Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Vi har browset igjennom lokalpartienes hjemmesider, i håp om å finne ut hvilke saker partiene satser mest på. Dessverre står det ikke så mye der. Det kan nesten virke som om partiene ikke ser på internett som en interessant kanal for å nå velgerne. Nå vel, vi presenterer det vi har funnet uansett.

Om vi ser stort på det, og bare leser hjemmesidene – ser det ut som om valgkampen nesten bare dreier seg om veisystemet i ytre Lier. Dog er det noen drypp om andre ting.

Arbeiderpartiet: http://www.dna.no/lier
Arbeiderpartiet har mest stoff om veisystemet i ytre Lier. At dette er en viktig sak for partiet kan vi også lese av mengden leserinnlegg rundt temaet de siste dagene. I tillegg har ordførerkandidat Tonje Evju skrevet et innlegg, der hun kritiserer flertallet i kommunestyret for å bremse barnehageutbyggingen i Lier.
Det om barnehagene er skrevet i mars, og er fortsatt den saken som er nest sist oppdatert.

Høyre: http://www.lier.hoyre.no/
Heller ikke Høyre er særlig aktive på nett. De er faktisk så slappe at den nederste av de fem innleggene de har på forsida er fra forrige valgkamp, og den nest nederste refererer forrige valgresultat. Den eneste saken med særlig relevans for dagens valg, er et innlegg om veisystemet i ytre Lier. I tillegg har de lagt ut programmet som pdf- fil, men det får jeg vel snart i postkassa uansett?

Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/lier/
Senterpartiet har ei av bygdas mest aktive lokallagsside. Siden sommerferien er den oppdatert 15 ganger. Miljøpolitikk, skolepolitikk, og naturligvis hvor den berømte veien skal ligge er de dominerende sakene. De har også ei meningsmåling på sida, der 250 mennesker har stemt på hvor polet bør ligge.

Venstre: http://www.venstre.no/buskerud/lier/
Også venstre har ei aktiv hjemmeside. Der slår de fast at det er de som er miljøpartiet, det ligger en sak om helsestasjonene der og de påstår at de slår et slag for Liers kulturliv.

FRP:
Fremskrittspartiet i Lier er ikke på nett. Så vidt jeg kan se har de ikke side, blogger eller noe annet som forteller meg hva de vil utrette i Lier kommune. Det spørs om jeg må ta en tur ut på standen deres og snakke med dem.

KRF:
KRF har heller ikke hjemmeside. Det eneste vi har å støtte oss på er ordførerkandidat Trond Johansens blogger på Aktiv Liernett, der han skriver om eldreomsorg og oppvekst.

Uavhengige folkevalgte: http://www.uf-lier.com/
UF har ei relativt hyppig oppdatert hjemmeside. Desverre er det ikke for meg mulig å lese meg til hva de vil gjøre med lier de neste fire åra. Det er vel kanskje i og for seg poenget med ei uavhengig liste – at representanten skal opptre uavhengig av partipolitikk, men noe må de da mene sammen?

SV: http://www.sv.no/buskerud/lier/
Også Lier SV tar det piano på nett. På lokallagssida ligger 3 saker. Den ene er en link til programmet, de andre er ikke relevante for kommunestyrevalget. Dog kan man kjøpe ståltermos der.

Kommunestyrevalg

12 kommentarer

Lørdag 25. august 2007 21:37: Truls Hallingstad
Uavhengige Folkevalgte vil fortsatt måtte innse at vi vil utgjøre et støyende mindretall med mindre makt enn påvirkningskraft. Vi vil gå for flere sykehjemsplasser, i det minste gjenopprette de 14 som forsvant på Gifstad, vi går for lavere egenandeler/gebyrer på hjelpemidler og trygghetsalarm, vi går for mer og bedre kommunale veier. Vi er skeptiske til gigantprosjekter Stoppen/Høvik, vi vil støtte realisering av tunnel Dagslet - Linnes så fort som mulig ( det er tunnelen det haster med, for miljøet langs Røykenveien). Vi er skeptiske til stadig nye IKS som lever sine egne liv og er autorisert for å avkreve oss gebyrer for tjenester de har monopol på
Tirsdag 28. august 2007 08:27: Nina E. Johnsen
Dette var en svært lett artikkel, hvor man kan lure på om artikkelforfatteren utelukkende har lest overskriften på innleggene som er lagt ut på hjemsidene til de politiske partiene.
Slikt overfladisk arbeid burde leserne av Liernett vært spart for.
Bedre lykke neste gang:-)
Tirsdag 28. august 2007 09:03: Velger på vandring
Jeg tror Nina E. Johnsen er litt urimelig her. Hun burde heller takket Liernett, som har gitt en ryddig oversikt over partienes lokale nettsteder. Ettersom linkene er med hele veien, er det jo bare å klikke seg fram og se hva partiene tilbyr.

For min del ønsker jeg å vite hva partiene vil gjøre for å forandre Lierbyen fra en nitrist steinørken til et verdig sentrum for en kommune med godt over 20.000 innbyggere. Ap ønsker visst å rulle ut rullatorene og rulle inn barnevognene, mens andre partier visst ikke bryr seg om Lierbyens framtid i det hele tatt.

Har Nina E. Johnsen og Lier Venstre noen realistiske forbedringstiltak for Lierbyen?
Tirsdag 28. august 2007 09:45: Tom I.
Nina: Dette var nok ikke ment som en gjennomgang av partipolitikken på lokalpartienes nettsider. Men den forteller meg klart og informativt om kvaliteten på nettsidene og hvor ofte den blir oppdatert.
Kan du utdype hvorfor det er overfladisk?
Tirsdag 28. august 2007 14:05: Nina E. Johnsen
Det å være i full jobb, ha familie og drive valgkamp er nokså utfordrende. Flere timer går med hver dag, men det er et viktig og spennende arbeid. Lier Venstre har satset på en kvalitativ god hjemmeside og vi har lagt ut flere spenstige visjoner. Forøvrig sitter jeg i Samarbeidsforum for Lierbyen stedsutviklingsprosjekt, hvor vi har fått satt mange fremmende tiltak for Lierbyen på dagsorden. Kunne nevne; kulturhus, trafikk- og parkeringssituasjonen, samlingsplasser, estetikk, vinmonopol til Lierbyen, tilgang til elven m/ fiskeplasser m.m. :-)
Tirsdag 28. august 2007 14:44: Velger på vandring
Kjekt å ha mange forslag på dagsorden, men det hjelper lite om de ikke kan gjennomføres eller ikke blir gjennomført. Hva er det som hindrer en skikkelig forbedring av Lierbyen? Eierne, de folkevalgte, kommuneadministrasjonen, pengemangel, eller hva-hva-hva?

Kan noen gi meg tilbake troen på at det finnes et liv etter døden for Lierbyen?
Tirsdag 28. august 2007 22:14: Tom I.
Nina: Svarte du på spørsmålet mitt egentlig? Eller begynte du å skrive om noe helt annet?
Jeg lurte på hvorfor arbeidet Liernett la ned i denne saken var overfladisk, og får til svar at du sitter i et samarbeidsforum for stedsutvikling i Lierbyen.
- God dag, mann!
- Økseskaft.
Onsdag 29. august 2007 10:36: Nina E. Johnsen
Lierbyen stedsutvikling ER igang med MANGE tiltak for Lierbyen. Du som innbygger ble for et år siden også invitert til til kafe på Haugestad for å komme med alle mulige innspill, vedrørende Lierbyen, samt at vi utlyste en egen konkurranse for vanlige folk for å komme med ideer om tiltak. Spar deg den flåsete tonen og bidra heller til å få et levende folkestyre i Lier.
Forresten har kommunestyret bevilget penger til prosjekt Lierbyen. Endel er tatt i bruk på skilting, opprustning av området Haugestad Lierbyen området, ballbinge på Hegg, litt opprustning av parkanlegg i Lier m.m. Det har dessuten vært avholdt arkitektkonkurranse og planer om kulturakse, torv, kulturhus, utvikling av stasjonsområdet er kommet riktig så langt... Forresten sitter både næringslivsforeningen og beboerforeningen, samt skoler i utvalget. Ha en god dag ( må jobbe litt, kjekt å tjene litt penger også i valgkampen:-)
Onsdag 29. august 2007 11:45: Ulla Nævestad
Det foreligger mange planer for å utvikle Lierbyen til et levende sentrum for liungene. Jeg forstår godt at man kan undres over fremdriften for disse planene så lenge ingenting skjer.
I høst vil oppryddingen i parkeringssituasjonen starte. Parkeringsområdet ved Lier gamle stasjon blir opprustet og får en god del flere parkeringsplasser enn i dag. Plassene er tiltenkt ansatte ved ulike arbeidsplasser i Lierbyen. Det blir laget en bedre atkomst fra parkeringsplassen til sentrumsfunksjonene. To-timers- parkeringen rundt forretninger og servicetilbud vil bli håndhevet.
Neste år starter saneringen av vann-og avløpsanlegget i Lierbyen. Dette betyr at det må graves opp i gatene i store deler av sentrum og den vedtatte gatebruksplanen er tenkt å gjennomføres samtidig. Planen inneholder miljøgate, beplantninger o.l.
Rådhusparken blir opprustet fra å være et rent parkområde til å bli en park for aktivitet. Et klatreapparat i enden av parken er allerede satt opp, og det vil bl.a. bli etablert et amfi rett nedenfor rådhusplassen.
Utbyggingavtalen for boligene i Bruveien inneholder krav om å anlegge tilgang til Lierelva og anlegg av en elve/fiskesti langs elva.I samme avtale ligger krav om forskjønning av Andershaugen som parkområde.
Det er lansert en privat plan for utbygging av Meierigården til flerbrukshus og boliger. Dersom utbyggerne bestemmer seg for å realisere dette, vil det bli et lokomotov for aktivitet i sentrum. Man ser for seg at bygningen i tillegg til boliger skal inneholde bl. a. bibliotek, kulturkontor, kulturskole, musikkverksted, øvingslokaler, kafe, konsertlokaler og scene for musikk-og dramaorganisasjoner o.s.v. Kommunen er positiv til planen.
Stasjonsområdet blir værende som i dag, med aktivitet, galleri og forretninger. Det er ekstra hyggelig at det nå er kafedrift på Toget igjen!
Når psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Buskerud flytter til Gullaug, vil det nåværende sykehusområdet høyst sannsynlig bli bebygget med boliger. Da vil det være svært viktig at vi legger tilrette slik at atkomsten til Lierbyen derfra blir enkel og attraktiv både for gående og syklende. En slik utbygging vil representere svært mange innbyggere som utgjør et marked for nye etableringer av forretnings-og servicefunksjoner i Lierbyen.
Forøvrig håper jeg at Statens vegvesen anlegger gang-og sykkelvei langs den manglende del av Vestsideveien mot Lierbyen slik at det blir enklere, og ikke minst tryggere for innbyggerne i dette området komme til Lierbyen til fots.
Dette var kort fortalt litt om hva som skjer og en del av det som skal skje i tiden som kommer.
Utviklingen av Lierbyen er en viktig sak for Lier Høyre, og jeg tør si for samtlige partier og gruppering i kommunestyret.
Onsdag 29. august 2007 12:21: Thorvald Lerberg
Ulla:Kanskje det blant alt annet som skal komme i Lierbyen vil være plass for et lite krypinn for Liernett?
Onsdag 29. august 2007 13:13: Ulla Nævestad
Det vil jeg tro, Thorvald!
Onsdag 29. august 2007 19:52: Nina E. Johnsen
Du kan få låne et pent brukt telt av meg Thorvald, det nye torvet i Lierbyen blir vel en fin leirplass for Liernett :-)

Nina (litt ferdig med telting for en stund)

Flere saker fra arkivet

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Nye fire år for Ulla?

Hvem bør bli Liers ordfører i neste periode? Stem her!

Lokalpolitikere på Aktiv Liernett

Lier AP, Lier FrP, Lier Høyre og Lier KrF har en ting til felles

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Kommunen slår et slag for bygdas historie

Lier kommune lanserer nå Liers historie på nett. I samarbeid med historielaget har de lagt ut Liers historie, pluss litt til - søkbart på nett.

Hva stemmer liungene?

Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene

Liernett mest lest i Lier

Liernett har jevn stigning i antall besøkende.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Sommer på nettet

All erfaring viser at folk bruker Internett mindre i ferien. Dette har kanskje sammenheng med at det blir lagt ut mindre stoff, men fortvil ikke. Lier-nett kommer til å oppdateres i hele sommer, om enn ikke så ofte som vanlig..

Opp av sofaen Bergo

For lite politisk aktivitet fra Buskerudbenken på Stortinget, skriver Ståle Sørensen (V) i sitt leserinnlegg

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Klubben i mitt hjerte!

Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Dagbladet inviterer igjen til Klubben i mitt hjerte. Hvilken klubb i Lier få flest stemmer i år?

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Tidlig høstjakt

Det skrives kun mai og det er omtrent 200 som allerede gjør seg klar til jakta, skriver Tonje Evju i Ukens petit -

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Pappas datter - bloggeren fra Sylling

Liernett har møtt Ida Pettersen (17), jenta bak en av Liers mest leste blogger.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Leserkritikk av DT

DT.no, nettutgaven til Drammens Tidende, får kritikk for sin dekning av fartsleken på E18

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Nye Lier-lenker

Linker på Lier-nett har vært et forsømt område. Vi vil derfor ta oss selv i nakken og oppdatere disse jevnlig fremover. Her kommer et knippe du bør sjekke ut...

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Årets julegave til skientusiastene

Lier-Ski.com lanserer sin iPhone-app med webkamera, løypeinformasjon og værvarsel.

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Oppdatering om stengt vei

Et nytt underskilt (bildet) er synligste oppdatering siden begynnelsen av juni.

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Menneskeverd i sentrum

Lier KrF startet valgkamp på Lierdagene i helgen.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Lenkesamlingen på Liernett

Lite brukt ressurs?

Ferdig med problemene.

Etter ei fryktelig helg der Lier- nett stort sett har vært av nett, ser det nå ut som om problemene er løst. Vår serverleverandør lover oss at problemene nå skal være løst, og at Lier-nett vil være tilgjengelig.

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

Lier før og nå

Under valgkampen i 1965 spikret en ung høyrepolitiker opp valgplakater på stolpene langs det som den gang var hovedveien mellom Drammen og Oslo, nærmere bestemt mellom Huseby og Lierkroa.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

- Da ble jeg ganske sjokkert!

- Jeg synes ikke det er greit med et bilde på nett hvor jeg står og skifter, skriver leder i Lier SV, Kathy Lie.

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Sakslisten for neste kommunestyremøte

Kommunestyret er Liers storting. Vi har sakslisten for neste kommunestyremøte, som er førstkommende tirsdag.

En dag jeg våknet var Lier-nett vekk.

Jeg har gjort det til vane å ta en tur på nettet mens jeg drikker morraskaffen. Startsiden min er naturligvis Lier-nett, man må ta med de treffene man kan få. Det som møtte meg denne dagen var ei feilmelding. - Ikke nå igjen, tenkte jeg – kanskje litt bortskjemt etter noen måneder uten problemer av noe slag. Det skulle vise seg at vi hadde problemer så det holdt.

Sommerferie

Lier-nett tar nå ferie. Grunnet mye reising, vil sidene i liten grad bli oppdatert de neste 3 ukene.

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI