Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

I en epost til Liernett skriver Tonje Evju følgende:

- Kulturhus eller flerbrukshus er et stort økonomisk løft for kommunen. Utgiften er så stor at den vil gi konsekvenser for annen aktivitet

Likevel er jeg litt provosert over at debatten utelukkende har blitt til ” sykehjem og skole eller kulturhus”. Saken er mer enn det.

Jeg har lyst til å prøve å gi et innblikk i hvorfor jeg synes denne saken er vanskelig.

Økonomiske kostnader ved ikke å etablere et kulturhus:
Kommunen må finne andre egnede lokaler til rockeverkstedet på Hegg eller oppgradere lokalene slik at de tilfredsstiller, blant annet, pålagte brannforskrifter.

Kostnaden er estimert til omtrent 9 mil for oppgradering. Kostnader til andre egnede lokaler er ukjent.Kommunen må ut med ca 1.mil kroner i avviklingskostnader.

Det må finnes nye alternative løsninger for kulturskolen, som er i vekst. Kostnad ukjent.

Stedsutviklingsprosjektet, som Lier politikerne har sagt ja, mister en av grunnsteinene i utviklingen. Det er nedlagt mange millioner i dette prosjektet. Jeg oppgir ikke tall,da jeg ikke husker. Uansett er mye av disse utviklingspengene da sløst bort på lik linje med eksempelvis planene til Gullaug sykehus.

Økonomiske utfordringer ved å etablere et kulturhus:

Jeg er ingen tilhenger av OPS (offentlig, privat samarbeid). Jeg synes dette ligner veldig på den gang jeg leide kjøleskap hos Thon fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Da jeg hadde leid dette i mange nok år til å kunne kjøpe det måtte jeg betale 1/3 av hva kjøleskapet kostet nytt, mens jeg i leie allerede hadde betalt det 3-doble av hva et nytt kjøleskap kostet.

OPS løsningen går ut på at private bygger og eier kulturhuset, mens kommunen leier. Denne kostnaden går på driftbudsjettet. Kostnaden er 8,6 mil. i året, og selv om man dekker inn noe ved å flytte kommunale tjenester over i kulturhuset, så blir kostnaden 6 mil i året i nye utgifter. Dette er kostnader som kommunen er bundet til over mange år.

6 millioner er mye penger over driftbudsjettet. Dette tilsvarer omtrent 10 stillinger innen heldøgns omsorg eller omtrent kostnaden ved å ta opp et lån på 60 millioner.

Innsparingskrav innen skole og omsorg 2011 – 2013:
Grunnskole 18,5 mill. / tilsvarende ca. 33 stillinger.
Omsorg 24 mill. / tilsvarende ca. 30 stillinger

Det er helt klart at kostnadene ved å etablere et kulturhus er for store sett i lys av DAGENS økonomiske situasjon.

Flere dilemma knyttet til kulturhus eller ikke kulturhus:

Lier er desentralisert i forhold til aktiviteter. Skal vi eksempelvis ha flere små bibliotek med begrenset åpningstid, eller skal vi ha et større bibliotek med lang åpningstid, større utvalg og flere aktivitet knyttet til biblioteket?

Styrking av aktivitet i nærmiljøet må gå på bekostning av styrking av Lierbyen, eller motsatt. Vi kan ikke velge både/og.

Dersom leie i det nye kulturhuset er så dyrt at lokale amatører ikke har råd til å leie, er dette et vektig argument mot.
Uorganisert ungdom har få eller ingen tilbud i Lier, mens et kulturhus kan bli et lavterskeltilbud, som på sikt er økonomisk besparende.

Dersom Lier ikke bygger opp et eget senter, så vil vi på sikt ikke være noe midtpunkt mellom Asker og Drammen.

Dersom vi skal skaffe aktivitetsplasser til psykisk utviklingshemmede så koster en slik plass i Bergen 360.000,- pr. bruker pr. år.

Dersom flere av disse kan få tilbud om aktivitetsplasser ved kulturhuset vil de faktisk bidra med ”arbeid” og bli integrert på en god måte. Dette kan være en vinn-vinn løsning.

Dersom det skal etableres et eget eldresenter/ samlingssted i Lier blir det en ny utgift, som heller kunne vært knyttet til et kulturhus.
Vi mangler faktisk sentrale lokaler til større arrangementer i Lier. For meg det jo naturlig å nevne 1. mai, hvor vi ikke har lokaler som egner seg til musikk, taler, bespisning og hygge.

Dersom vi skal ha næringsutvikling i Lier må vi legge til rette. For å selge ”grønne Lier” vil et samlingssted i form av et kulturhus være den naturlige arena for at gartnerne i Lier kan selge sine produkter.

Dersom vi ikke gjør noen grep i forhold til boligbygging, som i stor grad er leiligheter for målgruppe 50 + og god økonomi, så vil dette medføre at det blir færre arbeidsføre i Lier.

Dersom vi ikke har tilbud til unge barnefamilier (barnefamilier ser jo gjerne på skole og tilbud til barna ved valg av bolig, samt plass) når de velger, så vil Lier om 20 år bestå av flere på pensjon og trygd enn det arbeidsføre kan bære. Det nytter ikke med fine sykehjem om vi ikke har sykepleiere som kan jobbe der.

Markaturer, fiske og ski er bra, og jeg liker Eiksetra, men jeg skal innrømme at jeg også liker å sitte ved papirbredden i Drammen med en kaffe, bare for å være der. Men jeg ville jo helst vært i Lier. Der er ikke den muligheten.

Så vil vel noen si at for Lierbyen har toget gått fra for lenge siden, og kanskje det gikk da vi tapte slaget om polet, eller da Liertoppen ble etablert? Dersom vi mener at vi vil ha et kommunesenter som består av mer enn Rådhuset, Kiwi, Rema og Rimi må vi gjøre noen grep. I disse dager har vi fått melding om at banken også forsvinner fra Lierbyen.

Jeg mener at et nei til kulturhus kan være nok et steg mot en utdøende Lierbyen!

For de som lurer på hva jeg egentlig mener:
Jeg tror ikke jeg har nok mot til å satse kommunens penger på kulturhus, men jeg er alvorlig bekymret for at jeg gjør feil valg med tanke på fremtiden.

8 kommentarer

Søndag 20. februar 2011 12:04: kulturarbeider
Det går an å være for kultur og et kulturhus i Lierbyen og å være mot den mastodonten som nå er på tegnebrettet. Si nei, ta et skritt tilbake og spør kulturarbeidere og publikum i Lier hva vi egentlig trenger. En stor sal som alene er kostnadsberegnet til 50 millioner trenger vi definitivt ikke!(sjekk bakgrunnsmaterialet fra kommunestyrets behandling november 2008).
Søndag 20. februar 2011 14:15: Svein H Trogstad
Hei
Er vel ikke helt enig med deg i alle dine betraktninger. Jeg som også bor i Lierbyen, som du gjør, ser ikke behovet for et kulturhus som jeg har oppfattet det. I allefall ikke der dette er planlagt bygget, med alle de ekstra kostnader dette medfører. Liker heller ikke ordet kulturhus.
Det vil jo bli bygget et nytt pleiehjem, forhåpentligvis i Lierbyen. Da burde det i den forbindelse være mulig å henge på et flerbrukshus der.
Vil da være mulig å ha felles kjøkken, cafe, ativitetsenter og også øvelseslokaler, møtelokaler, servicetilbud som fotdame, frisør osv.
Lierbyen ( indre område)er nå stort sett bebodd av eldre mennesker, rundt regnet en 200-300 stk. totalt. Har noe kontakt via Lierbyen aktivitetsenter, hvor det dessverre møte opp et fåtall. Det behov disse har, er at det på dagtid finnes et senter hvor de kan få rimelig middag, underholdning, prate sammen og trygghet. Skal et kulturhus med de dimmensjoner som nå er fremstilt og med de leiepriser som her måtte komme gå med overskudd, vil det her bli helt andre priser. Sjekker du litt rundt deg i andre kommuner som har kulturhus, ser du fort at de fleste kulturhus her må ha årlige overføringer av penger for å klare seg. Kanskje vi som bor i LIerbyen, vil ha det som vi har det nå. Vel noen flere butikker. Men, hva skulle de selge. Du som jeg, vet jo at det blitt forsøkt det meste.
Det sogner ca 3000 mennesker til Lierbyen, men de fleste vil jo ha variasjon av butikker før de handler og vi har jo heller ikke brukt de butikker som ble etablert her. Derfor bli de borte.
Nå er det tre matbutikker og det dekker jo det daglie behov. Vi har spennende butikker i og rundt det gamle samvirkelaget. Vi har fem spisesteder, som alle sliter med inntjening bensinstasjon.
Og vi har Liertoppen, som har kommet for å bli.
Har ingen tro på at et kulturhus har noe med stedsutvikling av Lierbyen å gjøre. Vet ikke hvem som har gravd frem det ordet. Og Tonje, hvem feirer lenger 1. mai i Norge med stor oppslutning. Jeg er 67 og det var min fars generasjon som gikk i tog og holdt store apeller.
Nå legger dere ned Sjåstad Ungdomsklubb som koster, var det 100.000 i året. Var ikke dette et sted for uorganisert ungdom. Er disse ungdommer mindre verdt enn de som er tiltenkt plass i kulturhuset.? Tror du disse vil tvangsflyttes til Lierbyen. Og slik vil det bli over hele Lier, uten tilskudd. Samtidig skal rundt 10 mill. i året dryppes ned på et kulturhus, hvor
"finkulturen" skal ha sitt hovedsete. Jeg er fortsatt styremedlem i Lierbyen Vel , Selv om vellet ligger i dvale. Og burde være programforpliktet til å ivre for dette kulturhuset, mener noen. Vi bør være realister og se at Lierbyen ikke er Liers navle. Selv det offentlige postkontor, vinmonopol og DNB Nor
ser det. Derfor flyttes DNB Nor fra Lierbyen til Vitbank hvor de har en større kundemasse.
Noe som først og fremst går utover de eldste i Lierbyen, som ikke bruker kort. Her burde Lier kommune bruke sin makt. Bruker ikke kommunen denne banken? Det er jo lett å skifte bank i dag.

Vi som bor (og arbeider) i Lierbyen bør heller jobbe med å gjøre Lierbyen til "ei grønn lunge" med miljøgater, beplantning, godt bomiljø og forhåpentligvis et flerbrukshus i tilknytning til pleiehjem på Hegg skole tomta. ( Når Hegg barneskole blir bygget ved Lier sykehus)
Vi har i Lierbyen lierdagene, brukthandel og julemesse på stasjonstorget og andre arrangementer i Rådhusparken. Da trekkes også massevis av folk til Lierbyen. Det burde være mulig å utvide dette.
Skal gml. Hegg skole omnrådet selges, vil også ballbanen/skøytebanen som er brukt av barn og ungdom forsvinne. Og dette er vel også kultur?
Og muligheten til å fiske og grille kan jo nå realiseres langs elvebredden i Lierbyen. Her er det og vil bli en flott strandpromenade med fiskeplasser. Kanske kunne dette markedsføres mer.
Jeg mener og tror at Lierbyen klarer seg utmerket uten et slott av et kuulturhus. ( Konf. tegning i Lierposten)
Jeg tror faktisk du er ening med meg, innerst inne??
Mandag 21. februar 2011 07:37: Truls Hallingstad
Kulturhuset på bussterminalen veies mot sykehjem, altså omsorg, og skole, og ettersom de fleste i Lier synes å mislike i alle fall plasseringen, synes kommunens primæroppgaver å veie tyngst i de fleste innbyggernes bevissthet. Lodd som kan legges på kulturhusets vektskål for å oppnå litt mer enn balanse, er entusiasme og, muligens, et valgprogram fra den tid da det neppe var kjent at bussterminalen skulle avgis til tomt, for en krone.
Søndag 27. februar 2011 01:07: Gunnar Nebell
Hvor i all verden har du fått det i fra at et kulturhus nærmest er et være eller ikke være for Lierbyen ? Til nå har sentrumsplanene for Lierbyen opp gjennom årene vært knyttet til boligutvikling, vinmonopol og nå et kulturhurhus for å skaffe liv på stedet. Hva om man virkelig begynte å tenke stedsutvikling ved å ta fatt i kommunens særegenheter. Hva med tiltak innen forskning og utvikling på områder vi er ledende i landet, eks bær, frukt og grønnsaker. Hva med å skape arbeidsplasser innen miljø, organisk matproduksjon etc, etc.V i trenger politikere som kan tenke stort, som tar initiativ overfor statlige organer, næringsliv og investorer for å få dette til. Istedet for å etablere et politisk luftslott med innhold som allerede dekkes opp av kommunesentra i Drammen, Asker og for den saks skyld Oslo, bør vi utvikle en attraktiv kommune med gode tjenester innenfor skole, helse, omsorg og fritidstilbud i levende lokalsamfunn. Det er dette som etterspørres i dag og i fremtiden.
Søndag 27. februar 2011 15:25: flygeren
Ordtaket "ondt skal ondt fordrive" rinner meg i hu når jeg leser forslaget om å erstatte kulturhuset som stedsutviklingsprosjekt med et enda større luftslott, forskning og utvikling og arbeidsplasser innen miljø, organisk matproduksjon i samarbeid med statlige organer, næringsliv og investorer. Jeg tror politikerne skal legge lista litt lavere, nemlig ved å bygge et nøkternt kulturhus med plass til bibliotek, kulturskole, rockeverksted, frivilligsentral, kulturkontor og med rom for det lokale kulturlivet. Det ligger i planene som forhåpentligvis blir vedtatt 8 mars. Men det forutsetter at politikerne leser planene for kulturhuset, og ikke lar seg forlede av folk som heller vil ha langt mer høytflyvende luftslott.
Søndag 27. februar 2011 17:12: Kulturarbeider
Kjære flyger!
Det hjelper ikke at du, kultursjefen eller andre til stadighet forteller oss oss andre at det planlagte kulturhuset er nøkternt! En storsal med plass til over 400 publikummere er det bare Bjørn Eidsvåg som klarer å fylle (kanskje noen av kirkekonsertene klarer det samme, men jeg antar at for eksempel Hennummusikken fortsatt vil ha sine julekonserter i Tranby kirke?). Det kan vel også tenkes at en og annen jubileumskonsert vil prøve å leie en så stor sal, men undertegnede som har sett svært mange av de konsertene som arrangeres rundt om i bygda, vet at korpsene og korene er svært godt fornøyd om de greier å få inn på 200 publikummere! Nå hevder forkjemperne at det lokale næringsliv etterspør en slik arena, men er det i det hele tatt gjort en spørreundersøkelse om dette, eller er dette nok et "nøkternt" overslag?
Søndag 27. februar 2011 21:01: flygeren
Kjære "kultur(mot)arbeider".
Ettersom du og mange andre motstandere av kulturhuset ikke evner å se annet enn at det er et voldsomt problem at storsalen har 400 sitteplasser, så kan du kanskje fortelle Liernetts lesere hvor liten storsalen måtte vært for at du og dine likesinnede skulle vært for kulturhuset? 300 sitteplasser, som var forslaget før kommunestyret økte romprogrammet til 400 plasser? 200, som du øyensynlig mener er det maksimale som er mulig å samle til et arrangment i kommunen du jobber som kulturarbeider? Eller ville du lagt lista enda lavere, til 100, 50 eller kanskje 20? Eller er du i mot at det skal bygges noe som helst i Lierbyen, uansett størrelse på storsalen?
Søndag 27. februar 2011 22:25: Kulturforarbeider
Først en faktaopplysning: Storsalen er kostnadsberegnet til minst 48 millioner kroner. Så til ditt spørsmål. Etter min mening trengs det ikke en stor sal i det hele tatt! Det man kunne ha bygd er en blackbox-scene med et teleskopamfi til 200 publikummere. Man bør la kulturskolen få tilrettelagte lokaler i et kulturhus. En samlokalisering i nåværende eller planlagte skolelokaler er ikke hensiktsmessig. Biblioteket kunne få nye lokaler på grunnplan i et nytt bygg, og jeg er sikker på at man ville få en rekke synergieffekter ved samlokalisering av enn rekke av de virksomheter som er planlagt flyttet inn i et nytt hus. Rockeverkstedet burde også få bedre og tryggere lokaler enn de har i dag. Vinkelbygget (den gamle stallbygningen syd for Meieriet) har jeg hørt er blitt foreslått og ville passet glimrende! Så du skjønner det "Flyger" at det går an å være mot kulturhuset, men for et kulturhus.

Flere saker fra arkivet

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett