Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6f615dac492b0cdc9385081ee6c27400

Stiftelsen Frogner Menighetshus arrangerer bokmarked for sjuende gang

Inntekten fra markedet er med på å nedbetale gjelda til et av bygdas viktigste hus

Bedriftsrådgiver Jan Heitmann er koordinator for o mye av det som skjer i huset Han vil absolutt ikke framheve egen innsats på bekostning av alle de andre flittige sjelene som år etter år står på for å få redusert milliongjelda som sto igjen etter at huset ble totalrenovert fro noen år siden.

Alle som på en eller annen måte er måte er tilknyttet huset er skjønt enige om at investeringen den gang var vel anvendte penger. Huset rommer er bl.a. Frogner Menighetskontor. Det inneholder forsamlingslokaler som blir hyppig utleid til forskjellige formål, og det er blitt en base med mange muligheter for pensjonister. Ettersom Heitmann har god erfaring med organisering av frivillighetsarbeid holder gjerne fram Menighetshuset som et mønsterbruk. Gi folk tillit og ansvar , sier han . Dugnadsånden kommer nedenfra, og organiseringa må foregå på grasrotnivå. Hver i sær må finne sin plass og arbeide på sin måte for å nå målet.

På menighetshuset fins en onsdagsklubb stort sett for pensjonister og en husklubb der yngre mennesker er med. – Heitman medgir at det kan være vanskelig å engasjere yngre mennesker. Idretten har fått en fro stor plass i de unges tiværelse. For noen kan den virke som en tvungen ufrivillighet Å gjøre det godt i drett gir for mye status og prestisje.

Nå er det bokmarked og i løpet av to hektiske salgsdager skal flest mulig av flere en 10 000 bøker selges. Alt er sirlig ordnet etter emner, og her fins det mye fro alle typer bokormer. Og prisen er utrolig lav. Vi får håpe at dette ikke er et utrykk for at bøker generelt sett er priset lavt i folks bevissthet. Likevel regner Heitmann med at bokmarkedet vil gi mer bringe inn mer 30 000 kroner i kassa og dermed et tilsvarende kutt i gjelda.
Bokmarkedet er bare en av mange aktiviteter dugnadsgjengen er gang med i løpet av året, og Stiftelsen Frogner Menighetshus vil sørge for behørig annonsering neste gang de drar i gang trivselsfremmende tiltak i lokalmiljøet.

Lektor og bokorm, sjauer og konsulent - Lars Kolle står på for bokmarkedet

Andrea fant den rette boka

Prost Steinar Solbakken liker saftige historier  nordfra

Åsmund Lyhus plukker bøker til biblioteket på Bygdetunet

Kanskje til neste år

Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode