms-skatt dersom velgerne skal føle seg trygge. I Lier høyres program står det klart og tydelig: Nei til innføring av eiendomskatt. Har Lier AP noe lignede, hvis ikke kan ikke velgerne være sikre.
Så til AP`s utspill om at Lier høyre forfordeler egne sypatisører ved boligutbygging. Har vi fått en skitten valgkamp nå?????.
Søndag 9. september 2007 21:27: Bård Strand, Lier AP
Betyr det Ole Martin Evensen at Lier Høyre er for dødsstraff? Jeg kan nemlig ikke se at det står i deres program at dere er i mot det.

Lier Høyre vet utmerket godt at Lier AP er i mot eiendomsskatt. Det er en åpenbart skitten valgkamp om du tillegger en motstander holdninger eller standpunkter du vet vi ikke han.

Lier velgerne kan være trygge:

Lier AP kommer ikke til å stemme for innføring av eiendomsskatt i Lier kommune i kommende periode heller.

mvh
Bård
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode