Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 482bf25ae9a1151a96840fa0f384a36a

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder formell likestilling mellom kvinner og menn. Angående reell likestilling, har vi imidlertid fremdeles en vei å gå. Vi har høy arbeidsdeltagelse blant kvinner og samtidig høy fødselsrate. Grunnen til det er at mange års kvinnekamp har ført til velferdsordninger som tilrettelegger for dette. Samtidig er det likevel kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv. En bedre fordeling av dette er absolutt ønskelig.

Kvinners kampsaker i andre land kan dreie seg om helt andre forhold, der bruddene på menneskerettighetene for kvinner skjer daglig og kan være groteske. Det er derfor viktig at vi viser solidaritet med undertrykte medsøstre i verden. På kvinnedagen er det også viktig å minnes om at de rettighetene vi har, ikke har kommet av seg selv. Det er engasjerte kvinner som har jobbet iherdig for dette, i langt over 100 år.

På Den Internasjonale Kvinnedagen ønsker vi å markere internasjonal solidaritet med verdens kvinner fordi:
* Det fremdeles eksisterer urettferdigheter, kvinneundertrykkelse og brudd på menneskerettigheter
* Kvinners rett til abort blir utfordret i mange land, blant annet i USA
* Kjønnslemlestelse av unge jenter er fortsatt opptil 100 % i noen områder i Afrika
* Kvinner tjener kun 10% av verdens lønn
* Kvinner eier kun 1% av verdens jord
* Kvinners krav blir ofte ikke hørt i WTO – Verdens handelsorganisasjon og verdensbanken (mer fokus på penger og fortjenester og i ikke i hva som gagner kvinner)

Angående likestillingen i Norge, har vi klare tall som viser at vi fremdeles har mye å jobbe for:
* 17% av ordførere er kvinner
* 23% av toppledere i staten er kvinner
* 22% av toppelederne i privat sektor er kvinner
* 16% av professorene er kvinner
* Blant 100 mest medieomtalte personer var 17 kvinner
* 8% av ansatte i barnehager er menn

Det er imidlertid ikke nok med kun markering av 8. mars en gang i året. Arbeidet for likeverd og likestilling må gjøres både på hjemmebane og ute i samfunnet, verden over. Kvinnekamp og likestillingsarbeid er et langsiktig holdningsendringsarbeid fra et barn er født. Kvinners kamp er mer enn en feministisk kamp. Det handler om respekt for menneskerettigheter, menneskeverd, likeverd, likerettigheter, demokrati, og mangfold.

Janicke Karin Solheim,
leder Drammen Kvinnesaksforening, nestleder Norsk Kvinnesaksforening, styremedlem International Alliance of Women

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode