Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c0895f9a806de404da73d77cf2d89d7e

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Fra å ha vært en kommune med et rimelig handlingsrom nærmer Lier kommune seg det som kan karakteriseres å være en gjennomsnittskommune i økonomisk henseende er en av konkusjonene som rådmann Hans-Petter Christensen har lagt fram i Handlingsprogrammet 2011 - 2014

Kommunestyrets møte som skulle ha behandlet Handlingsprogrammet ble avlyst i går, på grunn av for få saker.

Det har de siste årene vært endringer i kommunenes inntektssystem, og Lier kommune har kommet svært dårlig ut som følge av disse endringene

Driftsrammene skal reduseres med 60 mill kr. innen utgangen av 2013 i tråd med kommunestyrets vedtak. Summen tilsvarer 8 % av lønn og driftsutgifter i 2010.
Allerede i år har rådmannen varslet et taktskifte kjennetegnet ved et større fokus på økonomi for å skape tilfredsstillende forutsigbarhet som et bidrag til at kommunen også i fremtiden kan levere kvalitet i forvaltning og tjenesteyting.

Les mer på Lier kommunes hjemmeside: http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=4995

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 11. november 2010 23:26: Truls Hallingstad
Det er verd å merke seg at rådmannen i forkant av budsjettorienteringen forrige gang, på denne tiden i 2009, rådet Liers politikere til å vurdere å utsette kulturhuset et par år. En rådmanns velmente råd da.
Ett eller annet dramatisk må ha ført til at dette råd ikke noen gang er nevnt siden. Tvert i mot er kulturhuset eneste fredede tiltak denne gang, da nødvendig sykehjem, Hegg skole, Heiahall og annet, som f. eks. egenandeler for minstepensjonister, blottstilles for øksehogg.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode