Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ecc716d168cf81c82ffa772fe557cb39

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Blant disse er det 150 000 kvinner som i dag jobber mindre enn de selv ønsker. Vi kommer aldri i mål med likelønnskampen uten å få redusert deltidsandelen blant kvinner.

Deltidsfellen er utbredt i norsk arbeidsliv, ikke bare i helse- og omsorgssektoren, men også i kvinnerike yrkesgrupper innenfor renhold, hotell- og restaurantbransjen og varehandelen. Kvinner i disse yrkesgruppene får ikke øke sin stillingsandel fordi arbeidsgiver ønsker fleksibilitet. Denne fleksibiliteten oppnår arbeidsgiver på bekostning av kvinnenes pensjonsopptjening, mulighet for forutsigbar inntekt, sykepengerettigheter og en fullverdig fritid.

Hverdagen for mange deltidsarbeidende kvinner er preget av frykt for ikke å få nok ekstravakter slik at de kan betale regningene sine. Som deltidsarbeidende har du aldri helt fri. Du venter på at telefonen skal ringe, sånn at du kan tjene litt ekstra. Deltidsarbeidende har ikke råd til å takke nei. De tilpasser fritiden for å være tilgjengelig for arbeidsgiver, og de blir skuffet hvis telefonen ikke ringer. Mentalt sett er deltidsarbeidende alltid på jobb.

Deltidsarbeid skaper også en rekke problemer. Med utrygg inntekt er det vanskelig å planlegge livet, og nærmest umulig å få boliglån i banken. Dette problemet har forverret seg under den pågående finanskrisen. Vi er i en situasjon der mange kvinner ikke tjener nok til å betale egne utgifter, og dermed er avhengig av mannens inntekt. Det er derfor langt igjen til økonomisk selvstendighet for svært mange kvinner i Norge.

Deltid reduserer dine rettigheter i arbeidslivet. Mange mister rett til tillegg for å jobbe ubekvem arbeidstid, når du jobber ekstra får du ikke overtidstillegg og fars rett til fedrekvote er i dag avhengig av at mor jobber minst 50%. Mange arbeidsgivere bruker utbredt deltidsarbeid som unnskyldning for dårlig arbeidsmiljøarbeid. De hevder at det er vanskelig å få til skikkelig medvirkning på arbeidsplassen når det er så få som er på jobb samtidig.

Pensjonsreformen gjør situasjonen for deltidsarbeidende enda verre enn tidligere. SV var det eneste partiet på Stortinget som gikk inn for å beholde besteårsregelen, som hittil har reddet pensjonen til mange kvinner som har jobbet deltid i deler av sin yrkeskarriere. Nå skal derimot alle år i yrkeslivet telle likt i pensjonsopptjeningen. Dette vil få dramatiske konsekvenser for kvinners pensjon i fremtiden.

En stor del av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn skyldes at kvinner jobber deltid. Så lenge kvinner sliter med å få fulle stillinger, kommer vi aldri i mål med likelønn. Vi skal ikke lenger godta at arbeidsgivere bruker kvinner for å øke egen fleksibilitet og profitt gjennom å tilby små stillinger, for så å fylle opp med ekstravakter etter arbeidsgivers behov.

I år er likestillingsloven som skal sikre oss retten til likelønn 30 år. SV mener lovfestet rett til full stilling må innføres dersom vi mener alvor med likelønnskampen. Kvinnedagen 8. mars oppfordrer vi alle kvinner og menn til å samles i kampen for likelønn og retten til full stilling.

Forrige artikkel:Kvinnedagen 8. marsNeste artikkel:Damelørdag
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode