Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8f709bc2a7dcc34fa0cd1c258e64a2e6

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

Til Bygdetunet, langt fra jernbeslåtte hæler mot brosteinslagte gater, langt fra gjallende appeller mellom rekker av gråbeinsgårder, uten røyk fra årsgammelt lauv mot knallblå maihimmel og uten lukt fra gjødselspredere på ferdigslødda åkre, inviterte Arbeiderpartiet og SV i Lier til 1. mai feiring.

Historisk sett har bønder og arbeidere ofte stått sammen i kampen mot kapitalen, men veivalget mot målet har det vært uenighet om. Nå som kapitalmakta viser sitt grimme ansikt om dagen, er tida inne til å børste støvet av den gamle parolen: ”By og land hand i hand”. Det gjelder å stå sammen om felles verdier - jorda og arbeidet. Det er jorda vi lever av; det er arbeidet som strukturerer dagen og gir livet mening.

Lise Christoffersen var dagens hovedtaler på arrangementet som hadde trukket et hundretalls tilhørere. Verken Marx, Engels eller andre sosialistikoner ble nevnt. Derimot tok hun med Adam Smith. Den skotske filosofen som regnes som markedsliberalismens far, og som dermed langt på vei er ansvarlig for det økonomiske uføret verden nå befinner seg i.

-Det er ikke bare ei systemkrise, men like mye ei verdikrise, sa Christoffersen. Troen på markedskreftenes frie spill har fått dødsstøtet. Den elendigheten vi nå ser, rammer arbeidstakere og vanlige mennesker verden over. Hun kom inn på at grådighetskulturen har nedtonet fellesskapets ansvar for å sørge for en rettferdig fordeling i samfunnet. Det har de rød-grønne gjort noe med og vil videreføre arbeidet hvis de får fortsette i regjeringsposisjon.

Resepten for å få det til hentes fra den britiske økonomen, John Manyard Keynes. Han mente at staten gjennom aktiv bruk av renta og store statlige overføringer ville stimulere etterspørselen og dermed holde hjula i gang i nedgangstider. I dag kaller vi det pakker fra staten. Diagnosen er det i og for seg bred enighet om, men politisk er det store sprik når det gjelder medisinen.

Talen var pragmatisk. Hun overbeviste mer enn begeistret. I lys av det som nå skjer i verden, var det lett å falle for Christoffersens argumentasjon. Dessuten var den fri for all patos og store visjoner om idealsamfunnet her på jorda. Men om du som velger stemmer på de rød-grønne, vil du da komme nærmere et slikt enn om du velger et annet alternativ. Den saken var klar.

Vi har valgt å konsentrere oss om Lise Christoffersens tale, men håper bildene gir et inntrykk av mangfoldet på Bygdetunet 1. mai 2009.
Vi merket oss at det nå er anlagt flere meter gammaldags gårdsvei med stabbesteiner og grus borte ved Helgerudbygningen, som forresten snart er ferdig. . Dessuten er fundamentet til smia lagt. Det finner du i nærheten av amfiet.

1/16 (_DSC9423.jpg)
2/16 (_DSC9426.jpg)
3/16 (_DSC9427.jpg)
4/16 (_DSC9429.jpg)
5/16 (_DSC9439.jpg)
6/16 (_DSC9440.jpg)
7/16 (_DSC9442.jpg)
8/16 (_DSC9446.jpg)
9/16 (_DSC9450.jpg)
10/16 (_DSC9451.jpg)
11/16 (_DSC9453.jpg)
12/16 (_DSC9456.jpg)
13/16 (_DSC9458.jpg)
14/16 (_DSC9463.jpg)
15/16 (_DSC9469.jpg)
16/16 (_DSC9471.jpg)
Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode