Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5f84cc896812754198db9e8f07efd429

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

På Lier Venstres hjemmeside skriver aksjonsleder Nina E. Johnsen følgende: - Det er i ferd med å utvikle seg en humanitær katastrofe i Lier. Vi kan som naboer ikke sitte med hendene i fanget. Dette er mennesker, med rett til et verdig liv og som trenger din og min støtte NÅ.

Støtt oppropet! www.opprop.no

- Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livssituasjon. Så kritisk opplever de sin tilværelse, at de startet en sultestreik 31 des. Denne har nå et midlertidig opphold, da UDI har lovet å gå i dialog. (Møtet vil finne sted på ventemottaket onsdag 9 januar) Sultestreiken vil imidlertid straks gjenopptas, om ikke kravet om å få revurdert sine søknader om oppholdstillatelse blir innfridd. Mange av beboerne på ventemottaket har vært i Norge i mange år, uten å oppnå noen formell status, eller få midlertidige arbeidstillatelser. Flere av beboerne har vært i Norge fra før myndighetsalder og mange er i praksis ikke mulig å returnere.
Problemstillingen er kompleks og Norge må utvise humanitet og ha større tillit enkeltmenneskers historie.
Sterke menneskelige hensyn og opphold på humanitært grunnlag må benyttes oftere når det er snakk om mennesker som i sin fortvilelse foretrekker et kummerlig og uverdig liv framfor en retur til sitt tidligere hjemland.

Forrige artikkel:Framtidas idrettstilbudNeste artikkel:Topper tabellen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode