Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1bda72d3b77fe46be5ba3658382f7807

Eplefestivalen

En stor festival. Til og med på nasjonalt nivå

- Antakelig ny publikumsrekord, sir Tor Erling Gransæther fra Eplegården i Hurum. http://www.eple.no/uts.html På søndag var han fungerende festivalsjef og kunne i god tid før klokka fire registrere at godt over 3000 billetter var solgt.

På grunnlag av tidligere erfaringer vil det si at langt flere enn dobbelt så mange har vært innom. Og vi registrerte at tralle på tralle med førsteklasses frukt og grønnsaker ble trillet ned til bilene som ofte befant seg flere hundre meter unna. - Vi har hatt problemer med parkeringa i år, sier Thor Erling. Men det betrakter vi som litt rusk i et maskineri som ellers går bra. Vi har valgt ikke å gjøre noen store forandringer i konseptet bak festivalen. Følelsen av gjenkjennelse er viktig for folk som kommer tilbake år etter år.

Dennne gangen er vi en stiftelse og har dermed frigjort oss fra Landbrukets Fagsenter Østlandet. Men alle som deltar må være tilsluttet Fagsenteret, og festivalen er dermed ikke begrenset til Lier.  I tilegg til  å kunne gjøre en god handel, kan besøkende på Eplefestivalen også bli mer bevisste når det gjelder frukt og grønnsaker, ikke bare sett ut fra et ernæringsmessig synspunkt, men også ut fra hvilken betydning produktene i dag har for norsk landbruk.

Konkurransen med utlandet er hard, men her på festivalen får folk møte norske produsenter og får kjennskap til den veien produktene vandrer fra jorda og  fram til kjellere og kjøleskap i de tusen hjem. - Det handler nettopp om bevisstgjøring , sier Thor Erling. - På sett og vis er vi alle litt ansvarlige for at vi skal opprettholde matproduksjonen her i landet, og at kvaliteten på det vi produserer ligger helt i verdenstoppen.

Det er viktig at vi som driver i det små får fortsette det arbeidet vi gjør. Jeg har erfaring med  at relativt små gårdsbruk kan være selvstendige og stå for hele prosessen fra råvarer til ferdig produkt.

Eplefestivalen har eksistert i snart 20 år. Operer vi innenfor epleverdenen og sammenligner festivalen med levetiden til en apal , er det snart på tide å gjøre forandringer. Men Thor Erling ønsker å  fortsette stort sett i samme sporet. - Det er i hvert fall ingen grunn til at vi skulle forsvinne. Eplefestivalen i Lier er en av de store, til og med i landssammenheng. Men kanskje vi bør vektlegge den økologiske siden av matproduksjonen mer? Noe han setter i sammenheng med folks bevissthet om hva som er bra og dårlig når det gjelder hva vi putter i oss.

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=1937

http://eplefestivalen.no/

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 23. september 2007 22:16: Frank
Dette var en dårlig reporasje fra et fint arangement
Mandag 24. september 2007 00:07: Thorvald Lerberg
Hei Frank. Hyggelig at du leser Liernett. Overskriften min er nok litt misvisende. Det dreier seg jo om et intrvju med fungernde festivalsjef kort før stengetid. Altså ikke noen reportasje fra arrangementet, som overskriften tyder på. . Fra lørdag har vi bilder, og jeg har lagt ut en link til dem. Jeg vil også legge ut bilder fra søndag, men billedbehandling tar tid, og jeg rekker det ikke før i morgen. Håper du har forståelse for det, Så takker jeg igjen for ditt engasjement som har gjort meg mer påpasselig når det gjelder samsvar mellom overskrift og artikkel. Håper også du har fått med deg papirutgven vi ga ut i forkant av festivalen
Mandag 24. september 2007 08:25: Tron Stad
"Frank" er kanskje litt kravstor, for ingen har dekket Eplefestivalen bedre og raskere enn Liernett, selv ikke festivalens egne nettsider.

Tar jeg ikke feil, lages Liernett av en flokk entusiaster som bruker mye av fritida si på å skildre hva som er på gang i bygda.

"Frank" har sikkert rett i at det var et fint arrangement. Kanskje han burde ta jobben med å skrive noe om det?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode