Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e0ad33361d9966ed6b105848608b82be

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Da Liernett passerte Rådhuset i juni, midt under gjennomføringen av sykkelprosjektet var det vanskelig å finne synlig tegn som tydet på at prosjektet hadde fått noen stor oppslutning av de ansatte i Rådhuset. Parkerte biler dominerte plassen rundt fontenen i perioden da den ordinære parkeringsplassen var avstengt -

Men oppsummmeringe etter avslutnikngen 30. juni viste at  "Sykle til jobben-prosjektet" engasjerte 25 virksomheter i Lier. 204 deltagere ble registrerte for tilsammen 8 159 184 minutter som betyr en tildslengde på 15 år, seks måneder, èn uke og 22 timer.

Av alle deltagere ble Hegg skole beste virksomhet med antall minutter totalt var også beste virksomhet med flest antall deltagere. Beste virksomhet i minutter pr. deltager ble Lier Voksenopplæring. Det ble trukket ut premier til enkeltdeltakere som fikk busskort og T-skjorter.

Hvorfor et Sykle til jobben - prosjekt?

- Sykle til jobben aksjonen ble iverksatt som et ledd i felles arbeid i Buskerudbyen der økt bruk av kollektive reisemåter og sykkelbruk er i fokus. I tillegg er sykle til jobben og annen fysisk aktivitet positivt for helsa og dessuten et lite positivt miljøbidrag, sier kommunalsjef Synnøve Tovsrud som selv har brukt sykkelen flittig til jobben i sommer.

- Hvilke mål er satt ellers? - Ett av målene er for å redusere bilbruken er fem prosent i rushtiden for Buskerudbyen. Ellers er utfordringene i Lier store på grunn av de reduserte muligheten til å bruke kollektive transportsmuligheter på tvers av kommunen, sier Tovsrud som  innser at privatbilen har konkurransefortrinn fremfor kollektive transportmuligheter i kommunen.

- Men på kort sikt er frekvensen av 169 rutetilbud (Lier - Oslo) økt. Frekvensen på rute 169 ble økt ved bruk av belønningsmidler tilført fra staten for å øke kollektivandelen. Dette som en del av satsingen innenfor Buskerudbyen.

Hva med mulig løsninger som for eksempel "matebusser" til og fra Lier stasjon, legge til rette for sykling til og fra Lierbyen?
- I Bjørkesvingen og i Lierbyen er det satt av 600 000 kroner til sykkelstativ med overbygg. Dette er mulige tiltak som er spilt inn i arbeidet i Buskerudbyen fra Lier kommune. Siden sykkel har vært i fokus er det bevilget midler fra de såkalte statlige belønningsmidlene til sykkelparkering både i Bjørkesvingen og i Lierbyen.

Eller påpeker kommunalsjefen at det legges til rette for bruk av kollektivtrafikk i forbindelse med areal- og transportplan. Boliger legges i størst mulig grad til områder der det kan benyttes kollektive transportmidler

- Hva med langsiktige løsninger som for eksempel stoppested ved Amtmannsvingen? - I kommuneplanen er det foreslått at det vurderes nytt kollektivknutepunkt på Amtmannssvingen. Dette vil bli vurdert i det videre planarbeidet og fra Jernbaneverkets side, avslutter Tovsrud.

Her er det vel god plass til sykkelstativ? (NB. Bildet er tatt i midten av  juni og parkeringsplassen er nå ferdig opparbeidet igjen).

Her er det  plass til flere biler. (Bildet er tatt i juni, ikke i ferien). Og målet er vel at det skal bli enda bedre plass på parkingsplassene i Lierbyen om de yrkesaktive og besøkende i større grad kan benytte seg av buss og sykkel.

Tydelig restriksjoner på parkering i sentrum. Og hvem får gyldig tillatelse til å parkere?

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode