Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 637e13cb333881b57ab0373f0dd3bfed

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Det kan bli et felles møtested for, nær sagt all slags kultur, i første rekke et møtested for liungene med deres mangfoldige kultur, men også et sted der kultur og kulturpersonligheter utenfra endelig kan finne et stoppested, i stedet for å reise forbi, til Drammen og eller andre større sentra, der det er mulig vise seg fram. Lier er noe mer enn jordbær, epler og et gjennomfartskommune for E-18 ---

Vi har Bygdetunet, aulaer både på Stoppen og i Sylling. Disse har vært verdifulle og vist at de fyller sine funksjoner, men ingen av dem har en lokalisering og en plassering som ville kunne virke nok samlende. Tusenårsstedet Bygdetunet kan ikke forvente at ungdom i hopetall finner veien dit, når de årlige tradisjonelle arrangementene går av stabelen. Og verken Aulaen på St Hallvard vel kilometeren unna kommunegrensa, eller Aulaen i Sylling vil aldri være noe alternativ å satse på, med unntak av enkeltarrangementer tilknyttet skolene og lokalmiljøet. Skoleanleggene på Stoppen, selv med den snart tomme ungdomsskolen vil ikke løse kulturkommunen Liers behov.

Det var underlig at så få av medlemmene av Tjenesteutvalget på novembermøtet i den grad ikke så hva som stod på spill. Vi synes det var modig av flertallet i Formannskapet å ha mot til å fullføre løpet, i motsetning til flertallet i Tjenesteutvalget som var i ferd med så sende saken ut på en ny ørkenvandring. Det virker som de tyngste kulturpolitikerne befinner seg i Formannskapet. Og det skal tilhengerne av et nytt flerbrukshus være glad for, spesielt etter at ”Kulturutvalget” (Kultur- oppvekst- og undervisningsutvalget) ble slukt av det store Tjenesteutvalget og gjort konturløst --

De unge rockerne på Musikkverkstedet på Hegg Gamle skole blir vel snart kastet ut av på grunn av mangelen på brannsikkerhet. Kulturskolen fortjener langt bedre vilkår i form av bedre øvingslokaler og større plass. Biblioteket, Frivillighetssentralen, Eldresenteret og andre virksomheter er sosialt samlende og virker som lim liungene mellom. Og hva med å legge til rette for et Vitensenter? Drammen ønsker seg et Vitensenter. Hvis Vitensenteret i Drammen kommer på plass vil dette trekke Liers barn og ungdom til Drammen. Derfor legg til rette for et Vitensenter! Dette kan skape et virkelig løft for Lierbyen.

Da venstrepolitikerne, først ved Tove Sæteren, så ved Aud Vogt Johansen lanserte kulturaksen, inklusiv et framtidig kulturhus en del år siden, ble dette avvist høflig -- Men for et par år siden fikk den uoppslitelige entusiastiske Nina E. Johnsen støtte av tungvekteren i lokalpolitikken, Høyre som programfestet kultursatsinga i form av et flerbrukshus før siste valg. Denne viktige saken fikk dermed virkelig et kraftig puff framover. Med et vedtak om å fullføre kulturaksen tirsdag kveld vil den tapte polsaken være som en parentes å regne for Samarbeidsforum for ”Stedsutvikling Lierbyen”. Og denne gruppen sammen med Kulturrådet, som representerer åtte musikkgrupper, fem kor og to teatergrupper, har jobbet idealistisk, ved hjelp av solide, saklige argumenter.

Nå er tiden moden. Løsningen er i hvert fall ikke å bygge Flerbrukshuset i tilknytning til barneskolen på Hegg. En lokalisering dit vil kunne skape enda mer trafikkaos enn det er i dag ---

Meierigårdens beliggenhet er derimot gunstig med buss-stoppen og en relativ stor parkeringsplass sør for Gamle Stasjon

Av økonomiske hensyn kan det være ”fornuftig å senke ambisjonsnivået noe når det gjelder størrelse på scene- og sal”, som en av kommunestyrets medlemmer utrykte overfor Liernett i dag.

Med en stipulert kostnad på seks millioner kroner har vi veldig stor forståelse for bekymringen, som mandagens opprop fra personer med mange års erfaring i Lierkulturen uttrykker. Det er svært viktig at kulturbevilgningene ikke blir reduserte, til skade for det som skjer på andre arenaer i Lier. På det åpne møtet i høst kom det fram at Lier ikke er i front med hensyn til avsatte midler til kultur, sammenlignet med kommuner med tilsvarende folketall. Det kan vi gjøre noe med nå, ved at midler til flerbrukshuset blir en ekstra satsing på kulturlivet.

Skal man makte dette kulturløftet, må man være langt nøyere med de store investeringer. Vi er enige med Arbeiderpartiet, som mente at man kunne spare betydelige beløp på det nye skoleanlegget på Høvik ved å utnytte Lierhallen. Det må ha vært en grov tabbe og ikke lytte til kommunes eget idrettsråd og fagfolkene i Idrettskretsen. Med Ap s og idrettsbevegelsens løsninger er det mye som tyder på sparte beløp her ville utgjøre ”husleia” for mer enn et par år for Flerbrukshuset –

Vi tror en OPS – løsning er eneste mulighet for å gi oss det bygget vi trenger i Lierbyen. Oslo kommune har i flere år benyttet seg OPS finansiering av skoler, som eksempelvis Røa skole og Persbråten skole.

Kulturhus og skoler har det til felles at det er stor påkjenning og slitasje på bygget. Dette er et viktig poeng for å velge OPS. Vi ser det som den beste mulighet å gjøre et vedtak for framtida ved å velge en OPS - løsning. Kommunen sliper unna et vedlikehold de første 25 årene. Et eksempel på manglende årlig vedlikehold og oppfølging er Tranby skole. Etter 25 - 30 år måtte den renoveres for betydelige beløp og hva kostet ikke Sylling skole?

Debatten har vært heftig på mange områder, ikke minst her på Liernett. Nå er det opp til de folkevalgte å bestemme seg. Nå gjelder det å tenke mange år framover før man går til avstemming ---

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 3. februar 2009 07:09: Liung 1
Engasjerende og klokt fra Almaas. Likevel beholder jeg inntrykket av at kulturhuset i Lierbyen er en status- og følelsessak som ikke er skikkelig utredet og hvor de folkevalgte ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt over konsekvensene, spesielt for øvrige kulturtiltak i bygda.

Men jeg er kanskje den eneste som er usikker på om kulturhuset virkelig vil løfte Lierkulturen, eller om det blir en "gjøkunge" som tar næringen fra mange av de kulturtiltakene som i dag knapt nok har hodet over vannet.
Torsdag 5. mars 2009 18:43: Lierbyen beboer
Det blir sagt at det planlagte kulturhuset blir et positivt løft for Lierbyen! En rekke oppegående og velformulerende kulturpersonligheter og et flertall av våre folkevalgte mener i alle fall det. Men, hvem skal bruke kulturhuset og når i døgnet vil det bli brukt?
Jeg ser bort fra de kommunale tjenester som skal flyttes dit. De finnes jo allerede, noe sprett riktignok, i Lierbyen. De kan umulig gi noen økt tilstrømning.
Arbeidsføre og skolelever kommer vel neppe til å bruke lokaler i kulturhuset før etter kl. 18. Det er jo på den tiden at skolene i Lier står tomme. Rent økonomisk burde det jo være bedre at korps osv. fortsatt brukte disse lokalene på kveldstid til øvelser.
Samtidig er det kanskje ledig kapasitet på Haugestad, Hegsbro, Menighetshus og i den gamle meierigården, hvis det er Lierbyen som skal være et møtested. På dagtid blir det da pensjonister, uføre og arbeidsledige som vil bruke kulturhuset. Tror noen, at disse vil pendle til Lierbyen for å møtes på et aktivitetssenter. Hva er det som skal løftes i Lierbyen? De få butikkene (bortsett fra mat) stenger jo kl. 14-16. Og stengt på søndagene. Hvem skal løftet være for? Toget? Brukthandelen?
Jeg leser om hvor mange tilskuere som møter opp på kultur konserter og blir jeg betenkt, når det er snakk om en sal til 400 mennesker. Eller når kulturhuset er stipulert til et besøksantall på 150.000 i året. Jeg tror faktisk at betydningen av et kulturhus for hele Lier i Lierbyen, er betydelig overvurdert.
Det bør ikke være slik at de som har musikk eller teater som hobby, her skal få gjennomslag for sine særinteresser. Jeg vil også være egoist!
Vi som bor i Lierbyen vil ha vårt eget grendehus, slik som de har i de fleste av Liers andre grender. Et flerbrukshus tilpasset de 3000 som bor i Lierbyen området. Og, dette bør bygges på gamle Hegg skole tomta. Dette kan sikkert bygges over samme lest, som det som er nevnt som OPS løsning.
Torsdag 12. mars 2009 15:06: o
Kanskje rockerne på gamle Hegg skole, helst vil være der de er. Er det noen som har spurt de unge?
På gamle Hegg skole kan de jo klare seg selv, uten innblanding. Brannsikringen må det vel kunne blitt gjort noe med.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode