Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dc66ba88e70396941e1ba118a0a2c3bf

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

” Enkelte av de politikerne som argumenterte mot å utvide Lierhallen til flerbrukshall gjorde det med henvisning til at en gymsalløsning var bedre for skolen, og at man ikke skulle tilfredsstille idretten ved denne anledning

- Og er det slik at elevene ved Heia, Hegg, Gullaug og Lierbyen er veldig glade for at de ikke har flerbrukshaller ved sine skoler?”

Liernett stiller seg noe undrende at til at idretten har vist så lite engasjement. Er idretten skyld i det selv eller er den bevisst holdt utenfor? Det er en kjent sak at det er et stort gap mellom behov og tildelt tid i hallene. Det er selvfølgelig klart at på prosessen har vært åpen på den måten at enhver som er tilknyttet idrettslagene i kommunen har kunnet lese sakspapirene enten på papir eller på nett. Men vi kan ikke se at verken Idrettsrådet eller idrettslagene har vært involvert på noen som helst måte. Vi tenker da spesielt på idrettsforeninger som Lier IL. Liungen IF og Reistad IL som ville ha hatt nytte av en større hall på Stoppen. Idrettsrådet burde i hvert fall vært part i en høring. I stedet blir dette rådet nærmest redusert til et ”supperåd” og et sandpåstrøingsorgan for tildeling av tid i de sprengte gymn - og idrettshallene.    

Vi er enige med Arbeiderpartiet og Pål Strand på flere punkter.
En flerbrukshall ville ha vært en bedre løsning for flere parter. Bare spør brukerne, både skolefolk og idrettsforeninger knyttet til Syllinghallen og Tranbyhallen. Vi trodde det var slutt på den tida da rektorer og andre skolefolk syntes det var brysomt å samhandle med idealistene på fritida

Vi trodde også at kommunepolitikerne ikke ville "stemme i blokk" denne gangen. Kanskje hadde det vært lurt å ha vært mer åpen og brukt mer energi på denne saken, også ut fra et økonomisk perspektiv. Med nær en milliard i gjeld og store oppgaver på programmet i årene framover burde det ha fått flere enn Arbeiderpartiet til å våkne --

Det hadde vel vært tid nok til å se på gymforholdene på nytt om det hadde vært nødvendig.

Symptomatisk glimret folk fra idrettslagene og Idrettsrådet med sitt fravær på tilhørerplass forrige tirsdag. Saken var tapt på forhånd, mente nok mange. Eller visste de egentlig hva som ville bli avgjort den kvelden?  

Da Sylling fikk sin hall for noen år siden var både utgangpunktet, samhandlingsprosessen og engasjementet fra idrettslag, foreldre og lokalpolitikere noe helt annet, hvorfor? Og hvorfor kunne ikke idretten få ta del i høringer og innspill denne gangen?

Flere politiske partier står fram i valgkampen og skryter at de ønsker nær kontakt med innbyggerne. Men hva med kontakten med grasrota denne gangen? Mange tillitsvalgte rista oppgitt på hodet etter vedtaket i kommunstyret. Når også tillitsfolk innen idretten er redde for å uttale seg til Liernett på grunn av nær tilknytning til partiet er vi bekymret. Vi kjenner ikke den partipolitiske prosessen i detaljer, men vi undres hvis ikke noen i det partipolitiske miljøet har savnet innspill fra idretten. Både i debatten i kommunestyret og fra annet hold har det blitt hevdet at man måtte lytte til skolefolkene. Etter vår mening ble prosessen for ensidig.

Idretten vil nok måtte vente seg mange år med et stort udekket behov for hallplass  

 

Forrige artikkel:Det er politikernes ansvarNeste artikkel:Hva med gjestfriheten?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode