Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a73864e7b4bd94d9f93086f19c0cf5b3

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Vi i Mental Helse i Lier har fått nyss om at Ap i sitt budsjett har funnet midler som kan tilbakeføres til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter, og vi ønsker og håper at også andre partier kan samarbeide om dette. I rådmannens handlingsplan er det foreslått å kutte 500 000 kr fra driften på Haskoll, som utgjør et årsverk. Bakgrunnen er at det ønskes at huset skal bli mer brukerstyrt. Når nå Ap kan få det meste av disse midlene tilbake, er dette utrolig flott. Det trengs. For Mental Helse er det også viktig at alle ansatte i Psykisk Helse i kommunene får beholde sine stillinger. De er viktige for å kunne gi brukerne et godt og bredt nok tilbud.

Mental Helse i Lier er også opptatt av at brukerstyring er bra og viktig. Men dette forutsetter at det er tid og ressurser slik at det kan bli godt planlagt, og da kunne gi en forsvarlig og god tjeneste. Denne prosessen må skje i samarbeid med brukeren og bruker organisasjoner, for å kunne skje på brukernes premisser og ikke økonomisjefens. Bare sånn kan det bli reel brukermedvirkning/brukerstyring og ikke økonomistyring. Det er også viktig at brukerne ikke skal bli ”bare” frivillig arbeidskraft, (les veldedighet til kommunen), men at deres kompetanse skal betales for slik man gjør med andre som arbeider. Haskoll er et sted som hjelper mange, og vi ønsker å beholde de ansatte, og også få tid til å utvikle stedet i samarbeid med brukerne slik at alle som trenger det, blir møtt der de er, og får mulighet til å utvikle seg videre og komme videre ut i bla arbeidslivet.

-- Lier Mental Helse

Forrige artikkel:Frisk juniorsatsingNeste artikkel:Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode