Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Aktiv 365 instruktørene fra idrettskretsen var igjen på besøk ved Hennummarka skole på Tranby. Et populært prosjekt som kommunen fortsetter å være en del av neste skoleår. Barna så ut til å ha glede av disse aktivitetene, spesielt guttene i 5. og 6. klasse var aktive i danseoppvarmingen.

Skolen er en arena hvor man når ut til alle barn og unge, og det er her grunnlaget dannes for gode helsevaner. Prosjektet tar sikte på å øke det daglige aktivitetsnivået i grunnskolen. Turid Teigen i idrettskretsen er prosjektleder for AKTIV 365 og har hele skoleåret reist rundt omkring i Buskerud med aktivitetsbussen. De har hatt med seg masse spennende utstyr, og spesielt trikkesyklene har vært veldig populære. Alle Lier-skolene har hatt besøk av Turid og Anette Skistad dette året.

I handlingsplanen for Kunnskapsløftet i Lierskolen 2008 - 2009 skal skolene bli bedre på å ivareta daglig fysisk aktivitet. Dette skal ivaretas gjennom et samarbeid med Buskerud Idrettskrets i et prosjekt som heter aktiv 365. Hver skole skal utvikle lokale planer for fysisk aktivitet. Prosjektet er en del av Liers satsing på folkehelse. Prosjektet tar, blant annet ,sikte på å kurse utvalgte ressurselever i ungdomsskolen til å bli gode aktivitetsledere. Disse er tenkt og brukes i midttimer og friminutt, også på barnetrinnet og i SFO. Dette har vært veldig populært.

Lærerne har mye å lære av idrettskretsen i å jobbe mer spennende med kroppsøving og fysisk aktivitet. Det er viktig at lærerne er med på aktivitetene i dette prosjektet for å lære å bruke det i skolehverdagen. Turid og Anettefra BIK er dyktige i å tenke nytt og motivere barn og ungdom til å være mer fysisk aktive.

Liernett vil følge prosjektet neste skoleåret.

1/47 (aktiv 255 (Large).jpg)
2/47 (aktiv 257 (Large).jpg)
3/47 (aktiv 258 (Large).jpg)
4/47 (aktiv 260 (Large).jpg)
5/47 (aktiv 263 (Large).jpg)
6/47 (aktiv 265 (Large).jpg)
7/47 (aktiv 270 (Large).jpg)
8/47 (aktiv 271 (Large).jpg)
9/47 (aktiv 277 (Large).jpg)
10/47 (aktiv 278 (Large).jpg)
11/47 (aktiv 279 (Large).jpg)
12/47 (aktiv 283 (Large).jpg)
13/47 (aktiv 284 (Large).jpg)
14/47 (aktiv 285 (Large).jpg)
15/47 (aktiv 289 (Large).jpg)
16/47 (aktiv 292 (Large).jpg)
17/47 (aktiv 293 (Large).jpg)
18/47 (aktiv 298 (Large).jpg)
19/47 (aktiv 303 (Large).jpg)
20/47 (aktiv 305 (Large).jpg)
21/47 (aktiv 306 (Large).jpg)
22/47 (aktiv 307 (Large).jpg)
23/47 (aktiv 309 (Large).jpg)
24/47 (aktiv 315 (Large).jpg)
25/47 (aktiv 320 (Large).jpg)
26/47 (aktiv 321 (Large).jpg)
27/47 (aktiv 323 (Large).jpg)
28/47 (aktiv 324 (Large).jpg)
29/47 (aktiv 325 (Large).jpg)
30/47 (aktiv 327 (Large).jpg)
31/47 (aktiv 330 (Large).jpg)
32/47 (aktiv 336 (Large).jpg)
33/47 (aktiv 339 (Large).jpg)
34/47 (aktiv 340 (Large).jpg)
35/47 (aktiv 342 (Large).jpg)
36/47 (aktiv 347 (Large).jpg)
37/47 (aktiv 348 (Large).jpg)
38/47 (aktiv 349 (Large).jpg)
39/47 (aktiv 350 (Large).jpg)
40/47 (aktiv 353 (Large).jpg)
41/47 (aktiv 355 (Large).jpg)
42/47 (aktiv 359 (Large).jpg)
43/47 (aktiv 360 (Large).jpg)
44/47 (aktiv 368 (Large).jpg)
45/47 (aktiv 373 (Large).jpg)
46/47 (aktiv 375 (Large).jpg)
47/47 (aktiv 376 (Large).jpg)
Forrige artikkel:Asylsøkere midlertidig til LierskogenNeste artikkel:Tap mot topplaget
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode