Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Det kan bli et felles møtested for, nær sagt all slags kultur, i første rekke et møtested for liungene med deres mangfoldige kultur, men også et sted der kultur og kulturpersonligheter utenfra endelig kan finne et stoppested, i stedet for å reise forbi, til Drammen og eller andre større sentra, der det er mulig vise seg fram. Lier er noe mer enn jordbær, epler og et gjennomfartskommune for E-18 ---

Vi har Bygdetunet, aulaer både på Stoppen og i Sylling. Disse har vært verdifulle og vist at de fyller sine funksjoner, men ingen av dem har en lokalisering og en plassering som ville kunne virke nok samlende. Tusenårsstedet Bygdetunet kan ikke forvente at ungdom i hopetall finner veien dit, når de årlige tradisjonelle arrangementene går av stabelen. Og verken Aulaen på St Hallvard vel kilometeren unna kommunegrensa, eller Aulaen i Sylling vil aldri være noe alternativ å satse på, med unntak av enkeltarrangementer tilknyttet skolene og lokalmiljøet. Skoleanleggene på Stoppen, selv med den snart tomme ungdomsskolen vil ikke løse kulturkommunen Liers behov.

Det var underlig at så få av medlemmene av Tjenesteutvalget på novembermøtet i den grad ikke så hva som stod på spill. Vi synes det var modig av flertallet i Formannskapet å ha mot til å fullføre løpet, i motsetning til flertallet i Tjenesteutvalget som var i ferd med så sende saken ut på en ny ørkenvandring. Det virker som de tyngste kulturpolitikerne befinner seg i Formannskapet. Og det skal tilhengerne av et nytt flerbrukshus være glad for, spesielt etter at ”Kulturutvalget” (Kultur- oppvekst- og undervisningsutvalget) ble slukt av det store Tjenesteutvalget og gjort konturløst --

De unge rockerne på Musikkverkstedet på Hegg Gamle skole blir vel snart kastet ut av på grunn av mangelen på brannsikkerhet. Kulturskolen fortjener langt bedre vilkår i form av bedre øvingslokaler og større plass. Biblioteket, Frivillighetssentralen, Eldresenteret og andre virksomheter er sosialt samlende og virker som lim liungene mellom. Og hva med å legge til rette for et Vitensenter? Drammen ønsker seg et Vitensenter. Hvis Vitensenteret i Drammen kommer på plass vil dette trekke Liers barn og ungdom til Drammen. Derfor legg til rette for et Vitensenter! Dette kan skape et virkelig løft for Lierbyen.

Da venstrepolitikerne, først ved Tove Sæteren, så ved Aud Vogt Johansen lanserte kulturaksen, inklusiv et framtidig kulturhus en del år siden, ble dette avvist høflig -- Men for et par år siden fikk den uoppslitelige entusiastiske Nina E. Johnsen støtte av tungvekteren i lokalpolitikken, Høyre som programfestet kultursatsinga i form av et flerbrukshus før siste valg. Denne viktige saken fikk dermed virkelig et kraftig puff framover. Med et vedtak om å fullføre kulturaksen tirsdag kveld vil den tapte polsaken være som en parentes å regne for Samarbeidsforum for ”Stedsutvikling Lierbyen”. Og denne gruppen sammen med Kulturrådet, som representerer åtte musikkgrupper, fem kor og to teatergrupper, har jobbet idealistisk, ved hjelp av solide, saklige argumenter.

Nå er tiden moden. Løsningen er i hvert fall ikke å bygge Flerbrukshuset i tilknytning til barneskolen på Hegg. En lokalisering dit vil kunne skape enda mer trafikkaos enn det er i dag ---

Meierigårdens beliggenhet er derimot gunstig med buss-stoppen og en relativ stor parkeringsplass sør for Gamle Stasjon

Av økonomiske hensyn kan det være ”fornuftig å senke ambisjonsnivået noe når det gjelder størrelse på scene- og sal”, som en av kommunestyrets medlemmer utrykte overfor Liernett i dag.

Med en stipulert kostnad på seks millioner kroner har vi veldig stor forståelse for bekymringen, som mandagens opprop fra personer med mange års erfaring i Lierkulturen uttrykker. Det er svært viktig at kulturbevilgningene ikke blir reduserte, til skade for det som skjer på andre arenaer i Lier. På det åpne møtet i høst kom det fram at Lier ikke er i front med hensyn til avsatte midler til kultur, sammenlignet med kommuner med tilsvarende folketall. Det kan vi gjøre noe med nå, ved at midler til flerbrukshuset blir en ekstra satsing på kulturlivet.

Skal man makte dette kulturløftet, må man være langt nøyere med de store investeringer. Vi er enige med Arbeiderpartiet, som mente at man kunne spare betydelige beløp på det nye skoleanlegget på Høvik ved å utnytte Lierhallen. Det må ha vært en grov tabbe og ikke lytte til kommunes eget idrettsråd og fagfolkene i Idrettskretsen. Med Ap s og idrettsbevegelsens løsninger er det mye som tyder på sparte beløp her ville utgjøre ”husleia” for mer enn et par år for Flerbrukshuset –

Vi tror en OPS – løsning er eneste mulighet for å gi oss det bygget vi trenger i Lierbyen. Oslo kommune har i flere år benyttet seg OPS finansiering av skoler, som eksempelvis Røa skole og Persbråten skole.

Kulturhus og skoler har det til felles at det er stor påkjenning og slitasje på bygget. Dette er et viktig poeng for å velge OPS. Vi ser det som den beste mulighet å gjøre et vedtak for framtida ved å velge en OPS - løsning. Kommunen sliper unna et vedlikehold de første 25 årene. Et eksempel på manglende årlig vedlikehold og oppfølging er Tranby skole. Etter 25 - 30 år måtte den renoveres for betydelige beløp og hva kostet ikke Sylling skole?

Debatten har vært heftig på mange områder, ikke minst her på Liernett. Nå er det opp til de folkevalgte å bestemme seg. Nå gjelder det å tenke mange år framover før man går til avstemming ---

Kulturhus

3 kommentarer

Tirsdag 3. februar 2009 07:09: Liung 1
Engasjerende og klokt fra Almaas. Likevel beholder jeg inntrykket av at kulturhuset i Lierbyen er en status- og følelsessak som ikke er skikkelig utredet og hvor de folkevalgte ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt over konsekvensene, spesielt for øvrige kulturtiltak i bygda.

Men jeg er kanskje den eneste som er usikker på om kulturhuset virkelig vil løfte Lierkulturen, eller om det blir en "gjøkunge" som tar næringen fra mange av de kulturtiltakene som i dag knapt nok har hodet over vannet.
Torsdag 5. mars 2009 18:43: Lierbyen beboer
Det blir sagt at det planlagte kulturhuset blir et positivt løft for Lierbyen! En rekke oppegående og velformulerende kulturpersonligheter og et flertall av våre folkevalgte mener i alle fall det. Men, hvem skal bruke kulturhuset og når i døgnet vil det bli brukt?
Jeg ser bort fra de kommunale tjenester som skal flyttes dit. De finnes jo allerede, noe sprett riktignok, i Lierbyen. De kan umulig gi noen økt tilstrømning.
Arbeidsføre og skolelever kommer vel neppe til å bruke lokaler i kulturhuset før etter kl. 18. Det er jo på den tiden at skolene i Lier står tomme. Rent økonomisk burde det jo være bedre at korps osv. fortsatt brukte disse lokalene på kveldstid til øvelser.
Samtidig er det kanskje ledig kapasitet på Haugestad, Hegsbro, Menighetshus og i den gamle meierigården, hvis det er Lierbyen som skal være et møtested. På dagtid blir det da pensjonister, uføre og arbeidsledige som vil bruke kulturhuset. Tror noen, at disse vil pendle til Lierbyen for å møtes på et aktivitetssenter. Hva er det som skal løftes i Lierbyen? De få butikkene (bortsett fra mat) stenger jo kl. 14-16. Og stengt på søndagene. Hvem skal løftet være for? Toget? Brukthandelen?
Jeg leser om hvor mange tilskuere som møter opp på kultur konserter og blir jeg betenkt, når det er snakk om en sal til 400 mennesker. Eller når kulturhuset er stipulert til et besøksantall på 150.000 i året. Jeg tror faktisk at betydningen av et kulturhus for hele Lier i Lierbyen, er betydelig overvurdert.
Det bør ikke være slik at de som har musikk eller teater som hobby, her skal få gjennomslag for sine særinteresser. Jeg vil også være egoist!
Vi som bor i Lierbyen vil ha vårt eget grendehus, slik som de har i de fleste av Liers andre grender. Et flerbrukshus tilpasset de 3000 som bor i Lierbyen området. Og, dette bør bygges på gamle Hegg skole tomta. Dette kan sikkert bygges over samme lest, som det som er nevnt som OPS løsning.
Torsdag 12. mars 2009 15:06: o
Kanskje rockerne på gamle Hegg skole, helst vil være der de er. Er det noen som har spurt de unge?
På gamle Hegg skole kan de jo klare seg selv, uten innblanding. Brannsikringen må det vel kunne blitt gjort noe med.

Flere saker fra arkivet

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.