Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Drammen Kvinnesaksforening har arrangert paneldebatt på Papirbredden med temaet: ”Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?” Innlederne var Ana Maria Silva-Harper; leder for Innvandrerrådet, Aisha Ahmed; leder for Pakistansk Kvinneutvalg, Lola Awoyemi; leder for Afrikansk Kvinneforening, og Unni Helland; lærer og forfatter. Debatten som samlet rundt 50 deltakere, derav halvparten etnisk minoritetskvinner, ga grunnlag til refleksjoner.

Ana Maria Silva-Harper mener at kvinnebevegelsen har glemt innvandrerkvinnene. Det gir grunn til ettertanke når hun mener at kvinnesaken kan oppleves ”som en bulldoser som kjører på, skremmende og uttrygg”. Kanskje har hun rett i at ”det må en nyansering til, en stopp for å se oss tilbake om vi har glemt noen”. Kanskje vi bør lytte når hun etterlyser en kvinnesak ”light”, som tar hensyn til og respekterer våre nye landskvinner. Burde vi ikke se det innlysende at en kamp om likestilling for innvandrerkvinner må være på disse kvinnenes premisser? Selv opplevde Silva-Harper det som luksus å komme til Norge der familien kunne leve av en inntekt, og ha mulighet til å være hjemme ”til barna var tre år og store nok til å begynne i barnehage”. Hvorfor er det for noen vanskelig å forstå at hun finner det sårende når norske kvinner gir uttrykk for at innvandrerkvinner reverserer likestilling med å ikke sende barna sine til barnehagen tidligere? Må vi ikke være ydmyke overfor det uttalte ønsket om at ”Vi vil nødvendigvis ikke dit dere er”?

Det er imidlertid gledelig at Lola Awoyemi mener at det kvinnebevegelsen har oppnådd gjennom kvinnekampen, har gjort det enklere for kvinner med innvandrerbakgrunn å finne seg til rette i Norge, og kjempe for sine rettigheter. Mer betenkelig er det når hun samtidig påpeker at innvandrerkvinner må kjempe for å fungere i et samfunn som går altfor fort for mange, og at ”her tror jeg ikke vi blir møtt med mye forståelse og hjelp fra norske kvinner”.

Det er også verdt å merke seg det når hun påpeker at innvandrerkvinner savner engasjement fra etnisk norske kvinner angående enkelte saker, som f.eks. prostitusjon, omkjæring og tvangsekteskap.

Vedrørende saker som gjelder diskriminering, mener hun at innvandrerkvinner må kjempe mot dette selv også. Samtidig understreker hun at kvinner må stå sammen, uansett hvor de kommer fra, fordi ”vi som kvinner har mye til felles og sammen er vi sterkere når vi møter utfordringer.”

Norske kvinner i ledelsesposisjoner bør også lytte til Awoyemi når hun oppfordrer dem til å bli flinkere til å rekruttere inn andre kvinner, spesielt etnisk minoritetskvinner.

Samtidig deler vi Silva-Harpers ønske om rekruttering av personer med tokulturell bakgrunn i alle offentlige instanser. Dette for å øke kunnskap og kompetanse, og for å legge til rette for å bygge opp nettverk for innvandrerkvinnene.

Det er en kjensgjerning at minoritetskvinner taper på arbeidsmarkedet. De har vanskeligere for å få jobber enn etnisk norske kvinner og de har lavere lønn. På dette feltet kan kvinnebevegelsen bistå kvinner med innvandrerbakgrunn.

Aisha Ahmed setter søkelys på det faktum at det er et klart flertall minoritetskvinner på krisesentrene. Skyldes manglende engasjement fra norsk kvinnebevegelse angående dette frykt for å være politisk ukorrekt, slik Ahmed tror?

Unni Helland henviser til en stor undersøkelse, som viser at den viktigste enkeltfaktor m.h.t. god mental helse, er positiv identitet, og den viktigste enkeltfaktor for å utvikle positiv identitet, er å våge å risikere. Vi er nok mange som deler hennes bekymring om: ”Hvordan kan den burkakledde kvinnen ta sjanser i sin tilslørte virkelighet?”

Om temaet: ”Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?”, svarer Helland ubetinget ”Ja!”. Norsk kvinnebevegelse har vært for redd for å befatte seg med de vanskeligste temaene – kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og ukulturen har blitt kalt kultur. Men fremdeles er det noen som kaller ukulturen for tradisjoner og kultur. ”Andre er respektløse og fronter minoritetskvinnene ved for eksempel å angripe hijaber og undertrykke de kvinnene som selv har valgt å bære hodeplagg”. Det er imidlertid nærliggende å spørre om hvor reelt dette valget egentlig er.

Vi balanserer på smal line. Hva er undertrykkelse? Vi kan stille spørsmål til lokale imamer: ”Hva mener dere om muslimske jenter som nektes leirskole? Hva mener dere om muslimske jenter som finner seg norske kjærester? Hva har dere å si til norsksomaliske Amal Aden som beskriver en kvinnehverdag i dagens Oslo som er ekstremt undertrykkende? ”Se oss!” ber Amal Aden i boka hun nylig har skrevet. Gjør dere det?” Siste spørsmål bør vi også rette oss selv: Gjør vi det?

I debatten la mange vekt på nødvendigheten av likestilte rettigheter, men at ”kvinnerettigheter” har ulik betydning for ulike kvinner. Det viktige er at enkeltindividet, ”Jeg”, ikke må føle diskriminering.

Alle religioner har kvinneundertrykkende elementer i seg, og dette må bekjempes. Religiøse tekster har hovedsakelig blitt tolket av den herskende mann. ”Vi, innvandrerkvinner selv, må tore å ta debatten, og sloss mot kvinneundertrykkende religion og kultur”, ble det uttalt, noe vi selvsagt bifaller.

Etnisk norske kvinner har brukt mange generasjoner for å få til frigjøring. Det vil ta tid for etnisk minoritetskvinner å oppnå det samme. ”De” må bestemme veien og farten selv, men ”vi” kan være der sammen med dem. Det VI trenger nå er de gode rollemodellene, nettverkene og organisasjonene.

Janicke Karin Solheim

Drammen Kvinnesaksforening / kvinnepolitisk leder Buskerud SV.

Flere saker fra arkivet

Deltakelse, mestring, innflyelse og likestilling

I samarbeid inviterer Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet Kvinner Kan fredag og lørdag, melder Aud Watnebryn (på bildet).

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Seksualisert oppvekst og pornofisert samfunn

Runi Børresen, førstelektor, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud er en av innlederne når dette temaet blir debattert på Papirbredden i morgen.

Fokus på skjønnhet og aldring

- Drammen kvinnesaksforening øsnker å ta opp viktige spørsmål på åpent temamøte i morgen kveld, sier leder Janniche Solheim (bildet) fra Tranby

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Månedens blomst til Signe Eira

Tidligere leder av Lierdagskomiteen, Signe Eira, betyr svært mye for en gruppe kvinner i Lier --

Hva jeg husker fra høsten

- her jeg sitter på Toverudstranda?

Norsk Kvinnesaksforening 125 år

Foredragsholder er Karin Stoltenberg som har vært en nøkkelperson i familie- og likestillingspolitikken, men har -- typisk nok, som kvinne -- fått altfor lite oppmerksomhet og anerkjennelse for dette, skriver her Janicke Karin Solheim (på bildet); leder for Drammen Kvinnesaksforening.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Kvinnedagen 8. mars

I år blir det en annerledes markering i Drammen.

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Norges første el-bil med blålys?

Drammensregionens brannvesens nyeste bil er en el-bil! Bak rattet: Overbrannmester Robert Kjærstad-Petterson.

Knut Vollebæk og Vice Versa

På søndag kommer tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Lierskogen kulturkirke. Det gjør Vice Versa også.

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

”Kvinnen ved brønnen”

”Kvinnen ved brønnen” med Inger Lise Rypdal og Kor-90 gjester Frogner kirke søndag 13. november. Det er første gang forestillingen fremføres i Buskerud.

Høye hæler og kvinneroller

- Likestilling og kvinners rettigheter er viktig, sier jeg til min søster samtidig som jeg tar oppvasken etter middagen. Ukens petit er ved Tonje Evju.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Utgått på dato snart?

- Er juletrefestene for lengst bare blitt en pliktøvelse for de voksne?

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

En merkedag

- I dag er det 100 år siden Anna Rogstad (på bildet) møtte som den aller første kvinne på Stortinget, skriver Janicke Karin Solheim, nestleder i Norsk Kvinnesaksforbund og leder av Drammen Kvinnesaksforening.

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Eiendommelige eiendomsmeglere

Når man skal selge 40 blokkleiligheter, er det mye å passe på i markedsføringen. Faktisk i meste laget for enkelte.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Langrennsdama nedkjempet mannsjåvinismen

- Pressefolka var stygge mot henne, sier Tor Wahl om behandlingen som søster Rakel Wahl ble utsatt for, på begynnelsen av femtitallet. Rakel fra Gullaug representerte Norge på en fremragende måte i vinterlekene i Oslo i 1952. Det ble en flott sjetteplass på 10 km, da langrenn for første gang stod på programmet.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Lars Krempig på DOTs høstmøte

Naturfotografen og forfatteren Lars Krempig er sikkert kjent for mange, og nå får du anledning til å se hans praktfulle fotografier

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Muligheter og inkludering

- Vi inviterer til å diskutere minoritetskvinners møte med det norske samfunnet i kveld, sier Janicke Solheim (på bildet th) fra Lier, og som er leder av kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV.

Påsken i ord og toner

Tranby kirke, søndag 30.april 2006

Et helseaspekt

Slik omtaler Arne Ask ukas post som befinner seg på Fosskollen

Knurring og bjeffing i nattemørket

- Jeg lå varm og søvrig i senga i går natt etter å ha lest i KK om at jenter må bli mer hund; knurre litt, bjeffe litt, skriver Elin Fauske i Ukens petit.

Barnehager og arbeidsliv

I ukens petit rettes fokus mot forslaget til Krf om et forbud mot kvelds - og nattåpne barnehager -

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Årets siste post

Ukas Kulturminnepost, som er plasert ved demningen på på sørsida av Løken, er det 25. målet i år.

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Ubudne gjester i Sylling

For andre år på rad inviterte Hennummusikken seg selv til fellesøvelse med Sylling sangkor i aulaen på Sylling skole

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Broom-broom i kulturkjerka

Søndag blir det full fart i Lierskogen kulturkirke (bildet). Da skal Jan-Erik Larsen underholde med morsomme historier, musikk og sang.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Vi vinner serien

- Det er målet vårt, sier den tidligere storspilleren Ingunn Sørum (her th sammen med en av sine trenere Lena Tyriberget)

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

”Kunst rett Vest”

med alle ordførerne i ryggen!

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

En åpen setervoll i Vestmarka

På Engersetra nord i Lier "Vestmarka" var det tre bygninger i følge Lier-kartet fra 1844 --

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Leter etter hjerterom

Akkurat nå sitter det om lag 250 norske tenåringer og gleder seg til å reise ut i verden som utvekslingselever.

Berit – den utrettelige

Berit Dahl Soltvedt stiller opp når hun kan, og det er ofte. Denne helgen sitter hun i Frogner menighetshus med ny bok på bordet og ”tegneserie” på veggen.

Vi besøker Liers spisesteder: On the Run

Det store flertallet av Liers mange spisesteder har utenlandske navn. Om den hektiske serveringskroken til bensinstasjonen i Amtmannsvingen hadde fått flere kunder hvis den hadde kalt seg ”På rømmen” eller ”I farta”, er vel tvilsomt, for så internasjonale er vi blitt.

Bli kjent i Merenmarka

Arne Ask forteller her om Ukas post som ligger på setervollen Haskollsetra ---

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Babysang?

Har du lyst til å være med på babysang?

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Tanker om språk og syndefall

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito

Tanker om språk og syndefall

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito

Den indre motor

Denne ukens petit er ved Jan Terje Nilsen

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

En ny Grete Waitz?

Silje Bæra Hørthe fra Sylling fortsetter å imponere etter seieren i Kanada rundt

Solistene imponerte

Det var inspirerende og fint samspill med Hennummusikken, da Tranby skolekorps innbød til en kort konsert onsdag kveld.

Egen dag for 7-åringer i Tranby menighet

Lørdag 17. mars klokka 11:00 er alle 2. klassinger som hører til Tranby menighet invitert til menighetshuset.

Eplefestivalen nærmer seg

Tusener er ventet til eplefestivalen, som i år arrangeres for 20. gang. Programmet for de to dagene er omfattende, og det blir mange opplevelser for både barn og voksne.

Slipp mennene til!

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Vil lære mer om data

I formiddag er en håndfull liunger samlet på Lier bibliotek. Fellesnevneren deres er at de er seniorer og at de vil lære mer om dingser og dupeditter.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Et turmål også for liunger --

Ukas kulturminnepost ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

- Fin gjennomkjøring!

Det konkluderte skiorienterer Sindre Jansson Haverstad med etter å ha avsluttet med stafett under årets Nordiske mesterskap

Finn ukas post!

- Utsikten fra området ved Kraftkollen (se kartutsnitt th) er verdt hele turen opp, skriver trimgeneral Arne Ask i Lierbygda O-lag