Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c930732d983838ab80de0610689cd167

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Lier FrP utfordrer Høyre i innlegget «Trenger vi valg i Lier?»
FrP beskriver flere utfordringer som Lier står overfor fremover og som må løses. Vi kjenner oss igjen i utfordringene, men ikke i det som samlet sett fremstår som en elendighetsbeskrivelse av Lier og Lier kommune.

Lier Høyre holder valgløftene

FrP har rett i at flere politikere fra Lier Høyre har vist til at vi holder valgløftene våre. Det er vi nemlig stolte av, og vi skal fortsette å holde våre løfter også i neste kommuneperiode. Vi ber velgerne lese Lier Høyres politiske regnskap for 2007 - 2011 som nå er tilgjengelig på Lier Høyres hjemmesider.

Lier Høyre sto fast på sitt valgprogram om å bygge et flerbrukshus (kulturhus) i Lier. Vi ble nedstemt i kommunestyret og det tar vi til etterretning. Vi vil imidlertid sørge for at det utarbeides en langsiktig kulturplan for Lier med visjoner for å styrke og videreutvikle et bærekraftig kulturliv i samarbeid med Lier kulturråd. Dette er programfestet for kommuneperioden 2011- 2015.

Ulla Nævestad er en glimrende ordfører for Lier

FrP skriver at avtroppende ordfører Ulla Nævestad har gjort en solid og god innsats for Lier. Lier Høyre er stolt av innsatsen Ulla har gjort for Liungene. Hun har over år vært blant landets mest profilerte og populære ordførere.

Administrasjon av Lier kommune

Lier FrP synes Lier kommune er overadministrert og vil flytte ressurser fra rådhuset til fritidsklubb, skole og sykehjem.

Etter vår oppfatning har Lier kommune gjennomgående en god administrasjon og mange flinke ansatte som gjør en utmerket jobb for Liungene. Lier Høyre er imidlertid åpne for tiltak som kan bidra til enda bedre og mer effektiv drift på alle kommunens områder. Det handler i første rekke ikke om å spare penger, men om å frigjøre ressurser for å gi et enda bedre tilbud til Liers innbyggere.

Avgifter og gebyrer

Avgifter og gebyrer er lovpålagte og skal dekke kommunens utgifter. Lier kommune kommer ikke dårlig ut sammenlignet med andre kommuner når det gjelder avgifter og gebyrer. Fastsettelse av de fleste gebyrer og avgifter er også fattet av et enstemmig kommunestyre eller med et solid flertall. Det kan selvsagt være rom for effektivisering her som på andre områder.

Hegg skole og nytt sykehjem

Det er korrekt som FrP påpeker at det ikke er vedtatt noen endelig løsning for Hegg skole. Lier Høyre erkjenner at Hegg skole er viktig for mange Liunger og en utfordring som må løses på best mulig måte. Det trengs imidlertid tid til å finne gode løsninger i viktige saker, og saken er i prosess.

Kommunestyret i Lier har vedtatt bygging av et nytt sykehjem som skal være ferdig i 2013. Det vil bli et moderne sykehjem som Liungene kan være stolt av. Lier Høyre vil videreutvikle og prioritere omsorg i neste kommuneperiode. Vi vil blant annet satse på omsorgsteknologi og avsette midler til kompetanseoppbygging for omsorgspersonalet (kompetanseløft).

Innmelding i Transparency International

Transparency International er en ideell organisasjon som motarbeider alle former for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon. Organisasjonen arbeider for å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor. Korrupsjon er i dag det største hinder for å bekjempe fattigdom og vanstyre i mange land. Transparency er internasjonalt anerkjent for sin virksomhet på dette området.

I motsetning til FrP er Lier Høyre svært fornøyd at Lier kommune som første kommune i landet er innmeldt i Transparency International. Vi ønsker kontinuerlig fokus på etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid og på at etiske prinsipper og retningslinjer overholdes av administrasjon og folkevalgte. Dette gjør vi ikke fordi vi har korrupsjon å bekjempe, men fordi vi har gode forvaltningsverdier å forsvare.

Lier FrP har vært en god samarbeidspartner

Lier FrP har vært en god samarbeidspartner i inneværende kommuneperiode. Vi har stort sett stått sammen om de fleste vesentlige vedtak både i kommunestyret og i hovedutvalgene.

Vi vil også påstå at det er utviklet en god politisk kultur i Lier som er til gavn for Liers innbyggere. Den kulturen har alle de politiske partier bidratt til, og den skal vi ta med oss inn i neste kommuneperiode.

Lier er blant landets beste på sunn og bærekraftig utvikling

Lier kommune, som andre av landets kommuner, står kontinuerlig overfor utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens økonomi. God styring av kommunen krever at man husholderer riktig med midlene og sørger for en bærekraftig økonomi på lang sikt. En slik politikk har Lier Høyre.

Lier er blant landets beste i NHOs nye måling av hvilke kommuner som har best grunnlag for en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. Lier scorer også høyt på kommuneøkonomi. For flere detaljer vises det til NHOs hjemmesider.

Ryno Andersen, leder Lier Høyre

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 24. august 2011 21:36: Mikal Lorentzen
Veldig flott!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode