Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8bbfc19ebe46f2dd26cc9a4ef7afd33c

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Det var Frps stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen som tidligere denne måneden stilte et skriftlig spørsmål til justisministeren om Martin Kolbergs rolle. Her er svaret fra justisminister Grete Faremo:

Statsbygg overtok tidligere Buskerud sivilforsvarsleir på Lierskogen i september 2011. Eiendommen ble kjøpt av Statsbygg etter ønske fra Justisdepartementet nettopp for å brukes til drift av asylmottak. Eksisterende bygninger på eiendommen, som også tidligere har blitt brukt til å innkvartere asylsøkere og personer med avslag på asylsøknad, er delvis ødelagte og ikke beboelige.

Bygningene må derfor rehabiliteres før det er aktuelt med permanent mottaksdrift på Lierskogen. Som eier er det Statsbygg som vil være byggherre, og de avventer oppdrag fra mitt departement før de igangsetter prosjektering mv. Saken har lokalpolitisk interesse.

Stortingsrepresentant Martin Kolberg som representerer Buskerud, har på denne bakgrunn tatt initiativ til en dialog med interesserte i Lier kommune om aktuelle spørsmål vedrørende framtidig asylmottaksdrift på Lierskogen. Kolberg handler selvsagt ikke på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen i denne saken.

Lier kommune har helt siden Lierskogen ble tatt i bruk til innkvartering av asylsøkere stilt krav om opparbeidelse av ny vei fra fylkesvei 16, og inn til leiren. Fylkesmannen har overprøvd dette vilkåret og vist til at kravet ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven. Jeg har forståelse for at det kan være behov for å se nærmere dette dersom det blir permanent asylmottak på Lierskogen.

Jeg vil understreke at jeg ser det som viktig at det i alle prosesser rundt etablering av asylmottak er en åpen dialog inn mot kommune og lokalbefolkning. Dette gjelder også i forholdet til Lier kommune.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 31. januar 2012 12:14: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode