Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e27db5f7cdc83cc1991cec6c2a4accb8

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

.
Der går det i dag ca 140 elever, og på lærerværelset kunne ingen med nøyaktighet si hvor mange språk elevgruppa representerer. Men i en klasse er det ikke uvanlig med 10 – 15 forskjellige språk. Det er selvfølgelig en ekstra utfordring å avholde valg i en så uensartet gruppe der forutsetningene for å forstå hva som ligger i de demokratiske prosessene bak selve valget er så ulik.

- Vi har nå siden skolestart hatt et eget tema om valg i samfunnskunnskap, fire timer i uka, sier Bernt Øyvind Hansen, lærer på Voksenopplæringa. - Til å hjelpe oss brukte vi valgmateriell, aviser, historiebøker og Internet. Ikke minst har vi lagt vekt på den forutgående prosessen fram mot parlamentarismen og partisystemet.

Undervisningen forgår på norsk, men vi opprettet homogene språkgrupper der mye arbeid og diskusjoner har gått videre på morsmålet, gjerne arabisk , burmesisk, somalisk. Ofte kjenner vi ikke godt nok til bakgrunnen til elevene. Mye kommer aldri opp til overflaten, og mange velger nok litt ut fra egne erfaringer og et ønske om at den stabiliteten og tryggheten de har funnet i det norske samfunnet skal fortsette.

Ord som solidaritet, omsorg og likhet for alle uansett utgangspunkt er nok noe som har gått hjem hos velgerne på Voksenopplæringa. Altså er det noe med ordbruk, retorikk og form i partiprogrammene på venstresida som inkluderer slike verdier i større grad enn hva tilfellet er i tilsvarende programmer til høyre. Kort sagt har venstresida en politikk som appellerer mer til innvandrere og flyktninger. At valgresultatet er stort sett er i samsvar med det på Fjell i det virkelige kommunevalget, sier vel litt om at resultater på Voksenopplæringa ikke var helt tilfeldig.

På bildet ser vi San Win Thoung  fra Burma og Bernt Øyvind Hansen

Ordførervalget:
Tonje Evju Arbeiderpartiet 13 stemmer
Ulla Nævestad Høyre 10 stemmer
Anita Drevdal Sosialistisk Venstreparti 9 stemmer
Nina Johnsen Venstre 2 stemmer
Siri Loe Svere Sentrepartiet 2
Kjell Olav Marcussen 1
Trond Johansen Kristelig folkeparti 1

Partistemmer
Arbeiderpartiet 16 stemmer
Sosialistisk Venstreparti 8 stemmer
Senterpartiet 7 stemmer
Høyre 6 stemmer
Kristelig folkeparti 2
Venstre 1
Rød Valgallianse 1
Fremskrittspartiet 1

Forrige artikkel:Rådmannen går for kunstgressbaneNeste artikkel:Bålforbud fra i morgen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode