Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Når kommuneplanen for Lier vedtas , er det få hvis noen politikere, som har lest innspillene til Berit Soltvedt. Knapt noen har har fått med seg det alternativet hun gjennom flere år har lansert gjennom tekster, malerier og tegninger.

Berit er kanskje kommunens kulturskaper nummer en. Hun har bidrattt til at vi har fått en økt forståelse av oss selv som liunger. Hennes utgangspunkt har ofte vært St. Hallvard. og i utallige arbeider innenfor litteratur og billedkunst, har hun vist at gutten fra Husaby er et forbilde vi skal strekke oss mot og et eksempel når vi skal stake ut visse moralske prinsipper for vår livsførsel.

Hun er psykolog med spesialfelt innenfor  utviklingspsykologi. Hennes erfaringer fra psykologien har vært til god hjelp for det enorme arbeidet hun har gjort på ulike områder der folks ve og vel har stått i sentrum.

Hun satte fredsbevegelsen i Lier på Norgeskartet. Med Aksjon ”Kjernehuset” gikk hun med liv og sjel inn for å skaffe Lier et kultursenter, mest for kvinner, der det sosiale fellesskapet og kreativiteten i forskjellig former skulle blomstre. Ideene har kommet på løpende bånd, og hun gleder seg hver gang noen av dem blir erstattet av andre og bedre.

Gjennom skribentvirksomhet i bøker, hefter og tidsskrifter, har hun beskrevet en alternativ verden der menneskene lever mer i takt med sin bestemmelse, og der de ikke gjennom egen aktivitet ødelegger livsgrunnlaget for egne barn. Via sin kontakt med forskere og forskningsmiljøer i utlandet, har hun gitt et vesentlig bidrag til debatten rundt arbeidet med å lage en overlevelsesstrategi for menneskeheten.

-Vi har nemlig ikke så lenge igjen, sier Berit. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke til fulle tar innover oss at vi er langt på vei mot en katastrofe, som i løpet av få år vil gjøre kloden ubeboelig for mennesker. Utviklingen er ikke lineær. Det går med andre ord ikke sakte men sikkert. Vi kommer til et punkt der prosessene i naturen reverserer, og vi går utfor stupet. Vi har faktisk kommet dit alt, men i vår del av verden merker vi det ikke. Vi bruker av vår overflod til å kjøpe oss tid.

Berit tror heller ikke teknologien vil hjelpe oss. -Teknologien har gitt oss mye, men i sum har jaget etter stadige materielle forbedringer gjort at vi visket ut sporene vi har gått. Vi er uvillige til å se at løsningene ofte ligger i erfaringer gjort i fortida. Industrialisme og teknologi har skapt disharmoni, og koblet sammen med kapitalismen har vi fått et system der konkurranse og profitt er målet for virksomheten.  Det burde vært samarbeid og fellesskap, sier Berit.

- Materialismen og tanken om at det er forbruket, konsumpsjonen, som er selve drivkraften i samfunnet, har satt oss på sporet til katastrofen. Vi vet det nok, men skyldfølelse er noe vi helst vil kvitte oss med. Det skjer en reaksjonsdannelse, en angstskapende følelse som blir erstattet av det motsatte. - Et ganske vanlig fenomen, sier psykolog Martin Soltvedt som fra godstolen i nærheten vaktsomt følger samtalen og kommer med hyppige kommentarer. Martin er heller ikke villig til å være enig i at våre valg skyldes en slags genetisk feil. - Nei, det er nok mer kulturelt betinget, sier han.

Berit og Martin bor i en koselig leilighet i Bakerikvartalet i Lierbyen. Alle vegger er preget av den aktiviteten de to gjennom et langt liv har bedrevet. Teknologien var ikke helt på høyden den gang Bakerikvartalet ble bygd. Lekkasjer fra tak, skeive vegger og hellende gulvet har preget det forholdsvis nybygde boligkomplekset. I første etasje står hundrevis av kvadratmeter med moderne butikklokaler tomme.

Kommunesenteret er stort sett blåst for mennesker kl. 12 en lørdag i slutten av september. Folk er ute på kjøpesentrene for å shoppe. - De skulle vært her nå, sier Berit. - Det er kraft i et levende lokalsamfunn. Vi må skape sentre som i størst mulig grad er selvforsynte, og som er bygd opp etter helt andre prinsipper enn de som styrer utviklingen i dag. Da vil vi kunne forstå sammenhenger i tilværelsen, og resultatet vil føre til en kreativitet blant folk som i dag er skjult fordi den aldri blir etterspurt.

Norge er en sinke når det gjelder å ta klimakrisen på alvor.
Vi har oljen, og den kan i lengden bli vår forbannelse, og oljelobbyen har en utrolig makt. I utlandet fins flere samfunn som har realisert ideene Berit forfekter, små lokalsamfunn som har forstått at veien til en framtid går gjennom en mentalitetsforandring.

Det vil føre for langt å komme inn på detaljer i Berits verden. Men i kjølvannet, som den ustoppelige tankestrømmen fra Berit har skapt, har det oppstått en mangfoldig litteratur som er lett tilgjengelig for interesserte liunger.

I denne sammenhengen er det gjerne to hefter vi vil rette oppmerksomheten mot. ” Å leve i 2009” med underteksten, ”Hva med våre etterkommeres dom”, er det første. Heftet er gjennomillustrert av Berit, og fylt med artikler om den filosofiske og ideologiske bakgrunnen for den samfunnsstrukturen hun mener vi må bygge framtida på for å overleve.

I heftet ”Visjoner for Lierbyen” har Berit satt sammen en artikkelsamling, en massiv idédugnad der assosiasjonene flyter fritt, men der vi alle blir fortalt hvordan Lierbyen kan omdannes til et levende kommunesenter der folk bor, arbeider og finner sammen på fritida.
Heftene fins på biblioteket og er også tigjengelige på Servicetorget, så vidt jeg vet.

Lierbyen

1 kommentar

Torsdag 29. oktober 2009 20:50: mari kvakkestad
Berit Soltvedt har gode ideer for bakerikvartalet som bør vurderes seriøst av våre sentrumsutviklere og politikere. Ideene er bærekraftige og ville i praksis kunne være et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner.... hun er forut for sin tid, men ikke lenger enn at lignende prosjekter allerede eksisterer på kontinentet... enda stoltere ville jeg være av bygda mi om noe slikt ble grepet...les hennes visjoner for Lierbyen og se nye muligheter. Mari Kvakkestad

Flere saker fra arkivet

Berit Dahl Soltvedt, et åndelig og kulturelt kraftfelt i Lier

Antakelig er det ingen liung som har så stor kjennskap til St. Hallvard som Berit Dahl Solrtvedt

Berit – den utrettelige

Berit Dahl Soltvedt stiller opp når hun kan, og det er ofte. Denne helgen sitter hun i Frogner menighetshus med ny bok på bordet og ”tegneserie” på veggen.

Kunstutstilling med hobbykunstnere

Lørdag og søndag fyller lokale utstillere fire etasjer i Frogner menighetshus med egenproduserte kunstverk.

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Kan utviklingen endres?

- Vi lever i en verden som er i ferd med å nå vekstens grenser. Er det noe alternativ? Professor Ove Jakobsen har svaret, sier Grønn gruppe i Lier og inviterer til seminar i morgen.

Seks Lierkunstnere med i ”kunst rett vest”

Liernett besøkte en av dem.

Med bibler til Liertoppen

Kirken i Lier stilte lørdag på Liertoppen for å presentere den flunkende nye oversettelsen av verdens mest solgte bok. Fra venstre sogneprest Solveig Aass Kristiansen og sogneprest Berit Basmo Kvidaland.

Julemarked med forbedringspotensiale

Et godt julemarked er gjerne resultatet av en lang tradisjon der form og innhold er bygd opp gjennom mange år. De som har erfaring med julemarkeder i Tyskland og Østerrike, vil se at ansvarlige for julemarkedet på Stasjonstorget har noe å lære av våre europeiske søstrer.

Vinnerkast i Asker

Liersøsknene Berit Stunes Isene (12) og Ola Stunes Isene (15 år) deltok nylig på 5 kamp kast i Asker. Begge konkurrerer for IF Sturla.

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

Medaljehøst for liunger

Det ble topplasseringer for søskenparet Berit og Ola Stunes Isene, Vilde Gaarder og Rasmus Gjemmestad (på bildet) under årets Tyrvingleker.

EM-kravet er målet

Det sier Ola Stunes Isene. Både han og søster Berit kan se tilbake på en sterk friidrettssesong.

Maleriutstilling i Lier kunstforening

Kunstneren Berit Myrvold stiller ut malerier i Lier kunstforening. Myrvold er født i 1952, og har hatt en rekke utstillinger de siste 25 årene. Hun er bosatt på Nøste, og stiller ut på hjemmebane.

Jul på stasjonen

I snart ti år har Bente Skiaker drevet butikk ”Lille stasjon” i Lierbyen. Butikken har vært et ressurssenter for alle håndarbeidsfrelste som gjerne vil ha gode ideer, gode materialer og et nødvendig puff for å gjøre noe håndfast ut av en ide.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Torbjørn Jagland på Bygdetunet

Så kom Jagland. Middels talt langt på dag. Men for han hadde arbeidsdagen vart lenge, og antakelig hadde han alt satt seg utover de bestemmelsene i arbeidsmiljøvernloven som regulerer vanlig folks arbeidstid.

Pilgrimsherberge i Lier

Også pilegrimer trenger søvn og hvile

To pilegrimsguider

To bøker til bruk for pilegrimsreiser i nærmiljøet

Tilbakeblikk på Lierdagene

Lierdagene 2011 er over, og de var bra. Noen mener til og med det var de beste Lierdagene hittil. Vi har flere nye bilder, inntrykk og synspunkter.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Thank you for innsatsen

Fredag fikk Arne Kjartan de lange Ruud en velfortjent takk av Coouncillor Mrs Mary Anne Pooley, the Mayor of Eastbourne for sin mangeårige innsats for byen.

I norgestoppen

Søskenparet Berit og Ola Stunes Isene fra Egge har vist oppsvekkende stor fremgang i friidrett det siste året -

Trekker seg

Tre nøkkelpersoner i Lier Historielag ønsker avløsning ved årsmøtet. Fra venstre: Berit Furøy, Truls Hallingstad og Sylvia Foss.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Fant røttene i Lier

For innpå 140 år siden utvandret mange liunger til Amerika. Noen av dem grunnla det lille stedet Leer i Michigan. For Linda Pletcher og sønnen Leif Christopherson Williams fra Leer ble et besøk i Lier en stor opplevelse.

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Kunstopplevelser på sensommeren

Blant de 112 kunstnerne fra hele Vestregionen er seks lokale kunstnere kommet gjennom nåløyet til "Kunst rett Vest 2008"

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

Drømmen

Niendeklassingene ved Lierbyen skole imponerte medelever, foreldre og sambygdinger

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Tilbakeblikk: Sognepresten vant

Da Liernett avsluttet serien om Liers spisesteder, ba vi leserne si hvilket sted de foretrakk. Det fikk matnyttige konsekvenser for Syllings sogneprest.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Julegleder

Lier kunstforenings førjulsutstilling 2005

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Grønne Lier

- der orkideer dør

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Talentutviklingen i fokus

Liungens juniortrener, Thomas Bjerkan, mener at klubben har mye å jobbe med resultatmesssig og roser fotballtyret for en kjempejobb

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Guttekonferansen- Politiet i Lier

Vi har intervjuet to politibetjenter om hva de synes om jobben deres og om korrupsjon er veldig utbredt i det norske politiet.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Vinterlykke

- Trikkeskinnene ligger foran meg og glinser i den glitrende sola, skriver ukens petitskribent Rune T Berg.

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Weben er barnas naturlige arena

Nå vil Fride Kramer at de skal bruke den på egne premisser

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

En filatelist av beste merke

Anton Wego, antikkmessegeneral på Frogner menighetshus

Knut Vollebæk og Vice Versa

På søndag kommer tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Lierskogen kulturkirke. Det gjør Vice Versa også.

«Drama» i barnetoget

Lærer Berit Abrahamsen måtte hjelpe til i farta da bunaden løsnet i barnetoget til Hegg skole. Jostein S. Hoset har sendt oss disse bildene.

Grønne Lier

Lier kommune har bestilt bok av Erik Jacobsen. Det har blitt ei vakker bok til glede og ettertanke.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Lev med og i tiden

Ukens petit er ved Rune T. Berg

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Kong Carl kommer til Lierbyen

Antakelig er det lang erfaring som har gjort at Carl I. Hagen bedre enn alle andre politikere er i stand til å treffe vanlige folk hjemme

En fornemmelse av å være menneske

Nå bør folk kjenne sin besøkelsestid og ta turen til de lokale kunstnerne som er med på kunstmønstringen ”Rett Vest”. Til helga står atelierer og gallerier åpne, og publikum får møte kunstnere og høre - og kanskje se hvordan kunsten blir til.

Kong Glad gledet mange

Ikke uten grunn var Håvald Kristiansen en de som lyttet mest intenst, da Hjalmar "Hjallis" Andersen gjestet Åpent Hus på Tranby Menighetshus. Kristiansen var på indre bane, da Hjallis tok sine tre OL-gull i 1952.

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Jakten på Judas

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

En siste julegave til deg selv

”Fortellernes marked” Gert Nygårdshaug oppgjør med religionen. "Sannhetens ord blir den falske kirkes død"

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Romjulsmusikk

Hennummusikken hadde ei gruppe i full aksjon 4. juledag

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Finnemarka trakk fullt hus

Når temaene har tilknytning til Lier, strømmer folk til historielagets møter.

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Bokmarkedet

Noen fotnoter

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg