Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6ec0bf06114257f53e750aba8984c292

Klar for torsdagstur

Turleder Martin Solberg (tv), for mange godt voksne liunger, velkjent for sitt gode humør, ønsker vel møtt - Solvang og Eiksetra er målet.

- Noen er nok møtt opp på Eggevollen som er utgangspunktet for turen, men sannelig er det mange som har møtt opp her på Haugestad. Noen er nok litt engstelig for å kjøre Eiksetraveien oppover, sier den tidligere bankmannen som ikke kan skjule at det er trist at hans gamle arbeidsplass, bygget som opprinnelig kjent som Lier Sparebanks filial i Lierbyen, legges ned. Uten tvil er han glad for at han er pensjonist, og for at han slapp å være med på nedleggelsen og flyttingen.

Sammen med Tor Sande er Martin leder for ”UT PÅ TUR MED DOT” i Lier. For ordens skyld; DOT er forkortelse for Drammen og Oplands Turistforening.
Dette opplegget er et samarbeid med Lier Frivillighetssentral. Det er satt opp 10 turer etter jul, I løpet av de to månedene vil gruppa ha hatt turer på inntil tre og en halv time hver gang. Første tur dette året gikk den 27. januar fra Frogner til Vivelstadområdet, videre følgende turer; Kraft - Lierskogen og Tranbyhøgda, jernbanetraséen mot Reistad, Glitreveien mot Veslesetra, Undersud mot Furuhall, Rypevn og Ovenstadveien (Lierskogen), jernbanetraséen Heggtoppen til Stoppen, Kraft – Rotuveien og Lierskogen og foreløpig siste planlagte tur den 31. mars går til Obelisken på Tranby, videre til Lierskogen.

- Og dere går på tur uansett vær, Martin. – Ja, før jul gikk vi langs Drammenselva i minus 17- Det føltes mye kaldere, sier Martin med sitt kjente smil. - Ellers tar vi en pause rundt jul og midt på sommeren

Rikholdig program
Det er svært mange tilbud som Frivillighetssentralen koordinerer. Foruten det som tilrettelegges ved Aktivitetssentre ved Hallingstadtunet, ved Lierbyen Aktivitetssenter, ved LHL-senteret i Nøsteveien og ved Giftstad Dagsenter, er det forskjellige turggrupper aom Sylling Turlag og turgruppe på Tranby). "Friskis og Svettis" har gruppetrim for eldre.

Av andre aktiviteter kan nevnes filosofisk kafè, lesesirkel, utkjøring av mat, hørselshjelp, bridge og seniordans.

Ny turgruppe
Vi ønsker å starte opp en ny turgruppe, en turgruppe for innvandrere, sier Katrine Hoem, leder av Lier Frivillighetssentral. – Dersom vi kan få engasjert en turleder, gjerne en turglad innvandrer, tar vi sikte på å starte etter påske. Vi tenker en ettermiddag hver uke.
Turistforeningen (DOT) har etablert en slik turgruppe med Fjell som utgangspunkt

Forrige artikkel:Møkkajobb dagen derpåNeste artikkel:Vinterlykke
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode