Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3bab3e9971de9ac11c4a7e9da44e97ec

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Vi har browset igjennom lokalpartienes hjemmesider, i håp om å finne ut hvilke saker partiene satser mest på. Dessverre står det ikke så mye der. Det kan nesten virke som om partiene ikke ser på internett som en interessant kanal for å nå velgerne. Nå vel, vi presenterer det vi har funnet uansett.

Om vi ser stort på det, og bare leser hjemmesidene – ser det ut som om valgkampen nesten bare dreier seg om veisystemet i ytre Lier. Dog er det noen drypp om andre ting.

Arbeiderpartiet: http://www.dna.no/lier
Arbeiderpartiet har mest stoff om veisystemet i ytre Lier. At dette er en viktig sak for partiet kan vi også lese av mengden leserinnlegg rundt temaet de siste dagene. I tillegg har ordførerkandidat Tonje Evju skrevet et innlegg, der hun kritiserer flertallet i kommunestyret for å bremse barnehageutbyggingen i Lier.
Det om barnehagene er skrevet i mars, og er fortsatt den saken som er nest sist oppdatert.

Høyre: http://www.lier.hoyre.no/
Heller ikke Høyre er særlig aktive på nett. De er faktisk så slappe at den nederste av de fem innleggene de har på forsida er fra forrige valgkamp, og den nest nederste refererer forrige valgresultat. Den eneste saken med særlig relevans for dagens valg, er et innlegg om veisystemet i ytre Lier. I tillegg har de lagt ut programmet som pdf- fil, men det får jeg vel snart i postkassa uansett?

Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/lier/
Senterpartiet har ei av bygdas mest aktive lokallagsside. Siden sommerferien er den oppdatert 15 ganger. Miljøpolitikk, skolepolitikk, og naturligvis hvor den berømte veien skal ligge er de dominerende sakene. De har også ei meningsmåling på sida, der 250 mennesker har stemt på hvor polet bør ligge.

Venstre: http://www.venstre.no/buskerud/lier/
Også venstre har ei aktiv hjemmeside. Der slår de fast at det er de som er miljøpartiet, det ligger en sak om helsestasjonene der og de påstår at de slår et slag for Liers kulturliv.

FRP:
Fremskrittspartiet i Lier er ikke på nett. Så vidt jeg kan se har de ikke side, blogger eller noe annet som forteller meg hva de vil utrette i Lier kommune. Det spørs om jeg må ta en tur ut på standen deres og snakke med dem.

KRF:
KRF har heller ikke hjemmeside. Det eneste vi har å støtte oss på er ordførerkandidat Trond Johansens blogger på Aktiv Liernett, der han skriver om eldreomsorg og oppvekst.

Uavhengige folkevalgte: http://www.uf-lier.com/
UF har ei relativt hyppig oppdatert hjemmeside. Desverre er det ikke for meg mulig å lese meg til hva de vil gjøre med lier de neste fire åra. Det er vel kanskje i og for seg poenget med ei uavhengig liste – at representanten skal opptre uavhengig av partipolitikk, men noe må de da mene sammen?

SV: http://www.sv.no/buskerud/lier/
Også Lier SV tar det piano på nett. På lokallagssida ligger 3 saker. Den ene er en link til programmet, de andre er ikke relevante for kommunestyrevalget. Dog kan man kjøpe ståltermos der.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 25. august 2007 21:37: Truls Hallingstad
Uavhengige Folkevalgte vil fortsatt måtte innse at vi vil utgjøre et støyende mindretall med mindre makt enn påvirkningskraft. Vi vil gå for flere sykehjemsplasser, i det minste gjenopprette de 14 som forsvant på Gifstad, vi går for lavere egenandeler/gebyrer på hjelpemidler og trygghetsalarm, vi går for mer og bedre kommunale veier. Vi er skeptiske til gigantprosjekter Stoppen/Høvik, vi vil støtte realisering av tunnel Dagslet - Linnes så fort som mulig ( det er tunnelen det haster med, for miljøet langs Røykenveien). Vi er skeptiske til stadig nye IKS som lever sine egne liv og er autorisert for å avkreve oss gebyrer for tjenester de har monopol på
Tirsdag 28. august 2007 08:27: Nina E. Johnsen
Dette var en svært lett artikkel, hvor man kan lure på om artikkelforfatteren utelukkende har lest overskriften på innleggene som er lagt ut på hjemsidene til de politiske partiene.
Slikt overfladisk arbeid burde leserne av Liernett vært spart for.
Bedre lykke neste gang:-)
Tirsdag 28. august 2007 09:03: Velger på vandring
Jeg tror Nina E. Johnsen er litt urimelig her. Hun burde heller takket Liernett, som har gitt en ryddig oversikt over partienes lokale nettsteder. Ettersom linkene er med hele veien, er det jo bare å klikke seg fram og se hva partiene tilbyr.

For min del ønsker jeg å vite hva partiene vil gjøre for å forandre Lierbyen fra en nitrist steinørken til et verdig sentrum for en kommune med godt over 20.000 innbyggere. Ap ønsker visst å rulle ut rullatorene og rulle inn barnevognene, mens andre partier visst ikke bryr seg om Lierbyens framtid i det hele tatt.

Har Nina E. Johnsen og Lier Venstre noen realistiske forbedringstiltak for Lierbyen?
Tirsdag 28. august 2007 09:45: Tom I.
Nina: Dette var nok ikke ment som en gjennomgang av partipolitikken på lokalpartienes nettsider. Men den forteller meg klart og informativt om kvaliteten på nettsidene og hvor ofte den blir oppdatert.
Kan du utdype hvorfor det er overfladisk?
Tirsdag 28. august 2007 14:05: Nina E. Johnsen
Det å være i full jobb, ha familie og drive valgkamp er nokså utfordrende. Flere timer går med hver dag, men det er et viktig og spennende arbeid. Lier Venstre har satset på en kvalitativ god hjemmeside og vi har lagt ut flere spenstige visjoner. Forøvrig sitter jeg i Samarbeidsforum for Lierbyen stedsutviklingsprosjekt, hvor vi har fått satt mange fremmende tiltak for Lierbyen på dagsorden. Kunne nevne; kulturhus, trafikk- og parkeringssituasjonen, samlingsplasser, estetikk, vinmonopol til Lierbyen, tilgang til elven m/ fiskeplasser m.m. :-)
Tirsdag 28. august 2007 14:44: Velger på vandring
Kjekt å ha mange forslag på dagsorden, men det hjelper lite om de ikke kan gjennomføres eller ikke blir gjennomført. Hva er det som hindrer en skikkelig forbedring av Lierbyen? Eierne, de folkevalgte, kommuneadministrasjonen, pengemangel, eller hva-hva-hva?

Kan noen gi meg tilbake troen på at det finnes et liv etter døden for Lierbyen?
Tirsdag 28. august 2007 22:14: Tom I.
Nina: Svarte du på spørsmålet mitt egentlig? Eller begynte du å skrive om noe helt annet?
Jeg lurte på hvorfor arbeidet Liernett la ned i denne saken var overfladisk, og får til svar at du sitter i et samarbeidsforum for stedsutvikling i Lierbyen.
- God dag, mann!
- Økseskaft.
Onsdag 29. august 2007 10:36: Nina E. Johnsen
Lierbyen stedsutvikling ER igang med MANGE tiltak for Lierbyen. Du som innbygger ble for et år siden også invitert til til kafe på Haugestad for å komme med alle mulige innspill, vedrørende Lierbyen, samt at vi utlyste en egen konkurranse for vanlige folk for å komme med ideer om tiltak. Spar deg den flåsete tonen og bidra heller til å få et levende folkestyre i Lier.
Forresten har kommunestyret bevilget penger til prosjekt Lierbyen. Endel er tatt i bruk på skilting, opprustning av området Haugestad Lierbyen området, ballbinge på Hegg, litt opprustning av parkanlegg i Lier m.m. Det har dessuten vært avholdt arkitektkonkurranse og planer om kulturakse, torv, kulturhus, utvikling av stasjonsområdet er kommet riktig så langt... Forresten sitter både næringslivsforeningen og beboerforeningen, samt skoler i utvalget. Ha en god dag ( må jobbe litt, kjekt å tjene litt penger også i valgkampen:-)
Onsdag 29. august 2007 11:45: Ulla Nævestad
Det foreligger mange planer for å utvikle Lierbyen til et levende sentrum for liungene. Jeg forstår godt at man kan undres over fremdriften for disse planene så lenge ingenting skjer.
I høst vil oppryddingen i parkeringssituasjonen starte. Parkeringsområdet ved Lier gamle stasjon blir opprustet og får en god del flere parkeringsplasser enn i dag. Plassene er tiltenkt ansatte ved ulike arbeidsplasser i Lierbyen. Det blir laget en bedre atkomst fra parkeringsplassen til sentrumsfunksjonene. To-timers- parkeringen rundt forretninger og servicetilbud vil bli håndhevet.
Neste år starter saneringen av vann-og avløpsanlegget i Lierbyen. Dette betyr at det må graves opp i gatene i store deler av sentrum og den vedtatte gatebruksplanen er tenkt å gjennomføres samtidig. Planen inneholder miljøgate, beplantninger o.l.
Rådhusparken blir opprustet fra å være et rent parkområde til å bli en park for aktivitet. Et klatreapparat i enden av parken er allerede satt opp, og det vil bl.a. bli etablert et amfi rett nedenfor rådhusplassen.
Utbyggingavtalen for boligene i Bruveien inneholder krav om å anlegge tilgang til Lierelva og anlegg av en elve/fiskesti langs elva.I samme avtale ligger krav om forskjønning av Andershaugen som parkområde.
Det er lansert en privat plan for utbygging av Meierigården til flerbrukshus og boliger. Dersom utbyggerne bestemmer seg for å realisere dette, vil det bli et lokomotov for aktivitet i sentrum. Man ser for seg at bygningen i tillegg til boliger skal inneholde bl. a. bibliotek, kulturkontor, kulturskole, musikkverksted, øvingslokaler, kafe, konsertlokaler og scene for musikk-og dramaorganisasjoner o.s.v. Kommunen er positiv til planen.
Stasjonsområdet blir værende som i dag, med aktivitet, galleri og forretninger. Det er ekstra hyggelig at det nå er kafedrift på Toget igjen!
Når psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Buskerud flytter til Gullaug, vil det nåværende sykehusområdet høyst sannsynlig bli bebygget med boliger. Da vil det være svært viktig at vi legger tilrette slik at atkomsten til Lierbyen derfra blir enkel og attraktiv både for gående og syklende. En slik utbygging vil representere svært mange innbyggere som utgjør et marked for nye etableringer av forretnings-og servicefunksjoner i Lierbyen.
Forøvrig håper jeg at Statens vegvesen anlegger gang-og sykkelvei langs den manglende del av Vestsideveien mot Lierbyen slik at det blir enklere, og ikke minst tryggere for innbyggerne i dette området komme til Lierbyen til fots.
Dette var kort fortalt litt om hva som skjer og en del av det som skal skje i tiden som kommer.
Utviklingen av Lierbyen er en viktig sak for Lier Høyre, og jeg tør si for samtlige partier og gruppering i kommunestyret.
Onsdag 29. august 2007 12:21: Thorvald Lerberg
Ulla:Kanskje det blant alt annet som skal komme i Lierbyen vil være plass for et lite krypinn for Liernett?
Onsdag 29. august 2007 13:13: Ulla Nævestad
Det vil jeg tro, Thorvald!
Onsdag 29. august 2007 19:52: Nina E. Johnsen
Du kan få låne et pent brukt telt av meg Thorvald, det nye torvet i Lierbyen blir vel en fin leirplass for Liernett :-)

Nina (litt ferdig med telting for en stund)
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode