Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Dette kom litt uventet, men var slett ikke det dummeste svaret vi har fått på spørsmålet om hvordan saker og ting skal ordnes i Lier. Det sporet til ettertanke og satte det hele litt i perspektiv. Partiprogram er fylte med god intensjoner som ofte ikke er tilpassa den virkeligheten vi lever i.

Vi lar Ninnie Bjørnland tredjekvinne på lista, trekke fram to punkter i programmet som hvis de blir gjennomført, vil få mye å si for det som ellers står der.

- Jordvern, sier Ninnie, vi må ikke bygge ned så mye av jorda, det er lite framtidsretta og slevbergingsgraden er liten i Norge. Dermed kommer vi raskt over til nødvendigheten av å sikre friområder, fellesarealer som kan komme alle til gode. Akkurat nå er utbygginga langs fjorden i sør aktuell i et slikt perspektiv. Vi må ikke bli en bakgård til Drammen der vi dikteres av byens behov. SV støtter Gjelstens utspill i saken, selv om vel ingen helt vet hva det endelige resultatet blir av milliardærens planer.

Neste punkt har å gjøre med hvem som har det verst. - Et samfunns standard måles etter på hvilken måt det tar seg av de svakeste, sier Sigmund Ruud. Eller  sagt på en annen måte. ”Ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. -Det fins en taus minoritet i Lier, og den er voksende, sier Ninnie. Vi må gjøre noe med de fattige Det fins mange som ikke har fått være med på velstandsfesten og som sliter i hverdagen. Mangler du penger blir du utestengt fra mye. Det kommer stadig klarere signaler fra, skole, barnevern og jeg kan ta med omsorgstjenesten, om at noe må gjøres så vi ikke får undergruppe som blir hengende etter, og som derfor ikke lenger greier å delta på normal måte i samfunnslivet.

Det hjelper kanskje ikke at medaljens ene glitrende side vises fram i alle sammenhenger, når den andre langt mindre tiltalende aldri kommer offentligheten for øye.
Det handler om fordeling av ressurser, kort sagt politikk.
Den høye temperaturen rundt standen skyldtes nok mer at sommersola fortsatt hadde godt tak, enn at politisk interesserte gjennom kratig argumenasjon hadde fått det til å koke rundt de to SV- representantene. Og begge uttrykte bekymring over at den politiske interessen på lokalplanet ikke er større.

Les også:  http://www.sv.no/buskerud/lier/

Kommunestyrevalg

3 kommentarer

Mandag 27. august 2007 12:12: Velger på vandring
Senter-Haga ble først rød og deretter helt hvit i fjeset da hun ble konfrontert med sin bommert om rødt og hvitt kjøtt.

Kan SV her i landbruksbygda si noe om hva slags kjøtt vi bør velge, eller om vi kanskje burde bli vegetarianere?
Tirsdag 28. august 2007 00:24: Anita Drevdal
Til velger på vandring og alle andre! Ta deg gjerne en blodrød biff i ny og ne, men vi anbefaler den som har gått på økologisk beite og som er slaktet i nærheten av deg - hvis du får tak i den... Det er likevel ikke å stikke under en stol at storfekjøttet som blir most hos hurtigmatkjeder verden rundt ikke er det vi applauderer....Når vi snakker om kjøttproduksjon så er det viktig å tenke både dyrehelse og hva man kan få ut av energi av beitearealer. Vi mener det er opplest og vedtatt at økologiske beiter gir mer energi pr. dyr enn konvensjonelt beite - og minst "energiavfall" til jorda. Jo mindre dyret er og jo "hvitere" kjøttet er - jo mer energi kan nyttiggjøres av jorda. Lier SV er ikke uenig i det, MEN vi mener likevel at vi må sørge for et mangfold i matproduksjonen som gir folk mulighet til kortreist mat i alle kategorier, samt at matprodusenter skal finne sin nisje i landbruket. Vi applauderer derfor bønder i Lier som satser på økologisk storfekjøtt - I TILLEGG til økologisk grønnsak-/frukt-/bær/kornproduksjon. Vi ønsker også økt produksjon av økologisk sauekjøtt og melkeproduksjon. Jeg anbefaler ikke folk å bli vegetarianere, det vet jeg for lite om, men jeg tror det er viktig med matmangfold.

Velkommen til fest på Haugestad 8. september kl 18 00. Fruene på Haugestad selger økologisk meny - mat (med kjøtt og grønnsaker..) og økologisk drikke. Musikk med Remme Brothers Band.
Vi velger økologisk matmangfold i Lierbygda for miljøet og for folk!!
Anita Drevdal
Ordførerkandidat/1. kandidat Lier SV
Torsdag 30. august 2007 22:53: Terje Sagvolden (H)
Jeg er enig i mye av det Anita skriver. Det er virkelig et tankekors at Norge ligger slik i bakleksa når det gjelder økologisk mat. Det er rett og slett en fryd å handle i økologiske forretninger som "Whole Foods" i USA og tilsvarende forretninger i Tyskland. Og så mye bedre maten smaker!! Jeg har ofte lurt på hvorfor vi ikke får kjøpt økologisk mat i Norge. Er det norske bønder som ikke følger med i timen? Eller er det stivbente bondeorganisasjoner? Eller?? Jeg er helt sikker på at folk er villig til å betale den lille merkostnaden for velsmakende og ren økologisk mat.

Med vennlig hilsen fra en som kjøper økologisk så sant det er mulig, Terje Sagvolden (Lier Høyre)

Flere saker fra arkivet

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Den onde viljen

Ny bok av lierforfatteren, Karin Fossum. Den niende med overbetjent Konrad Sejer

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Lærerlykke

- Skattelistene er offentliggjort, og nettopp i disse tider hender det fra tid til annen at elever søker meg opp og stiller spørsmål om hvorfor jeg er lærer når lønna er så lav, skriver ukens gjesteskribent, Rune Trolsrud Berg, som er lærer ved Tranby skole.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Ikke glem Burma

For en kort stund var Burma i medienes søkelys. Nå får vi gjøre vårt til at våre burmesiske sambygdinger skjebne ikke blir glemt og får et likegyldighetens slør over seg.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

1. mai på Hegg gjestgiveri

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti samlet folk til alvor og fest

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Slipp mennene til!

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Fjernstyrt lokalpolitikk

For en tid siden fikk vi et anonymt brev fra en som ønsket at vi skulle ta opp raseringen av områdene ved Gjellebekk og også sette fokus på forurensingen av Damtjern

Tenk nytt!

Det er langfredag, og vi lider. Ute er det ikke-vær. Et transparent skydekke sender et hvitt lys over grimete jorder. Det er en dag da værgudene ikke vil bidra med et stemningsløft. Det er dagen da Gud døde - i hvert fall for et par dager.

Ukens petit: "Ode til hengekøya!"

Ukens petit er ved Ingvild Prytz Lerberg, Sylling, student, for tiden i Trondheim.

Attraktivt boligområde i Sylling

Utbygginga i Skjæret i full gang.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Sommer på nettet

All erfaring viser at folk bruker Internett mindre i ferien. Dette har kanskje sammenheng med at det blir lagt ut mindre stoff, men fortvil ikke. Lier-nett kommer til å oppdateres i hele sommer, om enn ikke så ofte som vanlig..

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Til deg som konfirmant

Ukens petit dedikeres til deg du lierkonfirmant --

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Lykkepresset

Ukens petit er ved Siri Walen Simonsen, reporter i ukebladet Hjemmet.

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Når mor klikker

Ukens petit er av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Hummer og kanari

Noen ganger er det vanskelig å se retningen for bare saker.

Leder

Den kulturelle skolesekken

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Bygdetunet i tenkeboksen

Det hender en debatt går i sirkel, kommer i bane så å si, graver seg ned i en rille og blir der som det berømmelige hakket i plata.

Glem hukommelsen

Ukens petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Eplefestivalen

En stor festival. Til og med på nasjonalt nivå

Leter etter hjerterom

Akkurat nå sitter det om lag 250 norske tenåringer og gleder seg til å reise ut i verden som utvekslingselever.

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

Det enkle er ikke alltid det beste...

Fremskrittspartiet er god til å peke på problemene som folk møter i hverdagen. I sin praktiske politikk, derimot, er de ikke på parti med folk flest.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Varsleren

Karin Fossum skriver igjen

Bokmarkedet

Noen fotnoter

Burmesere i Lier

Nå er vi solidariske med burmesiske sambygdinger

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

Morsdag i morgen

Det er tid for blomster, til den såkalte bedre halvdelen av oss, og til de beste blant dem igjen, til mødrene

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Om å spare seg til ruin

For en tid siden døde en venn av meg. Han var så til stede i mitt liv at da jeg helt til slutt sa: ”Vi snakkes,” visste jeg at den samtalen ville komme før eller siden.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Liernett-leserne svikter ribba

Sprø svor og dryppende fett har foreløpig en trygg plass på julaften, men populariteten synker.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

Verden er ikke den samme lenger

Jeg la meg utenfor Schengen, og våknet opp godt innenfor. Snakker om dårlig vakthold.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Stiftelsen Frogner Menighetshus arrangerer bokmarked for sjuende gang

Inntekten fra markedet er med på å nedbetale gjelda til et av bygdas viktigste hus

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

Kommentar til Tutta og Iren

Hei Tutta og Iren. Hyggelig at dere leser Liernettt. Her skal dere få min forklaring på hvorfor det jeg skrev fra valgmøtet på Liertoppen ikke ble som dere forventet eller håpet

Ukens petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Trinsemannen

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Ikke så forskjellig fra oss

Ukens petit er ved Torger Almaas, Sylling

- Må drøfte hva som gikk galt

Leder i Lier KrF, Brynhild Heitmann, konstaterer at KrF ikke har slått gjennom med sin politikk i årets valgkamp, og at de nå vil gå gjennom valgresultatet og drøfte hva som gikk galt.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.