Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a3f2487f75d3bc5d3c0e68af628a08e4

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Det vil bli nedsatt et utvalg der brukergruppene og representanter fra kommunen skal finne fram tiltak for å øke inntjeningen av hallen. Bekterevsforeningen, som nyter godt av tilbudet på lørdager, vil delta i dette utvalget.

Lierhallen fikk 300 000 kroner årlig til styrking av driften i neste fire årsperiode. Det er ikke nok til å hindre helgestengning om ikke inntektene økes. I vedtaket står det at følgende: ”Det er i gangsatt en prosess for å se om hallen kan gjøres mer attraktiv og at de ulike brukergruppene kan bidra. Saken vurderes på nytt i løpet av 2011.

Drammenseren Per Larsen som er instruktør på lørdager i Lierhallen. – I utvalget må det tenkes kreativt. Det bør ligge til rette for at det oppvarmede bassenget kan brukes av langt flere mennesker. Larsen har mange ideer. Babysvømming i helgene i Svømmeklubbens regi ett av dem. Ett annet forslag er å legge til rette for at flere bruker badet etter en skitur. – Hva med å legge skiløypa mot Stoppen slik at skiløperne kan bruke badet med badstue og styrkerommet. Tenk hvor mye man får for inngangsbilletten hvis man tenker gratis bruk av det nyoppussete styrkerommet. Også er det jo gratis parkering, sier Larsen som har vært aktiv med slik trening siden 1975 –
I et helseperspektiv er tilbudene i helgene neste avgjørende. – Litt spøkefullt, kan vi kanskje si at vi reduserer presset på sykehjemssektoren i Lier, sier Larsen med referanse til at det må bygges nytt sykehjem i Lier.

Mer om Handlingsplanen:

Om kultur
Spørsmålet om kulturhus ble imidlertid forskjøvet til resultatet av anbudskonkurransen er kjent og vurdert i mars.

Korpsfolket er blitt hørt: 100 000 kroner ekstra til drift for hvert av de neste årene.

Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf snakket varmt om Barnas Stasjon, drevet av Blå Kors i Drammen. Det er et tilbud for barn i alderen 0-7 år i familier der det forkommer rus eller psykiske problemer. Lier støtter prosjektet med 125 000 kroner neste år. – Men målet er å gi 10 kroner pr innbygger, sa Heitmann. Fra 2012-2014 vil Lier kommune gi en årlig støtte på 250 000 kroner pr år.

Etter planen skal renholdsutgiftene reduseres med 1 million årlig fra 2012.

Målet er at sykefraværet skal reduseres. Det er beregnet at det utgjør en innsparing på 500 000 kroner i 2011 og 1 million årlig i perioden 2012-2014.

Investeringsbudsjettet
Nytt sykehjem: I budsjettet er det satt av 20 millioner for 2011 og 90 millioner for hvert av de to neste årene.

Det vil bli en reduksjon på 2 millioner årlig på veisektoren.

Stoppen skole oppgraderes for 1 million på grunn av flytting av Lier Voksenopplæring fra Hegg.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode