Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4b043ab3d45d9542ddf7e30f70b5e6f9

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Dette kom litt uventet, men var slett ikke det dummeste svaret vi har fått på spørsmålet om hvordan saker og ting skal ordnes i Lier. Det sporet til ettertanke og satte det hele litt i perspektiv. Partiprogram er fylte med god intensjoner som ofte ikke er tilpassa den virkeligheten vi lever i.

Vi lar Ninnie Bjørnland tredjekvinne på lista, trekke fram to punkter i programmet som hvis de blir gjennomført, vil få mye å si for det som ellers står der.

- Jordvern, sier Ninnie, vi må ikke bygge ned så mye av jorda, det er lite framtidsretta og slevbergingsgraden er liten i Norge. Dermed kommer vi raskt over til nødvendigheten av å sikre friområder, fellesarealer som kan komme alle til gode. Akkurat nå er utbygginga langs fjorden i sør aktuell i et slikt perspektiv. Vi må ikke bli en bakgård til Drammen der vi dikteres av byens behov. SV støtter Gjelstens utspill i saken, selv om vel ingen helt vet hva det endelige resultatet blir av milliardærens planer.

Neste punkt har å gjøre med hvem som har det verst. - Et samfunns standard måles etter på hvilken måt det tar seg av de svakeste, sier Sigmund Ruud. Eller  sagt på en annen måte. ”Ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. -Det fins en taus minoritet i Lier, og den er voksende, sier Ninnie. Vi må gjøre noe med de fattige Det fins mange som ikke har fått være med på velstandsfesten og som sliter i hverdagen. Mangler du penger blir du utestengt fra mye. Det kommer stadig klarere signaler fra, skole, barnevern og jeg kan ta med omsorgstjenesten, om at noe må gjøres så vi ikke får undergruppe som blir hengende etter, og som derfor ikke lenger greier å delta på normal måte i samfunnslivet.

Det hjelper kanskje ikke at medaljens ene glitrende side vises fram i alle sammenhenger, når den andre langt mindre tiltalende aldri kommer offentligheten for øye.
Det handler om fordeling av ressurser, kort sagt politikk.
Den høye temperaturen rundt standen skyldtes nok mer at sommersola fortsatt hadde godt tak, enn at politisk interesserte gjennom kratig argumenasjon hadde fått det til å koke rundt de to SV- representantene. Og begge uttrykte bekymring over at den politiske interessen på lokalplanet ikke er større.

Les også:  http://www.sv.no/buskerud/lier/

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 27. august 2007 12:12: Velger på vandring
Senter-Haga ble først rød og deretter helt hvit i fjeset da hun ble konfrontert med sin bommert om rødt og hvitt kjøtt.

Kan SV her i landbruksbygda si noe om hva slags kjøtt vi bør velge, eller om vi kanskje burde bli vegetarianere?
Tirsdag 28. august 2007 00:24: Anita Drevdal
Til velger på vandring og alle andre! Ta deg gjerne en blodrød biff i ny og ne, men vi anbefaler den som har gått på økologisk beite og som er slaktet i nærheten av deg - hvis du får tak i den... Det er likevel ikke å stikke under en stol at storfekjøttet som blir most hos hurtigmatkjeder verden rundt ikke er det vi applauderer....Når vi snakker om kjøttproduksjon så er det viktig å tenke både dyrehelse og hva man kan få ut av energi av beitearealer. Vi mener det er opplest og vedtatt at økologiske beiter gir mer energi pr. dyr enn konvensjonelt beite - og minst "energiavfall" til jorda. Jo mindre dyret er og jo "hvitere" kjøttet er - jo mer energi kan nyttiggjøres av jorda. Lier SV er ikke uenig i det, MEN vi mener likevel at vi må sørge for et mangfold i matproduksjonen som gir folk mulighet til kortreist mat i alle kategorier, samt at matprodusenter skal finne sin nisje i landbruket. Vi applauderer derfor bønder i Lier som satser på økologisk storfekjøtt - I TILLEGG til økologisk grønnsak-/frukt-/bær/kornproduksjon. Vi ønsker også økt produksjon av økologisk sauekjøtt og melkeproduksjon. Jeg anbefaler ikke folk å bli vegetarianere, det vet jeg for lite om, men jeg tror det er viktig med matmangfold.

Velkommen til fest på Haugestad 8. september kl 18 00. Fruene på Haugestad selger økologisk meny - mat (med kjøtt og grønnsaker..) og økologisk drikke. Musikk med Remme Brothers Band.
Vi velger økologisk matmangfold i Lierbygda for miljøet og for folk!!
Anita Drevdal
Ordførerkandidat/1. kandidat Lier SV
Torsdag 30. august 2007 22:53: Terje Sagvolden (H)
Jeg er enig i mye av det Anita skriver. Det er virkelig et tankekors at Norge ligger slik i bakleksa når det gjelder økologisk mat. Det er rett og slett en fryd å handle i økologiske forretninger som "Whole Foods" i USA og tilsvarende forretninger i Tyskland. Og så mye bedre maten smaker!! Jeg har ofte lurt på hvorfor vi ikke får kjøpt økologisk mat i Norge. Er det norske bønder som ikke følger med i timen? Eller er det stivbente bondeorganisasjoner? Eller?? Jeg er helt sikker på at folk er villig til å betale den lille merkostnaden for velsmakende og ren økologisk mat.

Med vennlig hilsen fra en som kjøper økologisk så sant det er mulig, Terje Sagvolden (Lier Høyre)
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode