Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c94d5ba8703b789d584c620c96c8ffc1

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Lier kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Som et ledd i arbeidet med å bedre økonomien ble det i budsjettet for 2012 blant annet vedtatt et kutt på om lag kr. 400 000,- i tilskudd og støtte til idrettslag og andre organisasjoner. Samtidig var alle partier enige om at det skulle gis en ekstrabevilgning på kr. 1,5 millioner til kultursektoren. De nevnte 1,5 millionene skulle fordeles av Tjenesteutvalget. Lier FRP mente at det var naturlig at de 1,5 millionene i første rekke burde brukes til å fjerne kuttet (reversere kuttet) på om lag kr. 400 000,- i støtte til idrettslag m.v. Deretter kunne de resterende 1,1 millionene brukes på kulturlivet. Etter FRPs oppfatning er det en urettferdig favorisering å tildele ”nye” kr. 1,5 millioner til kulturen samtidig som det kuttes kr. 400 000,-i støtte til idrettslag m.v.
Dessverre fikk ovennevnte forslag i Tjenesteutvalgets møte 18. januar kun FRPs stemme.

Det er etter FRPs vurdering feil å så sterkt prioritere tradisjonell kultur på bekostning av idrett og annet frivillig arbeide. Idrett er en viktig del av kulturbegrepet. Et slikt kutt gjør det enda vanskeligere å rekruttere og beholde ledere innen idretten. Dette blant annet fordi en større del av leder- og trenerjobben går til å skaffe penger til driften, på bekostning av selve idrettsarbeidet.
Idretten er en viktig del av kulturen i Lier. Idretten er også viktig i et folkehelseperspektiv.

Lars Haugen
Leder Lier FRP

Les om saksbehandlingen her: http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Politikk-i-Lier---Lokaldemokrati/Politisk-aktivitet/Tjenesteutvalgets-moter/

 

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 6. februar 2012 17:20: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre er ikke idrett viktig for Lier kommune, det å være i fysisk aktivitet er ikke viktig for kommunen. Jobben trenere og ledere gjør er dessverre ikke viktig for Lier kommune og kulturkontoret Skjerp dere. Håper NIF og Buskerud idrettskrets kommer på banen her.
Mandag 6. februar 2012 18:00: Ola Lier
Motorsport har vi da jaggu "kultur" for i Lier så dem er vel med på potten eller?
Tirsdag 7. februar 2012 00:05: Brita Røed
Mange som ikke forstår det kuttet- hvilket signal sender de folkevalgte med dette!
Tirsdag 7. februar 2012 00:19: Svein Daae Norman
Å aktevisere folk i alle aldre vil kunne spare kommunen for tusenvis av kroner.
Hvordan kan du få folk til å stille opp som trenere når de folkevalgte ikke støtter opp .
Jeg har respekt for de som sitter i kommune styre, men her ser de ikke skogen for
bare trær. Det blir rett å slett for dumt.
Svei D. Norman
Tirsdag 7. februar 2012 19:42: Dag-Frode Gulsrud
Kommunen bryr seg lite om samfunnshusene i Lier og nå bryr de seg like lite om idrett / fysisk aktivitet. Dere folkevalgte og kultukontoret skjerp dere
Torsdag 9. februar 2012 17:47: Dag-Frode Gulsrud
Hvorfor gjemmer politikerne seg fra kommentarfeltet nå? Jeg vil vite hvorfor idrett ikke er viktig i Lier lenger
Fredag 10. februar 2012 07:50: Paul Christian Justad
Frp må stå til ansvar for sitt budsjettforslag sammen med H,Sp, Krf og Venstre ikke bare ta ut enkeltsaker for å fremheve seg selv. Kanskje det hadde vært bedere å gitt idretten pengene enn å støtte Lierdagene ekstærne aktører som vi tidligere har hørt kostet store summer.
Fredag 10. februar 2012 09:03: Richard R.
St. Hallvardspillet gikk med "dundrende underskudd" forrige gang det ble satt opp:
Kilde: http://dt.no/kultur/dundrene-underskudd-1.3355696

Likevel finner man dette i sakskartet til tjenesteutvalgets møte i desember 2011:
"Kultur og Fritid - kulturdelen har gjennom Tjenesteutvalgets vedtak i sak 51/2011 - "Søknad om kommunal støtte fra foreningen St. Hallvardspillet 2012" behov for en budsjettøkning på kr 200.000 i støtte til spillet i 2012, i tillegg til de kr 100.000 som ble bevilget over 2011-budsjettet. Spillet er planlagt satt opp annet hvert år framover."
Kilde: http://www.lier.kommune.no/files/612/Innktu071211.pdf

Dette høres ut som en grei måte å bli kvitt 300 000 kroner i lokale midler på, i og med at det knapt nok er noen liunger som besøker et slikt spill.
Fredag 10. februar 2012 13:49: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre er St. Hallvardspillet viktigere for Kulturkontoret i dårlige tider enn idrett og fysisk aktiviteti Lier. Jeg vil vite hvorfor St. Hallvardspillet som Ricard sier knapt nok noen liunger som besøker spillet blir prioriteret foran idretten? Blir vel et mega underskudd i år også slik at man må legge ned enda en fritidsklubb for barn for å klare å beholde St. Hallvardsspillet.

Jeg mener vi bør ta vare på lokalsamfunnene i Lier før vi sløser ut penger til underskuddsprosjekter.
Tirsdag 14. februar 2012 14:54: Ellen
Frp har jo godtatt dette sammen med samarbeidspartnerene sine da, lett å legge fram populistiske forslag i utvalgene da. De vet de ikke får flertall alikevel
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode