Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5c756f2b33ba56794976b00c73f8ecf0

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Om hallkapasiteten fikk Liernett følgende kommentar fra Ingeborg Rivelsrud, virksomleder for Kultur og fritid, før kommunetyremøtet forrige tirsdag:

- Det er en kjent sak at særlig hallkapasiteten i Tranbyhallen og St. Hallvardhallen er mindre enn det idretten ønsker og trenger. Ut fra søknadene i år er imidlertid gapet ikke så stort i antall timer, men det kan sikkert skyldes at idrettslagene ikke søker om mer enn det de håper det er mulig å innfri. I forprosjektprosessen for Høvik/Stoppen er idrettens behov og flerbrukshensyn meldt inn. Rådmannen har valgt å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker."


- At gapet ikke er så stort skyldes jo ene og alene at ”malen” stort sett er lagt fra Idrettsrådet.
Hallkapasiteten er mer enn sprengt og håndballen i Lier IL har de senere årene måtte tilpasse seg den elendige kapasiteten vi har i kommunen, kommenterte
Erik Gunnerud i håndballgruppa i Lier

 
Bente Gravdal, rektor ved Gulskogen skole i Tranby, aktiv i håndballgruppa i Lier IL har sendt denne uttalelsen til Liernett:

- At politikerne i Lier velger å bygge gymsaler isteden for haller er veldig underlig. Dette er en beslutning som i beste fall må være fattet på manglende kunnskap. Det er en kjensgjerning at både barne og ungdomsidrett og mosjonsidretten for voksne har et stort behov for "halltid".
I et folkehelseperspektiv trenger både barn, ungdom og voksne mer fysisk aktivitet.
Håndballen i lier IL og St. Hallvard HK aktiviserer store barn og ungdomsgrupper. Hallkapasitet er stadig en utfordring.
Når man i tillegg ser at det økonomisk vil være en fordel med hall fremfor gymsal så virker dette underlig.
Kanskje på tide at politikerne i Lier tar denne saken opp til ny behandling

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 3. juli 2008 21:43: Truls Hallingstad
Da Tranbyhallen ble tatt i bruk som første idrettshall i Lier i 1978, var det bare til håndball søkt om treningstid tilsvarende tre hele håndballhaller, fra Reistad som ble største bruker de første årene, og fra Lier, Liungen, Sjåstad og Sylling, i tillegg kom Tranby Turn, Lier Turn og badminton. Jeg merker meg at Syllinghallen ikke nevnes med hallkapasitet, muligens fordi avstanden på samme distanse er større nordover enn nordfra. Med hensyn til godkjent volleyballhall, så trodde en volleyballhallen ved Lierbyen kunne brukes til kamper, men elitekampene måtte til Tranbyhallen. Lierbyen har ikke godkjent sikkerhetssone. Hvis det kalles volleyballhall ved den nye Høvik/Stoppen, så vet vi vel ikke om den heller kan godkjennes før etter at den er ferdig. Forøvrig er jo toget gått, uten at det nødvendigvis var kommunestyret som vinket klart.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode