Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5d6410e8f6843b8a56d0a0c5c8341006

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Hest i Lier

Landbrukskontoret Drammen, Lier, Røyken og Hurum fikk fra Lier Kommune i 2009 en politisk bestilling på et prosjekt som skulle belyse situasjonen og utfordringene hestenæringa sto overfor. Antall hester økte stadig i våre fire kommuner og det var ønskelig å kartlegge antall dyr og næringsfaktorene rundt hestehold. Forprosjektet "Best på hest" kom i gang og Røyken, Drammen og Hurum ble invitert inn. Forprosjektet ble søkt Drammensregionen som prosjekt og dermed ble "Hest som næring" til, et samarbeid mellom åtte kommuner og skulle gå over to år (ferdig sept. 2012). Prosjektet innehar en halv stilling, og "Hest som næring" har som formål:

"Styrke Drammensregionens aktivitetstilbud innen hest og bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring."

Det er satt ned en arbeidsgruppe med folk fra forskjellige interesseområder innen hestehold samt representant for grunneierne. Prosjektet har kartlagt antall hestehold i kommunene, skal sette i system avhending av gjødsel, kartlegge og bistå i forhold til konfrontasjoner mellom grunneiere og hestefolk, m.m. Et ledd i dette er også arbeidet med å få næringa økonomisk hvit.
Det Norske Travselskap (DNT) har også et prosjekt som heter "Hest som næring" og målet er å få hestesporten godkjent som næring på lik linje med annen næring. Dette er gjort både i Danmark og Sverige og arbeidet er også i gang her i Norge. Senterpartiet tok denne saken opp i Stortinget der det ble vedtatt at det skulle jobbes videre med saken i Regjering. Senterpartiet jobber for å få Regjeringen til å sette opp farten i dette arbeidet.

Hesten er en stor ressurs, kanskje større enn mange vet og brukes av folk i alle aldre og av alle samfunnslag. Hest brukes i næring som trekkdyr/arbeidsdyr, terapidyr både psykisk og fysisk, og kos og ridning. Innen hestesport har vi i Lier mange forskjellige grener representert, trav, galopp, sprang, dressur, western, kjøring m.fl. Vi hadde også en hestelinje på Lier v.g.s, men den valgte fylkeskommunen å legge til Rosthaug v.g.s. på Modum, noe Lier Sp var sterkt imot.

I en kommune som Lier hvor husdyrtallet dessverre er nedadgående vil hesten kunne opprettholde beitearealer fra å gro igjen og gi avkastning på stråfòrproduksjonen. Det går også en flokk hester på utmarksbeite, og sambeiting mellom hest og sau er ideell utnyttelse av beitearealer. Hest som næring eller hest som hobby gir de som driver med det glede, mosjon og frisk luft, kun positivt!

Drammensregionens prosjekt "Hest som næring" fortsetter et år til og prosjektleder Gry Løberg vil jobbe videre i forhold til tiltak som løser konflikter, problemer og ubekvemmeligheter for andre, men innen rimelighetens grenser håper jeg. Vi må nemlig alle bli flinkere til å tolerere hverandre uansett hva vi driver med, og ikke være oss selv nærmest bestandig. Lier er en landbruksbygd og vi som velger å bo i denne flotte bygda må nok tolerere litt møkkalukt og andre indikatorer på at det også bor dyr her.

Kirsti Marie Lager Lyngås
Varaordfører
Ordførerkandidat for Lier Senterparti

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode