Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 829e357e97bd02f8d9ec80450551074c

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

I en epost til Liernett skriver Tonje Evju følgende:

- Kulturhus eller flerbrukshus er et stort økonomisk løft for kommunen. Utgiften er så stor at den vil gi konsekvenser for annen aktivitet

Likevel er jeg litt provosert over at debatten utelukkende har blitt til ” sykehjem og skole eller kulturhus”. Saken er mer enn det.

Jeg har lyst til å prøve å gi et innblikk i hvorfor jeg synes denne saken er vanskelig.

Økonomiske kostnader ved ikke å etablere et kulturhus:
Kommunen må finne andre egnede lokaler til rockeverkstedet på Hegg eller oppgradere lokalene slik at de tilfredsstiller, blant annet, pålagte brannforskrifter.

Kostnaden er estimert til omtrent 9 mil for oppgradering. Kostnader til andre egnede lokaler er ukjent.Kommunen må ut med ca 1.mil kroner i avviklingskostnader.

Det må finnes nye alternative løsninger for kulturskolen, som er i vekst. Kostnad ukjent.

Stedsutviklingsprosjektet, som Lier politikerne har sagt ja, mister en av grunnsteinene i utviklingen. Det er nedlagt mange millioner i dette prosjektet. Jeg oppgir ikke tall,da jeg ikke husker. Uansett er mye av disse utviklingspengene da sløst bort på lik linje med eksempelvis planene til Gullaug sykehus.

Økonomiske utfordringer ved å etablere et kulturhus:

Jeg er ingen tilhenger av OPS (offentlig, privat samarbeid). Jeg synes dette ligner veldig på den gang jeg leide kjøleskap hos Thon fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Da jeg hadde leid dette i mange nok år til å kunne kjøpe det måtte jeg betale 1/3 av hva kjøleskapet kostet nytt, mens jeg i leie allerede hadde betalt det 3-doble av hva et nytt kjøleskap kostet.

OPS løsningen går ut på at private bygger og eier kulturhuset, mens kommunen leier. Denne kostnaden går på driftbudsjettet. Kostnaden er 8,6 mil. i året, og selv om man dekker inn noe ved å flytte kommunale tjenester over i kulturhuset, så blir kostnaden 6 mil i året i nye utgifter. Dette er kostnader som kommunen er bundet til over mange år.

6 millioner er mye penger over driftbudsjettet. Dette tilsvarer omtrent 10 stillinger innen heldøgns omsorg eller omtrent kostnaden ved å ta opp et lån på 60 millioner.

Innsparingskrav innen skole og omsorg 2011 – 2013:
Grunnskole 18,5 mill. / tilsvarende ca. 33 stillinger.
Omsorg 24 mill. / tilsvarende ca. 30 stillinger

Det er helt klart at kostnadene ved å etablere et kulturhus er for store sett i lys av DAGENS økonomiske situasjon.

Flere dilemma knyttet til kulturhus eller ikke kulturhus:

Lier er desentralisert i forhold til aktiviteter. Skal vi eksempelvis ha flere små bibliotek med begrenset åpningstid, eller skal vi ha et større bibliotek med lang åpningstid, større utvalg og flere aktivitet knyttet til biblioteket?

Styrking av aktivitet i nærmiljøet må gå på bekostning av styrking av Lierbyen, eller motsatt. Vi kan ikke velge både/og.

Dersom leie i det nye kulturhuset er så dyrt at lokale amatører ikke har råd til å leie, er dette et vektig argument mot.
Uorganisert ungdom har få eller ingen tilbud i Lier, mens et kulturhus kan bli et lavterskeltilbud, som på sikt er økonomisk besparende.

Dersom Lier ikke bygger opp et eget senter, så vil vi på sikt ikke være noe midtpunkt mellom Asker og Drammen.

Dersom vi skal skaffe aktivitetsplasser til psykisk utviklingshemmede så koster en slik plass i Bergen 360.000,- pr. bruker pr. år.

Dersom flere av disse kan få tilbud om aktivitetsplasser ved kulturhuset vil de faktisk bidra med ”arbeid” og bli integrert på en god måte. Dette kan være en vinn-vinn løsning.

Dersom det skal etableres et eget eldresenter/ samlingssted i Lier blir det en ny utgift, som heller kunne vært knyttet til et kulturhus.
Vi mangler faktisk sentrale lokaler til større arrangementer i Lier. For meg det jo naturlig å nevne 1. mai, hvor vi ikke har lokaler som egner seg til musikk, taler, bespisning og hygge.

Dersom vi skal ha næringsutvikling i Lier må vi legge til rette. For å selge ”grønne Lier” vil et samlingssted i form av et kulturhus være den naturlige arena for at gartnerne i Lier kan selge sine produkter.

Dersom vi ikke gjør noen grep i forhold til boligbygging, som i stor grad er leiligheter for målgruppe 50 + og god økonomi, så vil dette medføre at det blir færre arbeidsføre i Lier.

Dersom vi ikke har tilbud til unge barnefamilier (barnefamilier ser jo gjerne på skole og tilbud til barna ved valg av bolig, samt plass) når de velger, så vil Lier om 20 år bestå av flere på pensjon og trygd enn det arbeidsføre kan bære. Det nytter ikke med fine sykehjem om vi ikke har sykepleiere som kan jobbe der.

Markaturer, fiske og ski er bra, og jeg liker Eiksetra, men jeg skal innrømme at jeg også liker å sitte ved papirbredden i Drammen med en kaffe, bare for å være der. Men jeg ville jo helst vært i Lier. Der er ikke den muligheten.

Så vil vel noen si at for Lierbyen har toget gått fra for lenge siden, og kanskje det gikk da vi tapte slaget om polet, eller da Liertoppen ble etablert? Dersom vi mener at vi vil ha et kommunesenter som består av mer enn Rådhuset, Kiwi, Rema og Rimi må vi gjøre noen grep. I disse dager har vi fått melding om at banken også forsvinner fra Lierbyen.

Jeg mener at et nei til kulturhus kan være nok et steg mot en utdøende Lierbyen!

For de som lurer på hva jeg egentlig mener:
Jeg tror ikke jeg har nok mot til å satse kommunens penger på kulturhus, men jeg er alvorlig bekymret for at jeg gjør feil valg med tanke på fremtiden.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 20. februar 2011 12:04: kulturarbeider
Det går an å være for kultur og et kulturhus i Lierbyen og å være mot den mastodonten som nå er på tegnebrettet. Si nei, ta et skritt tilbake og spør kulturarbeidere og publikum i Lier hva vi egentlig trenger. En stor sal som alene er kostnadsberegnet til 50 millioner trenger vi definitivt ikke!(sjekk bakgrunnsmaterialet fra kommunestyrets behandling november 2008).
Søndag 20. februar 2011 14:15: Svein H Trogstad
Hei
Er vel ikke helt enig med deg i alle dine betraktninger. Jeg som også bor i Lierbyen, som du gjør, ser ikke behovet for et kulturhus som jeg har oppfattet det. I allefall ikke der dette er planlagt bygget, med alle de ekstra kostnader dette medfører. Liker heller ikke ordet kulturhus.
Det vil jo bli bygget et nytt pleiehjem, forhåpentligvis i Lierbyen. Da burde det i den forbindelse være mulig å henge på et flerbrukshus der.
Vil da være mulig å ha felles kjøkken, cafe, ativitetsenter og også øvelseslokaler, møtelokaler, servicetilbud som fotdame, frisør osv.
Lierbyen ( indre område)er nå stort sett bebodd av eldre mennesker, rundt regnet en 200-300 stk. totalt. Har noe kontakt via Lierbyen aktivitetsenter, hvor det dessverre møte opp et fåtall. Det behov disse har, er at det på dagtid finnes et senter hvor de kan få rimelig middag, underholdning, prate sammen og trygghet. Skal et kulturhus med de dimmensjoner som nå er fremstilt og med de leiepriser som her måtte komme gå med overskudd, vil det her bli helt andre priser. Sjekker du litt rundt deg i andre kommuner som har kulturhus, ser du fort at de fleste kulturhus her må ha årlige overføringer av penger for å klare seg. Kanskje vi som bor i LIerbyen, vil ha det som vi har det nå. Vel noen flere butikker. Men, hva skulle de selge. Du som jeg, vet jo at det blitt forsøkt det meste.
Det sogner ca 3000 mennesker til Lierbyen, men de fleste vil jo ha variasjon av butikker før de handler og vi har jo heller ikke brukt de butikker som ble etablert her. Derfor bli de borte.
Nå er det tre matbutikker og det dekker jo det daglie behov. Vi har spennende butikker i og rundt det gamle samvirkelaget. Vi har fem spisesteder, som alle sliter med inntjening bensinstasjon.
Og vi har Liertoppen, som har kommet for å bli.
Har ingen tro på at et kulturhus har noe med stedsutvikling av Lierbyen å gjøre. Vet ikke hvem som har gravd frem det ordet. Og Tonje, hvem feirer lenger 1. mai i Norge med stor oppslutning. Jeg er 67 og det var min fars generasjon som gikk i tog og holdt store apeller.
Nå legger dere ned Sjåstad Ungdomsklubb som koster, var det 100.000 i året. Var ikke dette et sted for uorganisert ungdom. Er disse ungdommer mindre verdt enn de som er tiltenkt plass i kulturhuset.? Tror du disse vil tvangsflyttes til Lierbyen. Og slik vil det bli over hele Lier, uten tilskudd. Samtidig skal rundt 10 mill. i året dryppes ned på et kulturhus, hvor
"finkulturen" skal ha sitt hovedsete. Jeg er fortsatt styremedlem i Lierbyen Vel , Selv om vellet ligger i dvale. Og burde være programforpliktet til å ivre for dette kulturhuset, mener noen. Vi bør være realister og se at Lierbyen ikke er Liers navle. Selv det offentlige postkontor, vinmonopol og DNB Nor
ser det. Derfor flyttes DNB Nor fra Lierbyen til Vitbank hvor de har en større kundemasse.
Noe som først og fremst går utover de eldste i Lierbyen, som ikke bruker kort. Her burde Lier kommune bruke sin makt. Bruker ikke kommunen denne banken? Det er jo lett å skifte bank i dag.

Vi som bor (og arbeider) i Lierbyen bør heller jobbe med å gjøre Lierbyen til "ei grønn lunge" med miljøgater, beplantning, godt bomiljø og forhåpentligvis et flerbrukshus i tilknytning til pleiehjem på Hegg skole tomta. ( Når Hegg barneskole blir bygget ved Lier sykehus)
Vi har i Lierbyen lierdagene, brukthandel og julemesse på stasjonstorget og andre arrangementer i Rådhusparken. Da trekkes også massevis av folk til Lierbyen. Det burde være mulig å utvide dette.
Skal gml. Hegg skole omnrådet selges, vil også ballbanen/skøytebanen som er brukt av barn og ungdom forsvinne. Og dette er vel også kultur?
Og muligheten til å fiske og grille kan jo nå realiseres langs elvebredden i Lierbyen. Her er det og vil bli en flott strandpromenade med fiskeplasser. Kanske kunne dette markedsføres mer.
Jeg mener og tror at Lierbyen klarer seg utmerket uten et slott av et kuulturhus. ( Konf. tegning i Lierposten)
Jeg tror faktisk du er ening med meg, innerst inne??
Mandag 21. februar 2011 07:37: Truls Hallingstad
Kulturhuset på bussterminalen veies mot sykehjem, altså omsorg, og skole, og ettersom de fleste i Lier synes å mislike i alle fall plasseringen, synes kommunens primæroppgaver å veie tyngst i de fleste innbyggernes bevissthet. Lodd som kan legges på kulturhusets vektskål for å oppnå litt mer enn balanse, er entusiasme og, muligens, et valgprogram fra den tid da det neppe var kjent at bussterminalen skulle avgis til tomt, for en krone.
Søndag 27. februar 2011 01:07: Gunnar Nebell
Hvor i all verden har du fått det i fra at et kulturhus nærmest er et være eller ikke være for Lierbyen ? Til nå har sentrumsplanene for Lierbyen opp gjennom årene vært knyttet til boligutvikling, vinmonopol og nå et kulturhurhus for å skaffe liv på stedet. Hva om man virkelig begynte å tenke stedsutvikling ved å ta fatt i kommunens særegenheter. Hva med tiltak innen forskning og utvikling på områder vi er ledende i landet, eks bær, frukt og grønnsaker. Hva med å skape arbeidsplasser innen miljø, organisk matproduksjon etc, etc.V i trenger politikere som kan tenke stort, som tar initiativ overfor statlige organer, næringsliv og investorer for å få dette til. Istedet for å etablere et politisk luftslott med innhold som allerede dekkes opp av kommunesentra i Drammen, Asker og for den saks skyld Oslo, bør vi utvikle en attraktiv kommune med gode tjenester innenfor skole, helse, omsorg og fritidstilbud i levende lokalsamfunn. Det er dette som etterspørres i dag og i fremtiden.
Søndag 27. februar 2011 15:25: flygeren
Ordtaket "ondt skal ondt fordrive" rinner meg i hu når jeg leser forslaget om å erstatte kulturhuset som stedsutviklingsprosjekt med et enda større luftslott, forskning og utvikling og arbeidsplasser innen miljø, organisk matproduksjon i samarbeid med statlige organer, næringsliv og investorer. Jeg tror politikerne skal legge lista litt lavere, nemlig ved å bygge et nøkternt kulturhus med plass til bibliotek, kulturskole, rockeverksted, frivilligsentral, kulturkontor og med rom for det lokale kulturlivet. Det ligger i planene som forhåpentligvis blir vedtatt 8 mars. Men det forutsetter at politikerne leser planene for kulturhuset, og ikke lar seg forlede av folk som heller vil ha langt mer høytflyvende luftslott.
Søndag 27. februar 2011 17:12: Kulturarbeider
Kjære flyger!
Det hjelper ikke at du, kultursjefen eller andre til stadighet forteller oss oss andre at det planlagte kulturhuset er nøkternt! En storsal med plass til over 400 publikummere er det bare Bjørn Eidsvåg som klarer å fylle (kanskje noen av kirkekonsertene klarer det samme, men jeg antar at for eksempel Hennummusikken fortsatt vil ha sine julekonserter i Tranby kirke?). Det kan vel også tenkes at en og annen jubileumskonsert vil prøve å leie en så stor sal, men undertegnede som har sett svært mange av de konsertene som arrangeres rundt om i bygda, vet at korpsene og korene er svært godt fornøyd om de greier å få inn på 200 publikummere! Nå hevder forkjemperne at det lokale næringsliv etterspør en slik arena, men er det i det hele tatt gjort en spørreundersøkelse om dette, eller er dette nok et "nøkternt" overslag?
Søndag 27. februar 2011 21:01: flygeren
Kjære "kultur(mot)arbeider".
Ettersom du og mange andre motstandere av kulturhuset ikke evner å se annet enn at det er et voldsomt problem at storsalen har 400 sitteplasser, så kan du kanskje fortelle Liernetts lesere hvor liten storsalen måtte vært for at du og dine likesinnede skulle vært for kulturhuset? 300 sitteplasser, som var forslaget før kommunestyret økte romprogrammet til 400 plasser? 200, som du øyensynlig mener er det maksimale som er mulig å samle til et arrangment i kommunen du jobber som kulturarbeider? Eller ville du lagt lista enda lavere, til 100, 50 eller kanskje 20? Eller er du i mot at det skal bygges noe som helst i Lierbyen, uansett størrelse på storsalen?
Søndag 27. februar 2011 22:25: Kulturforarbeider
Først en faktaopplysning: Storsalen er kostnadsberegnet til minst 48 millioner kroner. Så til ditt spørsmål. Etter min mening trengs det ikke en stor sal i det hele tatt! Det man kunne ha bygd er en blackbox-scene med et teleskopamfi til 200 publikummere. Man bør la kulturskolen få tilrettelagte lokaler i et kulturhus. En samlokalisering i nåværende eller planlagte skolelokaler er ikke hensiktsmessig. Biblioteket kunne få nye lokaler på grunnplan i et nytt bygg, og jeg er sikker på at man ville få en rekke synergieffekter ved samlokalisering av enn rekke av de virksomheter som er planlagt flyttet inn i et nytt hus. Rockeverkstedet burde også få bedre og tryggere lokaler enn de har i dag. Vinkelbygget (den gamle stallbygningen syd for Meieriet) har jeg hørt er blitt foreslått og ville passet glimrende! Så du skjønner det "Flyger" at det går an å være mot kulturhuset, men for et kulturhus.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode