Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 46822f26189f6550689e4f3d7e3fb4d1

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

I tjenesteutvalget foreslo Rådmannens å ta i mot 25 flyktninger, i tillegg til to mindreårige og familiegjenforening ble vedtatt i tjenesteutvalget.  Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsket derimot å ta i mot 30 flyktninger, mens Fremskrittspartiet foreslo først å ta i mot 25 totalt, inklusiv enslige mindreårige og familiegjenforeninger  Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets forslag falt.  Flertallet med 7 (H, Krf, V og Frp) støttet Rådmannns forslag, altså en kvote på 25 (Høyre, Krf, V og Frp) mot 6 stemmer (Ap og Sp) for en kvote på 30.

Arbeiderpartiets forslag er indentisk med det IMDI ( Integrerings- og Mangfoldighetsdirektoriatet for Indre Østland anmodet om.

Behovet for bosetting på landsplan er 5400 flyktninger. På indre Østland er behovet 810.

De siste fem årene har 303 flyktninger flyttet til kommunen. 130 flyktninger er bosatt på anmodning av sentrale og regionale myndigheter. Det har vært 49 familiegjenfoeninger, mens 124 er selvbosatte.

51 flyktninger er nå i introduksjonsprogram. Det innebærer at de har rett og plikt til å kvalifisere seg til jobb og samfunnsliv innen to år. Programmet blir gjennomført ved et heldagsprogram ved Lier voksenopplæring.

Lier har også mottatt et betydelig antall innvandrere også, blant dem arbeidsinnvandrere fra Polen.  Flyktningebarna og innvandrerbarna utgjør i dag, eksempelvis, ca 20 prosent av elevene på Hegg og 16-17 prosent på Høvik skole.

 
Forrige artikkel:Gikk seg til tapNeste artikkel:Playboy og våpen til småunger
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 11. desember 2007 12:33: lier
Hallo!!! er det mulig???!!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode