Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ff36ec2324c9dafbb61b1906b202269e

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

I 1975 deltok hun i ekspedisjon til nord-indiske Ladakh (Lille Tibet), og fikk etter hvert førstehånds kjennskap til hvordan den globale konsumentkulturen ødela et til da velfungerende samfunn. For innsatsen sin her ble hun tildelt den "Alternative Nobelprisen". I dag regnes hun som en av de ledende kreftene i verden når det gjelder kunnskap om, og erfaring med, hvordan man kan skape alternativer til dagens globale økonomi.

Det er ”Kjernehuset” ved Berit Dahl Soltvedt, Lier Bygdekvinnelag og Drammen Kvinnesaksforening som arrangerer det store miljøseminaret, kalt "Trivselsøkonomi", på Renskaug Vertsgård i Lier 12. juni.

- Viktige tiltak er satt i gang i regi av Regjeringen. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å redde jordkloden vår. Vi mener det er nødvendig å foreta et paradigmeskifte, skriver Janicke Karin Solheim i pressemeldingen.

Solheim siterer Albert Einstein: "Vi kan ikke løse et problem med den samme tenkemåten som skapte problemet"

- Mye spennende er allerede på gang ute i verden, og en av tendensene som begynner å slå gjennom er i overensstemmelse med temaet for forsommerens seminar her i Lier. Vår inviterte gjest, Helena Norberg-Hodge, er i fremste rekke i verden når det gjelder alternative løsninger på verdens problemer.

På seminaret vil Nordberg-Hodge begrunne hvorfor en global økonomi er for ustabil og ute av stand til å ta vare på behovene til verdens befolkning. Hun vil legge vekt på de fordelene, både psykologisk, sosialt og økologisk, som en lokal økonomi fører med seg. Hun vil så vise de trinn en må ta, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt, for å endre dagens destruktive kurs, der overforbruk av ressurser, utslipp av klimagasser m.m. leder til katastrofe dersom retningen på verdensøkonomien ikke endres, skriver hun.

Vi må våge å gå i bresjen for en kvalitativt annerledes utvikling, en som er mer i pakt med utfordringene i årene som kommer, konkluderer Janicke Karin Solheim.

Seminaret "Trivselsøkonomi" handler like mye om miljø som økonomi og finner altså sted på

Renskaug Vertsgård i Lier lørdag 12. juni, kl. 10 til 17.

Påmelding:

Berit Dahl Soltvet: kjerneh@online.no
kjerneh@online.no eller telefon 95829400

Seminaravgiften er sterkt redusert, til maks. 450 kr (i stedet for 900 kr som oppgitt i brosjyren), 300 kr for studenter og minstepensjonister, inkludert lunsj, kaffe/te m.m.

Forrige artikkel:Endelig skiltNeste artikkel:- Brudd i sju bedrifter
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode