Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d9a8eac7ac109f952a4a3a6fcff417b8

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i eldreomsorgen. Det er viktig å få med. Ikke minst gjør mange av de som jobber med og for våre eldre en fantastisk innsats.
Samtidig kommer det urovekkende rapporter: Om for lite og for dårlig mat, feilmedisinering, manglende rehabilitering, ensomhet og isolasjon og eldre som ikke får sykehjemsplass når de trenger det. Gang på gang har Helsetilsynet påpekt regelbrudd i pleien av demente. Likevel fortsetter svikten. Fylkeslegen i Oslo og Akershus betegner eldreomsorgen som et ”risikoområde”.
Eldre mennesker fortjener bedre enn dette. Eldre mennesker og deres pårørende må garanteres en verdig omsorg. Derfor foreslår KrF en egen verdighetsgaranti for eldreomsorgen.
En slik verdighetsgarantien skal sikre at alle eldre skal tilbys en boform som er riktig og forsvarlig ut fra den enkeltes behov. Det kan ikke fortsette slik som avisen Vårt Land avdekket for noen uker siden: At man stadig må være sykere for å få sykehjemsplass.
Ingen skal oppleve underernæring. Det kan ikke fortsette slik at mellom 20 og 50 prosent av eldre på sykehjem lider av underernæring.
Alle som ønsker det skal få aktivitetstilbud. Alle demente skal få tilbud om å bo på atskilte enheter. Alle skal sikres riktig medisin. Alle som bor på sykehjem skal følges opp av faste spesialiserte sykehjemsleger. Og de skal ha rett til enerom. Alle som ønsker det skal få samtale om eksistensielle spørsmål. Alle eldre skal få mulighet til å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen gjennom rehabilitering. Mot livets slutt skal ingen måtte dø alene, og alle skal ha rett til å dø der de selv ønsker det, enten det er på lindrende avdelinger, på sykehjem, i sykehus eller i sitt eget hjem.
Verdighetsgarantien skal ikke være ord på et papir. Det skal være forankret i det lokale arbeidet med kvalitetssikring, og i sentralt regelverk. De eldre og deres pårørende skal vite når de kan klage og hvor de kan klage. Om garantien brytes, skal de eldre ha trygghet for at det får konsekvenser, og at noen tar ansvar. Verdighet, er det for mye forlangt?
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode