Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cb6fbf2f0ebb1a1b5d7894464f8ec920

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

- Om Damelørdag leste jeg på Liernett, sier Evju:

Utdrag fra artikkelen:

” Damelørdagen 14. mars er åpen for alle, men det er begrenset med plasser, og det gjelder å være tidlig ute med å melde seg på. Dagen begynner kl.12.00 og varer til 16.00. Både lunsj og ”goodybag” er med i prisen.
Renskaug Vertsgård var et naturlig valg da Lier LC bestemte seg for å arrangere en innholdsrik lørdag for kvinner i distriktet. Den ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser og tilbyr overnatting til de som trenger det. Vertskapet stiller lokalet gratis til disposisjon.  Vold i nære relasjoner er et av temaene som blir tatt opp".

Her er Evjus øvrige kommentar:

En doktoravhandling av Kjersti Alsaker viser at kvinner som har vært utsatt for vold fra partneren sin har dårligere livskvalitet enn soldater som har tjenestegjort i krigssoner
Det er svært få saker om vold mot kvinner og barn som blir ført for retten. Jeg vet ikke om dette handler om at strafferett er utformet av menn og kanskje for menn? Hadde mennene vært ofte ville kanskje saken stilt seg annerledes? Vold i nære relasjoner er kvinnekamp, men ikke kvinnens ansvar.!
Vold i nære relasjoner er ofte rå og brutal. Den innebærer et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske som man i utgangspunktet har nære relasjoner til, og den utøves i hjemmet, et sted hvor man skal føle seg trygg. Dette gir skader!

Men det er ikke bare mor som får skader av vold. Disse små vitnene (barna) er langt mer utsatte enn hva man har vært klar over.

Vold mot mor er vold mot barn.
Barn som ser vold er ikke bare vitner, men de blir eksponert for vold. Dette kan føre til at barn får hjerneskade. Barn som er vitne til vold, lever under alvorlig risiko.

”Effekter av traumatiserende livshendelser kan bidra til vedvarende skader i det autonome nervesystemet. Forhøyet eksponering av corticostereoider over lang tid har vist seg å ha en
indirekte skade på nervesystemet”. (Øfsti og Eliassen, 2007:277)

”Barn som lever med vold i familien lever under konstant frykt.
Dette vil da gjøre at høyre frontallapp er aktivisert hele tiden. Disse
frontallappene er viktig under regulering av emosjoner, og dersom den ene ikke
aktiviseres, men at den andre er konstant aktivisert vil dette påvirke hjernens
utvikling (Gazzaniga,m.fl 2003).”

Skoleproblemer, aggresjon motoriske problemer er noen av eksemplene på adferd hos barn som eksponeres for vold.
Kognitivt kan det føre til: språkproblemer, taleproblemer, problemer med oppmerksomhet. Dette er bare noe få eksempler på skader som kan oppstå. Depresjon og angst bør vel også nevnes da det er ganske selvsagt.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode