Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 678a9832ec3cd756224bb1063d091fef

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Lier IL fikk som kjent ikke støtte av flertallet i formannskapet, men Arbeiderpartiets Tonje Evju anket saken inn for kommunestyret. Det ble en foreløpig seier for både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og styret i Lier IL. Med støtte av hele 12 representanter fra Høyre ble de et klart flertall, 32 for og 16 for formannskapets forslag (se de forskjellige forslag nedenfor)

Men et punkt 6 som stiller krav om at Lier IL skal legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på prosjektets bærekraft og gjennomføring må innfris før avtalen mellom idrettslaget og kommunen om overdragelse av eiendom of drift kan settes opp.

Her kan du studere vedtaket og mindretallsforslagene nøyere:

Kommunestyrets vedtak:

Lier kommune tilbyr Lier IL en opsjonsavtale der kommunen stiller området Tranby idrettspark og arealet mellom Tranby idrettspark og Joseph Kellers vei til disposisjon for Lier IL basert på følgende grunnforutsetninger:

1. Det innhentes takst på eiendommen og uavhengig kostnadsvurdering av ytelsene Lier IL forplikter seg til å påta seg. Forpliktelsene må kunne verdisettes likt med eiendomsverdien.

2. Lier IL overtar ansvar for anleggsutvikling og drift av Tranby idrettspark og sikrer nye aktivitetstilbud for befolkningen på Tranby uten kostnad for kommunen. Befolkningen og skolene på Tranby har samme tilgang til anleggene som i dag.

3. Lier IL organiserer et egeneid selskap for videre prosjektering, utvikling og drift av anlegg.

4. Lier IL kan utarbeide reguleringsplan for området. Lier IL kan ikke forvente å få godkjent en høyere utnyttingsgrad enn det som ellers er vanlig i området og antall boliger bestemt i boligbyggerperioden

5. Lier IL har hele det juridiske og økonomiske ansvar for videre prosjektutviklingen.

6. Avtalen mellom Lier IL og Lier kommune om overdragelse av eiendom for utvikling og drift, settes opp hvis Lier IL kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på prosjektets bærekraft og gjennomføring i henhold til dette. Opsjonsavtalen forutsetter oppstart av utbygging innen 3 år.”

Kommunstyrets behandling:

Siri Loe (SP) fremmet formannskapets innstilling sålydende:
”Lier kommune finner at det ikke bør inngås slik opsjonsavtale med Lier IL slik idrettslaget foreslår, og saken avslås.”

Kjell Kirkeng (H) fremmet følgende forslag som tillegg til punkt 4:
”Lier IL kan ikke forvente å få godkjent en høyere utnyttingsgrad enn det som ellers er vanlig i området og antall boliger bestemt i boligbyggerprogrammet i kommuneplanen.”

Bård Strand (AP) fremmet følgende forslag:
”Lier kommune tilbyr Lier IL en opsjonsavtale der kommunen stiller området Tranby idrettspark og arealet mellom Tranby idrettspark og Joseph Kellers vei til disposisjon for Lier IL basert på følgende grunnforutsetninger:
1. Det innhentes takst på eiendommen og uavhengig kostnadsvurdering av ytelsene Lier IL forplikter seg til å påta seg. Forpliktelsene må kunne verdisettes likt med eiendomsverdien.
2. Lier IL overtar ansvar for anleggsutvikling og drift av Tranby idrettspark og sikrer nye aktivitetstilbud for befolkningen på Tranby uten kostnad for kommunen. Befolkningen og skolene på Tranby har samme tilgang til anleggene som i dag.
3. Lier IL organiserer et egeneid selskap for videre prosjektering, utvikling og drift av anlegg.
4. Lier IL kan utarbeide reguleringsplan for området.
5. Lier IL har hele det juridiske og økonomiske ansvar for videre prosjektutviklingen.
6. Avtalen mellom Lier IL og Lier kommune om overdragelse av eiendom for utvikling og drift, settes opp hvis Lier IL kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på prosjektets bærekraft og gjennomføring i henhold til dette. Opsjonsavtalen forutsetter oppstart av utbygging innen 3 år.”

Kjell Kirkeng forslag ble votert over først og vedtatt enstemmig.

Bård Strands forslag ble så vedtatt med 32 stemmer (12H, 13AP, 7FRP) mot 16 stemmer (7 H, 2 SP, 2 KRF, 2 V, 1 UF, 2 SV) avgitt mot formannskapets innstilling.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode