Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9ade5ef531fd71f16904c07a5c99b009

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Nettopp derfor bør man kunne stille store krav til de profesjonelle i forvaltningen, og særlig rådmann i det å åpent og lettfattelig formidle hvorledes de enkelte saker behandles og hvorfor.

Et eksempel: I forbindelse med behandling av handlingsprogram for Lier 2004-2007 ble flere hovedutvalg parkert ved at formannskapsmøte ble avholdt før hovedutvalgsmøter. Dette er grov saksbehandlingsfeil og når hverken rådmann eller ordfører reagerer må det kunne stilles spørsmål både ved deres kompetanse og motiver.

Rådmann har i lengre tid bearbeidet kommunestyre til en kriseforståelse når det gjelder Liers økonomi. Jeg har gått igjennom de viktigste Kostra tall som foreligger (Riktignok kommer de endelige tall først 15.juni...) Det vil komme som en stor overraskelse dersom Lier ikke stadig blir en midt på treet- kommune, også etter 15.juni. Ikke spesielt høy gjeld, ikke spesielt høye utgifter, ikke spesielt lave inntekter. Totalt sett kommer Lier såvidt med blant den rikere halvpart av landets kommuner. Som vekstkommune har den også utsikter til stadig større inntekter i fremtiden.

Sett fra Oslo, Bærum, Asker og Drammen er vi gratispassasjere, selv om selskapsskatten endrer situasjonen noe.

Selvsagt skal man likevel sette næring etter tæring, men jeg vil be kommunestyrerepresentantene ha blikk for når rådmannens fokus er økonomisk krise, og når det ikke er. Investeringslysten og nedleggingsiveren kommer fra samme hånd. Slik vi ser det er det merkelig at rådmann ønsker seg 1,5 million til å ytterligere øke potten fra forsikringsoppgjøret i Sylling, dersom det ikke er ledd i en skjult agenda for å legge ned Oddevall og Nordal om noen år.

Glem aldri at rådmann er ansatt av oss og ikke omvendt!

Vennlig hilsen Øivind Hammer

Forrige artikkel:FotoutstillingNeste artikkel:Lier-nett kommer til å forsvinne snart!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode