Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Liernett har lenge vært en del av mediebildet i Lier. På gode dager kommer vi opp mot 700 unike lesere. Vi er på markedet sammen med en avis som for litt siden ble solgt til det britiske investeringsselskapet Mecom, der den mektige superkapitalisten David Montgomery er direktør.

Han styrer et av Europas største medieimperier og er sulten på mer. 7,7 milliarder ga han for å få kontroll over flere enn 40 norske aviser, det som noen vil kalle ”indrefileten” i det norske avismarkedet. Han er først og fremst opptatt av profitt og er forpliktet til å skaffe størst mulig fortjeneste til bl.a. store pensjonsfond, fortrinnsvis i USA.

Vi kan neppe tro at investorene der er særlig interessert i det frie ords betingelser f. eks i Lier, eller bidra til ytringsfriheten hvis det skulle gå på bekostning av fortjenesten. Montgomery setter store krav til sine bedrifter. Han vil ha en fortjeneste på opp mot 20 %. Vi tror knapt en eneste avis i Orkla konsernet kunne skilte med slike tall. Alt under 15 % er ikke godt nok. Derfor har slaktingen begynt. Driften må rasjonaliseres og sentraliseres. Bare her i Norge er det snakk om å kutte 200 stillinger i år. Til neste år blir det verre.

Det kan føre til at stoff må produseres mer sentralt, noe som på sikt resulterer i utarming av lokalavisene. En slik utvikling fører høyst sannsynlig til at antall aviser reduseres. Vi opplever også at han henter ut profitten fra norske aviser og plasserer den annetstedshen, - f. eks i polske papiraviser. Muligheten for store fortjenester er atskillig større i et land med ti ganger så mange mennesker som Norge. Både journalister og redaktører i Orkla var i mot å selge ut til utlandet, men multimilliardæren Stein Erik Hagens stemme ble avgjørende.

Kampen mot finansieringsselskapet Mecom blir for oss i Liernett som kampen mellom David og Goliat. Men om det fins en parallell her, har vi grunn til å se med glede fram til utfallet.
Lierposten er nå på nett. Vi tror det er nyttig med konkurranse, og vi tror at den er spesielt viktig innenfor mediene. Det bør alltid være en nummer to avis, for å si det sånn.

Idealisme har vær en bærebjelke i avisdriften her til lands. Derfor har vi hatt en god og variert presse som har tatt sitt samfunnsansvar på alvor. Idealisme har i store trekk ligget til grunn for arbeidet vi til nå har gjort i Liernett. Nå styres nesten hele avisnorge av profittjegere uten annet for øyet enn størst mulig avkastning til alle aksjonærene. I dag tjener Lierposten knapt penger.

Det er pressestøtten som redder avisen. I tillegg kommer momsfritak. 350 000 kroner av skattepengene går til å subsidiere ca. 3000 ukentlige eksemplarer av Lierposten. Tidligere ble pressestøtten gitt til nummer to avisen i et distrikt for å unngå monopoltilstander. Nå kan skattekronene brukes til å øke Mecoms makt og dominans i avismarkedet nesten over hele Europa.

Det er hyggelig at Eidsvåg ”elskar” Lierposten. Han har både i sang og preken stått opp for de små i samfunnet. Men å be for Lierposter er å kaste perler for svin. Avisenes redaksjonelle linje vil uvergelig bli påvirket av kravet til profitt. Og i vårt markedsstyrte samfunn kan det ofte være skjebnesvangert, og ikke minst kostbart å stille de ubehagelige spørsmålene. Montgomery var sjarmert etter besøket i Lierposten, men neppe imponert. Og investorene leser heller regnskap enn å la seg forbarme over et fattigslig redaksjonslokale med voksduk på bordet og vann fra springen i glassene.

Vi  ser at redaktør Odde i DT ser fram til konkurranse nå som Lierposten er på nett. Vi ser fram til ”fair–play” og dialog. Odde jublet vel heller ikke da pengemaskinen DT, en betegnelse avisen brukte i markedsføringa overfor direktør Montgomery, forsvant ut av landet. Nå overtar Odde som konsernsjef i Edda medier, les gjerne en del av Mecom. Men også meninger har en prislapp. Det er det vi ser i medienorge i dag.


3 kommentarer

Tirsdag 29. mai 2007 21:29: Burre Bakk
Etter min mening (prislapp kr. 99,90) ser Montgomery snill ut, og han virka dønn ærlig, hvertfall da han var i Lierbygda og drakk vann. Et eksempel for alle vannelskere. David leve!
Torsdag 31. mai 2007 14:16: Tom I.
Kommentar til pressestøtten som gis til papiraviser:

I Stortingsmelding nr. 26 2003-2004 står det svart på hvitt:
"De fleste medier er mer eller mindre avhengige av annonseinntekter. Annonsemarkedet for aviser fungerer slik at den største avisen på et sted vil ta en mye større del av annonsemarkedet enn avisens opplag isolert sett skulle tilsi. Uten mottiltak, blant annet i form av pressestøtte, må man anta at mange aviser som i dag fyller en viktig samfunnsfunksjon ville blitt nedlagt."

Hvis man bruker Lier og omegn som eksempel, så fungerer pressestøtten mot sin hensikt. Pressestøtten skal veie opp mot monopoltilstander for å skape et mediemangfold. Nå bør det nevnes at Mecom eier alle disse mediene i området:
Drammens Tidende, Kanal 1, Laagendalsposten, Lierposten, Røyken og Hurums Avis, Sande Avis, Svelviksposten og TV Buskerud.

Så, kjære kulturminister Trond Giske:
Var det mediemangfold pressestøtten skulle bidra til?


Kan også nevne at slik pressestøtten fungerer nå er den ekstremt miljøfiendtlig. Kulturdepartementet subsidierer praktisk talt gigantiske mengder med papiravfall!
Lierposten, som et eksempel, har vel et opplag på rundt 3.000, rundt 50 utgaver i året og rundt 30 sider i hver utgave (inkludert 15 sider annonser). Det blir 4,5 millioner avissider bare fra Lierposten.

I tillegg kommer all forurensningen ved distribusjon av avisene.

Hadde kulturdepartementet vært litt fremsynte og tenkt miljø, så ville man heller gitt pressestøtte til nettmedier. Riktignok krever en webserver noe strøm fra en stikkontakt, men det er nok bare en brøkdel av hva trykkeriene bruker av energi hver eneste dag!!
Torsdag 31. mai 2007 20:41: Truls Hallingstad
God vurdering av Tom I. Selvfølgelig er pressestøtten gått over til å bli en melkeku for monopolister; men det er tendensen i tiden til at så lenge et monopol er privat og gir profitt og mulighet for å melke ut midler av våre skattepenger, så er det greit med monopolmakter.
I tilfellet pressestøtte, får en slik momopolist betalt av det offentlige for for å tåle kontrollert konkuranse internt i selskapet.

Flere saker fra arkivet

Hverdagen i en lokalavis

Lierposten hadde torsdag besøk av et fjernsynsteam fra Først & Sist-redaksjonen i NRK.

Lierposten blir britisk

Orkla Media, som eier både Drammens Tidende og Lierposten, ble i dag solgt til Mecom Group i London

Endelig på nett

20 år etter at Lierposten kom ut for første gang, finner jeg den nå endelig på nett.

- Ingen småaviser legges ned

Det lovte Mecom-sjef David Montogomery da han besøkte Lierposten

Lierposten til salgs

Det ryktes at Mecomeide Edda Media er til salgs. Det skal alt ha kommet inn bud på konsernet. Vi gjør oppmerksom på at Liernett ikke har vist interesse – ikke ennå

Ingen leserflukt fra Lierposten

Fjorårets opplagstall for landets aviser ble nylig offentliggjort, og Lierposten kan se tilbake på nok et år med gode og stabile tall.

Kampen om annonsekronene

Leder: - Å plassere alle egg i én kurv støtter aktivt opp under monopoldannelsen innenfor norsk presse

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Papiravisene blør

Blodrøde tall nesten over hele linja.

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Problemer for Lierposten

Lierposten har også store problemer etter brannen på Oslo S

Per Olav Lundteigen på plass i grønne Lier.

Vi fant han på stand sammen med lokalpolitikeren Siri Loe Svere.

Sommerstengt?

Liernett stiller spørsmål om pressestøtten til lokalavisene i distriktet i denne lederen

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Impuls, ny gratisavis i Lier

Men også i Røyken, Drammen og Asker. Avisen har et opplag på 50 000.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Petiten er hverdagens utvidede aforisme

En millimeter av bevisstheten på papir, eller som her, på skjerm. Det er ikke rart jeg mislykkes ettersom jeg bruker tommestokkens fulle lengde hver gang jeg setter meg ved tastaturet

Nett – kommentaren

Vi leser................

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Gjør Lier bedre kjent

Distriktets største avis har ofte saker fra Lier. Hele avisa er gratis både på papir og nett.

Godt Nett-År

Liernett skal bli liungenes møteplass nummer 1

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Månedens blomst

Månedens blomst for juli til Arne Ask

Hvilken avis suger mest?

Vi har testet vitenskapelig

Liernett på papir

Nå er det endelig mulig å bruke Liernett til å tenne opp

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Sommerminne del 1

Årets sommerminne blir på flere deler. Hvor mange er avhengig av vær og skrivelyst. Her følger i hvert fall første del. Hva det blir til videre, får Liernetts lesere se i dagene som kommer. God fornøyelse.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Godt mottatt i Tyskland

Thorbjørn Jagland ble som vanlig ble møtt med kritikk fra norske media. I Tyskland er derimot årets fredspris blitt godt mottatt og oppfattet som inspirerende.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Gratisaviser

Helst ikke papirutgave Siste nytt på den danske mediescenen

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Kommunesammenslåing.

Direktør i rådet for Drammensregionen, Dankert Freilem, tar i siste utgave av Lierposten til orde for en sammenslåing av de åtte kommunene i regionen. Som lede (...)

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Leder

Om å ha litt av bonden i seg

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Fjernstyrt lokalpolitikk

For en tid siden fikk vi et anonymt brev fra en som ønsket at vi skulle ta opp raseringen av områdene ved Gjellebekk og også sette fokus på forurensingen av Damtjern

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Liung på TV i kveld

Med seier mot Sogndal i kveld vil Thomas Sørum og FK Haugesund klatre opp kvalifiseringsplass for eliteserien

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

En filatelist av beste merke

Anton Wego, antikkmessegeneral på Frogner menighetshus

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Eplegården - Søndre Storsand

Et møte med eplebonden, Tor Erling Gransæther

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Sommer 7

Sju av i alt åtte

Direktesendt TV fra TESS-åpning i Årdal

Når TESS åpner sin avdeling nummer 100, blir det direkte TV-overføring på nettet

Idealisme og faglig dyktighet

Dette har Øyvind Narjord, langrennstrener i Lierbyga i flere tiår, kombinert på en utmerket måte

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Eplefestivalen nærmer seg

Tusener er ventet til eplefestivalen, som i år arrangeres for 20. gang. Programmet for de to dagene er omfattende, og det blir mange opplevelser for både barn og voksne.

Høstet stor applaus

Tobias Brandal Busæt har en trikserekord på over 6000 og viste deltakerne på Sylling IF s fotballskole i helgen hva han kan og hvordan de unge kunne trene.

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

I fotballens bakgård

Da Liers A-lag rykket opp i 3. divisjon i 1993 var det stor optimisme --

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Mer heder til Spa/Bra

Den fremgangsrike klubben på Stoppen får Fair-Playprisen, blant annet, for å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Daglig leder av Liernett til VG Nett

Datagründer og daglig leder i Liernett starter som Traffic Manager i VG Nett etter nyttår.

Om Nidar, det onde, det gode og en tviler fra Sylling

Vi skrev en tid tilbake om Nidar som begynte å selge julemarsipan i oktober. Nidar svarte at de ikke gjorde dette for profitt, men for å hjelpa alle marsipanelskere som ikke kunne vente til jul. - Vi bygger opp forventningene til jul, vel nå er det bare å glede seg til påske.

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Krig er ei det beste, men …..

Lier og Drammens bokhandlere bør sikre seg denne boken før julehandelen.

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Skoletullball

Det er med interesse jeg har fulgt debatten her på Liernett om de forsvunne bildene fra årets juleball på Tranby skole

Altmuligkvinnen

Kontrastene er store i Ellen Xylanders liv.