Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Sluttrapporten for prosjektet legges fram i kommunestyret tirsdag. Det bør ha vært realativ hyggelig lesning for de folkevalgte før februarmøtet. Og uten bevisst jobbing fra både ansatte, vaktmestere og ledelse hadde ikke dette vært mulig ---

Her er noen fakta:

Det har vært en besparelse på 1,72  Gwh ( 1 720 000 kilowatt - timer) i 2007. Store tall blir det selvsagt nå innsparingen gjelder 25 bygg bestående av 40 enkelttiltak, med et oppvarmet areal på cirka 74 000 kvadratmeter.

Besparelsene i 2005 var på 2,50 Gwh og i 2006 2,35 Gwh, hvilket er et snitt på ca 2,4 Gwh pr år.

Av det bevilgede beløp på 4,2 mill kroner, gjenstår det faktisk 194 516 kroner, som Rådmannen foreslår å bruke til et nytt prosjekt.

Samarbeidspartner Siemens og Lier kommune har spleiset på en premiepott på kr 20 000

3 kommentarer

Mandag 4. februar 2008 23:31: Vidar B
Dette er jo vel og bra ,men jeg stiller et stort spørsmålstegn v.lysbruken på Lier Stadion ( På kunstgressbanen ) Her brennes det ofte masse kw selv om det ikke er spillere og trener der. Dette må det vel kunne gjøres noe med ? Spesielt stupid i disse dager da den er uegnet for trening pga.snø på banen... Hørte jeg : "Det var bedre m.grusbane " ?
Tirsdag 5. februar 2008 11:09: Pappa Oddevall skole
Oddevall skole trenger lekeappater, noe de sikkert ikke har fått de siste 20 årerne.
Tirsdag 5. februar 2008 13:37: Paul Christian Justad
Jo da Oddevall skole fikk endel nye uteleker i 1998, samt at vi disponerte endel av fau midler til gode tiltak for skolen sist jeg satt som led er av Fau 2004. Dette handler om å fremme saker fra elevråd, fau og videre i systemet. Det er ved to anledninger bevilget midler til opparbeidelse av grusbane ved Oddevall skole men dugnadsånden er ikke tilstede og dermed er ikke prosjektet latt seg realisere. Det finns midler til opparbeidelse av uteområdet ved Oddevall skole, få ønsker på bordet og ta kontakt med Magne Salo i park og idrett så vil de hjelpe dere videre. Lykke til jeg gleder meg til å se nye uteleker ved Oddevall skole neste 17 mai.

Flere saker fra arkivet

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Lier kommune med overskudd

Det reviderte regnskapet for 2006 endte med et overskudd på hele 28,5 millioner kroner

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Mest penger fra Hegg

Hegg skolekrets kunne vise til høyeste tall etter årets innsamlingsaksjon "Sammen for barn", ikke uventet fordi Hegg er den største skolekretsen --

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Papirløse lokalpolitikere

I løpet av kommende kommunestyreperiode skal de folkevalgte i Lier bli papirløse.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Nybråten i nytt prosjekt

Junior- og seniorspillere fra Liungen IF og Lier IL skal danne felles lag med spillere fra Amazone, Asker for 2010

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Golfsett eller noe annet?

Lier voksenopplæring, her representert ved Trude Brun Homstvedt, viser noe av det som blir tilbudt på torsdagens loppemarked.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Kald og kynisk ledelse

Tomraledelsen fremstår med sine handlinger som kalde, beregnende og kyniske i sin måte å behandle sine ansatte på.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

157 200 på bok

Den gjennomsnittlige liung har 157 200 kroner i banken. 1100 kroner mer enn den gjennomsnittlige nordmann.

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Forfriskende og nytt for kommuneadministrasjon

-- Nydelig mat, var reaksjonen til damene i Servicetorget, da Lier – Netts medarbeider passerte dem på vei opp til kantina i Rådhusets toppetasjen. Det er foreløpig et prøveprosjekt på litt drift fram til sommeren. Hver onsdag står fire deltakere og en lærer fra Voksenopplæringa klare med, blant annet, spennende lunsjretter.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Vellykket kantinedrift

Deltakere og ansatte ved Voksenopplæringa (se bildet th) kunne smile over nok en vellykket dag, da de avsluttet driften på onsdag.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?