Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 280927eaef9a0a1bdaaeb767919b77f8

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

- Det er sikkert flere årsaker til tilbakegangen, men SV gikk høyt ut med at dette valget skulle bli et klimavalg.  Dessverre viste det seg at folk kanskje ikke var "klar" for dette, og vi nådde derfor ikke ut med våre viktigste saker. Vi var rett og slett ikke tydelig nok. SV gikk sterkt tilbake over hele landet - altså ikke bare i Lier

 - Hva er Lier Sv s mening om regjeringsdeltakelsen? 

- SV har gjort og gjør en viktig og god jobb i regjeringssamarbeidet.  Det er imidlertid der - som lokalt - at det er vanskelig å få oppmerksomhet og kreditt for de sakene vi faktisk er med på å få gjennom.  SV bør og vil fortsatt være en viktig del av regjeringen!

 - Er dere enig med sentrale medlemmer i Sv som mener at et par av statsrådene bør skiftes ut? 

- Det er ikke vår oppgave å verken ansette eller avsette statsråder nå. Personlig kan jeg ikke se at enkelte statsråder har noe som helst ansvar for dårlige lokalvalg og synes det er uhørt at enkelte i partiet trekker en slik diskusjon fram i media.

 - Hvordan vil dere legge opp arbeidet framover lokalt med tanke på å gjøre det beste ut av situasjonen?

 - Selv om vi blir færre representanter i kommunestyret vil vi, som alltid, jobbe seriøst og godt med sakene.  Lier SV har ei gruppe bestående av dyktige og seriøse politikere som gjør en flott innsats nå og framover.

 - Kan SV i større grad søke samarbeid med sentrumspartiene etter at Høyres økte representasjon?

- Lier SV vil søke støtte/gi støtte hos alle partier i enkeltsaker som sammenfaller med vår politikk.

 

Om Høyres trenering av Ventemottaket

- Kan valgnederlaget ha sammenheng med at SV ikke har klart å markere seg i det hele tatt på enkeltsaker i Lier, eksempelvis Ventemottaket, der Venstre faktisk var det eneste partiet som ga grønt lys? Er ikke en slik sak en viktig markeringssak for SV, skal man tro partiprogrammene, både lokalt og sentralt?

- Ventemottaket er en viktig sak, men jeg tror neppe den saken har avgjort valgresultatet for oss.
I så fall ville alle de andre partiene, iflg. deg, også falt på den.  Hva gjelder ventemottaket på Lierskogen så er det flere sider av den saken.  Vi er FOR et godt ventemottak og kjempet iherdig i Helse- miljø- og Samfunnsutvalget for å klargjøre det vi også.  Vi gikk bl.a. sterkt i mot Høyres stadige innspill om nye konsekvensutredninger hvilket jeg oppfattet som trenering av en viktig sak. Når det gjelder innholdet/kvaliteten overfor beboerne der er det ikke en lokalsak - det må løftes til overordnede myndigheter hvilket jeg gjerne skal bidra til.  Vi er svært opptatt av livskvaliteten for de som bor der. Jeg har snakket med flere beboere i mottaket og skulle gjerne vært med å tale deres sak.  Når det gjelder det planmessige rundt ventemottaket er dette definitivt en lokalsak.  UDI kan ikke bare spasere vekk fra (les: ignorere) sitt ansvar om å bringe ting i orden.

Nå er den avtalen under arbeid og jeg synes vi skal ha is i magen og tro at det løser seg til det beste.  Det planmessige er kun snakk om penger - innholdet er snakk om menneskesyn og vilje/evne til toleranse overfor folk i en vanskelig situasjon.  Jeg kan hvert fall stille meg som garantist for at SV ikke har hatt vikarierende motiver i diskusjonen om de planmessige tingene rundt ventemottaket. 

På bildet i ingressen ser vi Sigmund Ruud og Ninni Bjørnland under årets valgkamp i Lier

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode