Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8a415b6a66adaf12a1f01fa287a498c7

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget!
Lierhallen ligger 30 m unna den nye skolen, og må opprustes i nær fremtid etter 40 år. Av ulike grunner ble den aldri utvidet som planlagt til en full håndballhallstørrelse, og er derfor i praksis dårlig tilpasset idrettens behov utenom skoletiden med sine to gymsaler. Når storskolen vil ha behov for to gymsaler til, åpner sjanser seg for endelig å få en full idrettshall m/tilleggsarealer hvor idrettens behov kan dekkes etter skoletid!

Men, Lier kommune planlegger i stedet å bygge enda en dobbelt gymsal uten særlig verdi for idretten! Hvorfor? Ingen vet. FrP forklarte sin motvilje mot en full idrettshall med at det vil bli to byggeperioder. Men Lierhallen kan gjerne oppgraderes parallellt med skolebyggingen. SP mente man trenger to gymsaler fordi det er stor etterspørsel etter hallkapasitet i Lier. Men idretten etterspør fullstørrelse idrettshaller, ikke små gymsaler. Lier Høyre sier ikke noe om hvorfor, men vil bare bygge nye gymsaler.

Dette er misbruk av en god sjanse og ikke minst, misbruk av fellesskapets midler. Flertallspartiene i Lier vil bruke penger på nye gymsaler som idretten har liten glede av, i stedet for å bruke de samme pengene på å oppgradere Lierhallen til et flott anlegg for både skole og idrett. Hvorfor legger Lier Høyre så mye presitsje i å motarbeide en god løsning? I stedet for nye gymsaler bør skoleprosjektet inneholde kulvertløsning for innendørs forflytning mellom skolen og Lierhallen. Det er en liten endring uten negative konsekvenser, snarere tvert i mot, det vil gi bedre utearealer for den nye skolen.

Lier Arbeiderparti vil ha mest mulig skole for minst mulig penger. Og vi vil ha mest mulig anlegg for idretten for minst mulig penger. Her kan begge deler oppnås, om flertallet legger prestisjen til side, og optimaliserer løsningen på en liten del av prosjektet, i stedet for å legge seg flate for skolefolkets ønsker som ikke samsvarer med idrettens.

Avgjørelsen skjer i kommunestyret 24. juni. Innen da må Lieridretten kjenne sin besøkelsestid og gi klar beskjed til politikerne om å benytte pengene fornuftig og bygge en ordentlig idrettshall i stedet for ytterligere gymsaler.

Bård Strand
Lier AP
Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode