Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Les også:
28.06.06: Lierposten blir britisk

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser. Lokal- og regionsavisene gir identitet og tilhørighet, de informerer oss om hva som skjer i nærmiljøet, de er arenaen for demokratisk debatt, de formidler lokal kultur og de er den viktigste annonsekanalen for lokalt næringsliv. Gode lokalaviser er derfor helt avgjørende hvis vi skal nå regjeringens mål om livskraftige lokalsamfunn. Derfor har regjeringen økt pressestøtten, slått ring om avisenes momsfritak og støttet opp om faglig utvikling i mediesektoren. Senest i vår økte vi støtten til aviser som har fått store økninger i portoutgiftene for å sikre økonomien i avisene i distriktene.

Pressestøtten er et bevis på at fellesskapet forstår avisenes betydning og er villig til å satse på dem. Like viktig er det at avisens eiere skjønner hvilken betydning avisene spiller i norske lokalsamfunn. Det er viktig at eierne har gode publisistiske målsettinger med respekt for redaktørplakaten og vilje til langsiktig satsing med god balanse mellom økonomisk utbytte og utvikling av det journalistiske produktet. Vi har hatt slike gode aviseiere i Norge, ikke minst i de store mediekonsernene Schibsted, Orkla Media og A-pressen.

Salget av Orkla Media er derfor en sak som angår svært mange. For lokalsamfunnene, mange tusen ansatte og hundretusenvis av lesere er det helt avgjørende hvem som blir ny eier av Norges nest største mediekonsern, hvilke redaksjonelle prinsipper som legges til grunn og hvilken langsiktighet og krav om utbytte nye eiere har. Jeg har derfor på vegne av regjeringen gjort det klart overfor Orkla Medias eiere at vi forventer at de viser samfunnsansvar og at man ved et salg sørger for å videreføre Orkla-avisene som de samfunnsinstitusjonene de er.

Orkla har selv vedtatt at industriell utvikling og redaksjonelle verdier skal være viktige kriterier i salgsprosessen. Dessverre ser det ut til at ledelsen og styret i Orkla har latt hensynet til høyest mulig pris være viktigere enn disse kriteriene. Når Orkla har valgt å selge Orkla Media ut av landet, er det derfor en beslutning som styret i Orkla må ta ansvaret for. Stein Erik Hagen og Orklas styre hadde hatt muligheten til å finne andre løsninger.

For meg som kulturminister er det overordnede målet å sikre befolkningen reelle ytringsmuligheter og mangfoldig tilgang på informasjon. Orkla Medias aviser fyller denne oppgaven for svært mange i Norge. Derfor har jeg i hele denne prosessen hatt nær kontakt med aktørene, og jeg har understreket at dersom det er noe regjeringen kan bidra med for å få en god løsning, i form av regelverk eller rammebetingelser, skal vi vurdere det raskt og seriøst. Vi har en plikt til å gjøre det vi kan for å sikre de mange norske lokalavisene som berøres av dette salget.

Fra enkelte hold er det blitt hevdet at endringene i loven om medieeierskap i vår har hindret en norsk løsning. Det er feil. Ingen norsk aktør er blitt uaktuell som følge av denne lovendringen. Høsten 2004 ble dagens eierskapslov vedtatt av de borgerlige regjeringspartiene med støtte fra Frp. I den forbindelse ble grensa for hvor mye en aktør kan eie av norske medier satt til 40 prosent. Den eneste endringen som er gjort i loven siden den gang er at de rødgrønne partiene sammen med KrF i vår endret den nasjonale eierskapsgrensa til 33,3 prosent. Det finnes imidlertid ingen norske eiere som kunne kjøpt Orkla Media med en grense på 40 prosent, men som er blitt utelukket av en grense på 33,3. Schibsted ville gå over begge grensene, A-pressen og alle andre er under begge grensene. Derfor spiller denne endringen ingen rolle for mulighetene for en norsk løsning. På direkte spørsmål har Orkla imidlertid svart at medieeierskapsloven ikke er grunnen til at de ikke har valgt en norsk løsning.

Det er nå klart at Mecom vil overta Orkla Media, med Orkla som en betydelig minoritetseier. Min bekymring handler ikke om at Orkla Media får utenlandske eiere, men om hva slags eiere Orkla Media får. Det er grunn til å frykte at den nye eieren vil øke kravene om utbytte fra lokalavisene kraftig, noe som igjen kan gå utover mulighetene til å utvikle det redaksjonelle innholdet. At kjøperen til og med måtte låne penger av Orkla selv for å få kjøpesummen på plass er heller ikke noe godt utgangspunkt for framtidig satsing. Jeg forutsetter at Orkla vil bruke sin eierpost til å sikre de gode norske pressetradisjonene som Orklas aviser har bygd på. Dersom salget bidrar til at disse avisenes framtid svekkes, har Orkla bidratt til å svekke institusjoner som er bygd opp over generasjoner.

Av kulturminister Trond Giske

Flere saker fra arkivet

Lierposten blir britisk

Orkla Media, som eier både Drammens Tidende og Lierposten, ble i dag solgt til Mecom Group i London

Hverdagen i en lokalavis

Lierposten hadde torsdag besøk av et fjernsynsteam fra Først & Sist-redaksjonen i NRK.

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Da jeg kom til Lier

Da jeg kom til Lier for 25 år siden, lå butikkene på rekke og rad opp gjennom bygda, i Sylling hele tre. Nå er de borte, snart er bare en to - tre landsdekkende kjeder igjen. Da jeg kom til Lier, bodde eieren av bussene i en leilighet over bussgarasjen. Nå eies bussen av et storkonsern som om noen år gjerne kan drives fra utlandet.

Sommerstengt?

Liernett stiller spørsmål om pressestøtten til lokalavisene i distriktet i denne lederen

NORWAY CUP 2004: To lierlag utslått i A-sluttspillet

Innledningsvis var det kun Liungens juniorlag i kvinneklassen som skapte forventninger. De scoret hele 19 mål i puljespillet og holdt buret rent. Men de måtte gi tapt for Grand, Bodø for i A-sluttspillets første runde. Hele 0-6 ble det mot bodøværingene. Liungens G 19-lag kom også så vidt til A-sluttspill, men tapte også klart i første runde. Se resultatene:

NORWAY CUP 2004: To lierlag utslått i A-sluttspillet

Innledningsvis var det kun Liungens juniorlag i kvinneklassen som skapte forventninger. De scoret hele 19 mål i puljespillet og holdt buret rent. Men de måtte gi tapt for Grand, Bodø for i A-sluttspillets første runde. Hele 0-6 ble det mot bodøværingene. Liungens G 19-lag kom også så vidt til A-sluttspill, men tapte også klart i første runde. Se resultatene:

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Lierposten til salgs

Det ryktes at Mecomeide Edda Media er til salgs. Det skal alt ha kommet inn bud på konsernet. Vi gjør oppmerksom på at Liernett ikke har vist interesse – ikke ennå

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Godt mottatt i Tyskland

Thorbjørn Jagland ble som vanlig ble møtt med kritikk fra norske media. I Tyskland er derimot årets fredspris blitt godt mottatt og oppfattet som inspirerende.

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Kampen om annonsekronene

Leder: - Å plassere alle egg i én kurv støtter aktivt opp under monopoldannelsen innenfor norsk presse

Børresen 100 år

En fremsynt drammenser, store skogarealer, brukbar energitilgang, gode transportmuligheter og nok arbeidskraft. Ja, det var nøkkelen bak suksessbedriften A/S Børresen. For det er ikke alle Lier-bedrifter som kan feire 100-årsjubileum.

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

Hedret med ærespris

Bjørn Eidsvåg fikk i dag Norsk Artistforbunds Ærespris

Ingen leserflukt fra Lierposten

Fjorårets opplagstall for landets aviser ble nylig offentliggjort, og Lierposten kan se tilbake på nok et år med gode og stabile tall.

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Bli vertsfamilie!

Norge er rekordpopulært som reisemål for utvekslingselever fra hele verden

Kortreist mat i ”Grønne Lier”!

Senterpartiet vil at folk skal finne mest mulig av lokal og kortreist mat i mat-butikken sin! Det er bra for miljøet – gjør det lettere for de som produserer ma (...)

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Papiravisene blør

Blodrøde tall nesten over hele linja.

Ordføreren, Lierbyen og ønskedrømmen

Helene Justad vil redde Liers skrantende sentrum. Til det trenger hun mye drahjelp, men media kan ikke endre fakta.

Leter etter hjerterom

Akkurat nå sitter det om lag 250 norske tenåringer og gleder seg til å reise ut i verden som utvekslingselever.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Fakta om A/S Børresen

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

Egges eplevodka en norsk nytelse

Nyt Norge-merket skal pryde flaskene med eggebondens eplebaserte vodka.

Tok 17. mai på etterskudd

17. mai betyr mye for norsk-amerikanere, men feiringen må ofte legges til andre dager.

Gratisaviser

Helst ikke papirutgave Siste nytt på den danske mediescenen

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Nytt familiemedlem i høst?

Fem av de 25 ungdommene som har vært samlet på Ål denne uka mangler vertsfamilie, sier Cecilie Jacobsen i AFS, Norge til Liernett i dag

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Per Olav Lundteigen på plass i grønne Lier.

Vi fant han på stand sammen med lokalpolitikeren Siri Loe Svere.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Kjølig juni gir gode jordbær

Lier (NW): De norske jordbærene blir et par uker forsinket på grunn av kjølig junivær. Men når bærene kommer for fullt i slutten av måneden, vil de være ekstra gode.

Frp fornekter seg ikke

I et leserinnlegg i Hallingdølen redegjør Ulf Knudsen for "Stoltenbergs asylbløff"

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

- Ha det, Norge!

Denne helgen reiste 200 AFS-utvekslingselever fra hele verden hjem til sine hjemland etter et innholdsrikt år i Norge.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Krøderbanen og nogo attåt

Øyvind Melgaard (tv) og toradergruppa fra Lier har bidratt til fin stemning på veteranbanen i sommer.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Dumping av katter

Leserinnlegg fra Gry Eilen Karlsen

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kjartan Fløgstad

Oda Kyrkjerud på Tranby skole møtte han der.

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Raser mot SP s alkonei

Drammens Ventres Ståle Sørensen mener at Senterpartiet svikter distriktene når de ikke vil åpne for at siderbønder i Drammensregionen skal få selge varene sine fra gården.

Bygdetunet i tenkeboksen

Det hender en debatt går i sirkel, kommer i bane så å si, graver seg ned i en rille og blir der som det berømmelige hakket i plata.

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Reisebrev fra Bloody beach - del 2

Kommentar av Rune Elven

Null musikk for den yngre garde

Leserinnlegg av Lars Einar Johansen

Vestlandske kristenfundamentalister

Hvilken historie ville du ha valgt? Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling.

Liernett på papir

Nå er det endelig mulig å bruke Liernett til å tenne opp

TESS økte salget og forbedret resultatet

Med sine 800 ansatte ruver TESS blant Liers bedrifter. Som hos Kiwi, som også har hovedkontor i Lier, arbeider imidlertid det store flertallet av de ansatte i andre kommuner. Bedriftens virksomhet og økonomi har uansett stor betydning og interesse i Lier.

Geiter forsvunnet - og gjenfunnet

Meldingen om at fire bjelleløse kashmirgeiter var forsvunnet fra Årkvisla spredte seg raskt helt til Canada.

- Den mest kjente av dem er uten tvil Hans Chr. Heg

Hvorfor har ikke flere fått med seg betydningen til Hans Chr. Heg, den liungen som sammen med Sankt Hallvard trolig er den best kjente utenfor kommunen?

Krig er ei det beste, men …..

Lier og Drammens bokhandlere bør sikre seg denne boken før julehandelen.

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.