Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Aktiv 365 instruktørene fra idrettskretsen var igjen på besøk ved Hennummarka skole på Tranby. Et populært prosjekt som kommunen fortsetter å være en del av neste skoleår. Barna så ut til å ha glede av disse aktivitetene, spesielt guttene i 5. og 6. klasse var aktive i danseoppvarmingen.

Skolen er en arena hvor man når ut til alle barn og unge, og det er her grunnlaget dannes for gode helsevaner. Prosjektet tar sikte på å øke det daglige aktivitetsnivået i grunnskolen. Turid Teigen i idrettskretsen er prosjektleder for AKTIV 365 og har hele skoleåret reist rundt omkring i Buskerud med aktivitetsbussen. De har hatt med seg masse spennende utstyr, og spesielt trikkesyklene har vært veldig populære. Alle Lier-skolene har hatt besøk av Turid og Anette Skistad dette året.

I handlingsplanen for Kunnskapsløftet i Lierskolen 2008 - 2009 skal skolene bli bedre på å ivareta daglig fysisk aktivitet. Dette skal ivaretas gjennom et samarbeid med Buskerud Idrettskrets i et prosjekt som heter aktiv 365. Hver skole skal utvikle lokale planer for fysisk aktivitet. Prosjektet er en del av Liers satsing på folkehelse. Prosjektet tar, blant annet ,sikte på å kurse utvalgte ressurselever i ungdomsskolen til å bli gode aktivitetsledere. Disse er tenkt og brukes i midttimer og friminutt, også på barnetrinnet og i SFO. Dette har vært veldig populært.

Lærerne har mye å lære av idrettskretsen i å jobbe mer spennende med kroppsøving og fysisk aktivitet. Det er viktig at lærerne er med på aktivitetene i dette prosjektet for å lære å bruke det i skolehverdagen. Turid og Anettefra BIK er dyktige i å tenke nytt og motivere barn og ungdom til å være mer fysisk aktive.

Liernett vil følge prosjektet neste skoleåret.

1/46 (aktiv 255 (Large).jpg)
2/46 (aktiv 257 (Large).jpg)
3/46 (aktiv 258 (Large).jpg)
4/46 (aktiv 260 (Large).jpg)
5/46 (aktiv 263 (Large).jpg)
6/46 (aktiv 265 (Large).jpg)
7/46 (aktiv 270 (Large).jpg)
8/46 (aktiv 271 (Large).jpg)
9/46 (aktiv 277 (Large).jpg)
10/46 (aktiv 278 (Large).jpg)
11/46 (aktiv 279 (Large).jpg)
12/46 (aktiv 283 (Large).jpg)
13/46 (aktiv 284 (Large).jpg)
14/46 (aktiv 285 (Large).jpg)
15/46 (aktiv 289 (Large).jpg)
16/46 (aktiv 292 (Large).jpg)
17/46 (aktiv 293 (Large).jpg)
18/46 (aktiv 298 (Large).jpg)
19/46 (aktiv 303 (Large).jpg)
20/46 (aktiv 305 (Large).jpg)
21/46 (aktiv 306 (Large).jpg)
22/46 (aktiv 307 (Large).jpg)
23/46 (aktiv 309 (Large).jpg)
24/46 (aktiv 315 (Large).jpg)
25/46 (aktiv 320 (Large).jpg)
26/46 (aktiv 321 (Large).jpg)
27/46 (aktiv 323 (Large).jpg)
28/46 (aktiv 324 (Large).jpg)
29/46 (aktiv 327 (Large).jpg)
30/46 (aktiv 330 (Large).jpg)
31/46 (aktiv 336 (Large).jpg)
32/46 (aktiv 339 (Large).jpg)
33/46 (aktiv 340 (Large).jpg)
34/46 (aktiv 342 (Large).jpg)
35/46 (aktiv 347 (Large).jpg)
36/46 (aktiv 348 (Large).jpg)
37/46 (aktiv 349 (Large).jpg)
38/46 (aktiv 350 (Large).jpg)
39/46 (aktiv 353 (Large).jpg)
40/46 (aktiv 355 (Large).jpg)
41/46 (aktiv 359 (Large).jpg)
42/46 (aktiv 360 (Large).jpg)
43/46 (aktiv 368 (Large).jpg)
44/46 (aktiv 373 (Large).jpg)
45/46 (aktiv 375 (Large).jpg)
46/46 (aktiv 376 (Large).jpg)

Flere saker fra arkivet

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

Gøy med Leik

Vi skal skape begeistring gjennom aktive og glade barn

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Over 20 000 til kreftsaken

Leder Per Morten Krogh i SK Kraft overrakte en stor sjekk til Toril M. Ritland Thomson, representant for Aktiv mot kreft i dag.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

IF-ambassadør samling

Norges idrettsforbund arrangerte samling for alle If-ambassadører fra Vestfold, Telemark og Buskerud ved Skjærgården Hotell og badepark i helgen. Sjåstad Vestre Lier er IF klubben fra Lier.

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Litt knall og fall

SFO-ansatte hadde det morsomt og fikk i tillegg styrket kompetansen, da vinteraktivitetskurset ble arrangert på Oddevall.

Verdens Aktivitetsdag i Lier

I Lier markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med mye informasjon og en rekke aktiviteter.

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Aktiv ferie for skolebarna

Pressemelding: Barn i Lier tar vinterferien på håndballbanen

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Karius, Baktus og Tannfeen

Et prosjekt endte i en forestilling med små skuspillere som sang og danset, da Veslefrikk Barnehage feiret at Torbjørn Egners tanntroll er 50 år.

Alle veier fører til Tranby kirke

Skolene Hallingstad, Hennummarka og Nordal går i samme tog 17. mai, fra Hennummarka skole til Tranby kirke.

Fotballakademi på Tranby?

- Møtet på onsdag med lagledere i fotballgruppa i Lier IL var positivt, fastslår initiativtaker Thomas Røed, som også er leder av Idrettsskolen på Tranby.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Idrettsglede på Oddevall

IF-ambassadør klubben Sjåstad VestreLier hadde mye frukt til barna og foreldre som møtte opp på Oddevall til aktivitetsdag.

Valgt ut blant 30 klubber

Thomas Røed, leder av IFO på Tranby og assistent Ketil Ustad og barna glede seg over at Fotballforbundet fant Tranby svært godt egnet til å sette i gang sitt nye opplegg fotball xtra fra høsten av.

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

Livet i kulissene på 17. mai

Tranby skolekorps har som vanlig hatt en travel 17. mai, hvor de blant annet har vært innom fire forskjellige skoler.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

- Mine hjertebarn

Slik karakteriserte Ellen Anita Anderson sine funksjonshemmede deltakere i Stoppen Turn i møte med 3. klasse ved Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole i forbindelse med tildeling av overskuddet fra årets St Hallvardleker.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Barneombudet kom på besøk til Oddevall skole

Oddevall fikk stort besøk i dag onsdag

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Syklet til Marienlyst

Tine og Marita fra Gullaug skole ledet an for de disiplinerte syklende sjetteklassingene på vei hjem fra Tinestafetten på Marienlyst på onsdag i forrige uke.

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Fotballskole på Sjåstad

Sjåstad Vestre Lier inviterte til fotballskole for 3 år på rad. I samarbeid med NFF fikk alle deltakere fotballtskjorte og bag, Totalt 115 barn i alder 5-14 år var aktive i løpet av helgen.

Et overskuddsmenneske

Månedens Blomst går til Hanne Eikaa Bergill for allsidig arbeid med barn og ungdom på Tranby

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Forlenger femårig prosjekt

Sammen med tre kolleger i Buskerud Røde Kors reiser Gunn Irene Torsdatter Trøen Samuelsen og Marius N. Kristiansen i Lier Røde Kors til samarbeidspartnere, Nyeri Red Cross i Kenya den 30. mars.

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole på scenen med Wig Wam og Idol-Christian torsdag Sylling skole i Lier i Buskerud kommune har deltatt i konkurransen om energimåling i skolene sammen med 183 skoler og hele 297 klasser. Torsdag 2.juni mottar de prisen som Årets Regnmakerskole av Enova direktør Eli Arnstad, foran 3500 Regnmakerbarn på Regnmakernes Vennergidag i Trondheim. Wig Wam og IDOL-Christian er blant artistene som skal delta på Vennergishowet klokken 13.00, som også filmes av NRK Barne TV PysjPopBaluba.

Skileik ved Oddevall skole

Sjåstad Vestre Lier Barneidrettsgruppes tre- og fireåringer deltok på skikarussel ved Oddevall skole torsdag 1. februar.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Kunstopplevelser på sensommeren

Blant de 112 kunstnerne fra hele Vestregionen er seks lokale kunstnere kommet gjennom nåløyet til "Kunst rett Vest 2008"

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Da skikongen kom

Plutselig stod han der, smilende, i kortbukse og joggesko, klar for å teste løypa over Kraft.

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Første skoledag for 1 klassingene ved Oddevall skole

16 spente førsteklassinger møte opp torsdag ettermiddag kl 16.30 ved Oddevall skole for å starte første skoledag. Lærer Hilde L Karlsen og Inger Lise tok godt i mot både barn og foreldre utenfor. Skolekorpset spilte flott for 16 stolte barn. Rektor Hauge Ønsket alle velkommen og han var veldig fornøyd å se så mange smilefjes .

Løpsglede i 30 år

Månedens Blomst for mai gikk til Friidrettsgruppa i Sylling IF ved Arild Pedersen, Frances Lutken og Jens Bjørnå for fremragende miljøskapende arbeid som har gjort Kanada Rundt og Syllingløpet til en idrettsfest for alle, spesielt i de siste årene.

Medvirkning fra befolkningen viktig

Den nye kulturkonsulenten Lillian Halvorsen er svært opptatt av metodikk i arbeidet med den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Hvorfor ikke fast dekke?

Lærer Jan Terje Nilsen ved Sylling skole koste seg sammen med elevene på friidrettsdagen på Sylling stadion for 10. klassinger i går, men han synes de aktive fortjener langt bedre forhold--

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Meningsfull morsdagblomst

Magnus Olsson (th) og Marius Ibsen og 9. klasse på Lierbyen sparer penger til en aktiv feiereise til høsten

Medlemsrekord for DNT

DNT setter ny medlemsrekord – også på lokalplanet

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

- Mye bedre dere!

Engasjementet var på topp hos instruktør Turid Jørgensen Rivrud som sammen med kollega Bent Bredesen og niendeklassingene ved Lierbyen skole øvde før premièren på årets musikal.

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett